Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oppgave gjennomgang Kap. 1 og 2. 2 Oppgaver -Kap 1: 5, 6, 7, 10, 12, 16, 22 og 25 -Kap 2: 2, 6, 10, 12, 13, 14 og 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oppgave gjennomgang Kap. 1 og 2. 2 Oppgaver -Kap 1: 5, 6, 7, 10, 12, 16, 22 og 25 -Kap 2: 2, 6, 10, 12, 13, 14 og 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oppgave gjennomgang Kap. 1 og 2

2 2 Oppgaver -Kap 1: 5, 6, 7, 10, 12, 16, 22 og 25 -Kap 2: 2, 6, 10, 12, 13, 14 og 20

3 3 Svar på spørsmål 1.5, 1.6 og 1.7 5) Mulige eksempler kan være: –Vaskemaskin –Mikrobølgeovn –Stekeovn –Toaster –Kaffetrakter – etc. 6) Safety: En egenskap et system har til ikke å medføre skade for mennesker eller miljø. 7) Safety-critical/safety-related system: Et system som har til å oppgave å sørge for safety.

4 4 Svar på spørsmål 1.10 og 1.12 10) Hasardanalyse benyttes til å identifisere måter et system kan gjøre skade på mennesker og miljø. Risikoanalyse benyttes til å vurdere viktigheten av disse hasardene. 12) Primary safety: farer direkte forårsaket av datasystemets hardware. Functional safety: dekker aspekter som vedrører utstyr som direkte kontrolleres av datasystemet og er relatert til korrekt funksjonering av dataens hardware og software. Indirect safety: relatert til indirekte konsekvenser av data feil eller produksjon av uriktig informasjon.

5 5 Svar på spørsmål 1.16 og 1.22 16) Kompleksitet gjør det vanskelig for en designer å betrakte alle egenskapene til systemet som designes og gjør det derfor mer sannsynlig for at feil lages. Det gjør det også vanskeligere å oppdage feil under testing, og det er derfor sannsynlig at flere feil ikke blir oppdaget. 22) Verifikasjon prøver å vise at et system stemmer overens med spesifikasjonen sin. Dette foretas vanligvis på modul nivå, og viser at hver modul utfører sin spesifiserte funksjon. Validering derimot prøver å avgjøre om et system i sin helhet møter brukerens krav. Validering inkluderer derfor også en betraktning om spesifikasjonen i seg selv er korrekt.

6 6 Svar på spørsmål 1.25 25) Fault: defekt i et system Error: avvik fra forventet oppførsel i system eller sub- system. System failure: Systemet i sin helhet utfører ikke forventet funksjon. Resultatet av en programmerers bug kalles en hvilende fault. Ved aktivering av softwaren der bug’en befinner seg kan fault’en bli aktiv og produsere en error. Dvs et avvik fra forventet oppførsel. Hvis error’en medfører at systemet i sin helhet ikke utfører sin forventede funksjon sier vi at en failure har inntruffet.

7 7 Svar på spørsmål 2.2 2) Pålitelighet (reliability): Sannsynligheten for at system vil fungere tilfredsstillende over en gitt tidsperiode og under gitte forhold. Varierer med tiden siden sannsynligheten for at et system fungerer korrekt for en måned vil være større en sannsynligheten for at det samme systemet fungerer korrekt for et år. Pålitelighet er svært viktig der kontinuerlige, uavbrutte operasjoner kreves og hvor vedlikehold er vanskelig og dyrt. - eks: rakett kontollsystemer

8 8 Svar på spørsmål 2.6 og 2.10 6) Integritet (integrity): et systems evne til å oppdage og rapportere feil. Spesielt viktig for kritiske systemer som er utstyrt med failsafe tilstander, eks: -nuklære shutdown systemer -landesystemer for fly. 10) Dependability: egenskap til et system som gjør at vi kan ha tillit til at systemet fungerer etter intensjonen. Dependability benyttes ofte som et samlebegrep for safety, pålitelighet, tilgjengelighet, integritet, vedlikeholdbarhet og konfidensialitet.

9 9 Svar på spørsmål 2.12, 2.13 og 2.14 12) Safety og pålitelighet setter motstridende krav til et system. For eksempel vil et system med en failsafe tilstand garantere safety, men et slikt system vil ha pålitelighet lik null. 13) Hasard: hendelse/situasjon som potensielt kan medføre skade på mennesker eller miljø. –Eks: muligheten for å bli utsatt for bilkollisjon, lynnedslag, flystyrt. 14) En risiko assosiert med en hasard karakteriseres ved sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe og dens sannsynlige konsekvenser.

10 10 Svar på spørsmål 2.20 20) Et safety case er et dokument som legger frem en safety begrunnelse av et system. Dette beskriver design og utviklingsteknikker som er benyttet i utviklingen av systemet.


Laste ned ppt "1 Oppgave gjennomgang Kap. 1 og 2. 2 Oppgaver -Kap 1: 5, 6, 7, 10, 12, 16, 22 og 25 -Kap 2: 2, 6, 10, 12, 13, 14 og 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google