Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cathrine Eriksen, ansatt som idrettskonsulent i ØIK fra og med 1. august 2010. Kontaktinfo: Tlf: 69 354900 / 91246611.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cathrine Eriksen, ansatt som idrettskonsulent i ØIK fra og med 1. august 2010. Kontaktinfo: Tlf: 69 354900 / 91246611."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cathrine Eriksen, ansatt som idrettskonsulent i ØIK fra og med 1. august Kontaktinfo: Tlf: / Ansvar for kontakt, oppfølging og samarbeid med idrettsråd på vegne av ØIK.

2 17. september © Norges Idrettsforbund 41 år Gift, har to barn som begge er engasjert i idretten Adjunkt med tilleggsutdannelse bl.a kroppsøving, norsk og naturfag. Grunnfag idrett og mellomfag idrettsadministrasjon Jobbet i Fredrikstad idrettsråd 1995 til 2000 som Barneidrettskonsulent – arbeidsoppgavene var bla. å forankre barneidretten i idrettslag, tilby kurs til idrettslag, barnehager og skoler Jobbet på Kvernhuset Ungdomsskole 2000 til 2010 i Fredrikstad kommune Engasjert i Kråkerøy IL med ansvar for utvikling av barneidretten, fagansvarlig, samt trener på 2002 Barneidretten/fotball Kurslærer for ØIK siden 1992 – Barne- og ungdomsidrett Aktiv selv…..Gammel svømmer – Friluftsliv – Variert trening

3 17. september © Norges Idrettsforbund Nasjonalt kompetanseløft På Idrettstinget 2007 ble det vedtatt å iverksette et kompetanseløft for bl.a styrene i idrettsrådene med fokus på nye ledere/styrer i idrettsråd. For å sikre at det blir iverksatt et nasjonalt kompetanseløft har NIF og idrettskretsene utviklet en felles plan. Planen skal fungere som et styringsverktøy og sikre rapportering til Idrettsstyret på de angitte mål Kompetanseutviklingen på lengre sikt må innrettes slik at idrettsrådene blir i stand til å følge opp målene som er tillagt idrettsrådene i Idrettspolitisk dokument 2007 til 2011, og til å påvirke de lokale rammevilkårene for idrettslagene inn mot Kommunene og Kommunevalget i 2011 spesielt.

4 17. september © Norges Idrettsforbund Visjon Et nasjonalt kompetanseløft for styrene i idrettsrådene innebærer: -målrettede tiltak for å utvikle tillitsvalgtes kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier og holdninger på en optimal måte.

5 17. september © Norges Idrettsforbund Tiltak Utvikling av ”Når en pluss en blir mer enn to”(KS og NIF) En veileder for samarbeid Idrettsråd og kommune. Felles verdier og mål Kommunen og idrettsrådet Samarbeidsarenaen Samarbeidsformer og relasjoner Idrettsrådet og forholdet til de folkevalgte og partiene Forholdet til media

6 17. september © Norges Idrettsforbund Idrettsrådets hovedansvar Idrettspolitisk ledd – et fellesorgan for idretten i kommunen Å sikre en helhetlig utvikling av idretten i kommunen Kommunalt planarbeid for idrett og fysisk aktivitet Utvikle rammevilkårene for idretten i kommunen Dokumentere idrettens betydning i kommunen – verdiregnskap Prioritering og fordeling av midler til anlegg og aktivitet

7 17. september © Norges Idrettsforbund Idrettsråd som lykkes Kompetanse: Å ha daglig leder – særlig i store idrettsråd – mellom flere små IR Styret har idrettslagserfaring. Klar arbeidsdeling, god kjemi, åpenhet og tillit Plan for tiltak for å styrke IR indre liv - sosiale tiltak for styret Inviterer kommunens fagstab til møtet i styret/årsmøte At de tillitsvalgte har god kunnskap om offentlig forvaltning og hvordan denne kan brukes og påvirkes

8 17. september © Norges Idrettsforbund Strategi: At de kan synliggjøre/dokumenter idrettens verdiskapning i kommunen At idrettslagene /står samlet om viktige saker At idrettslagene bruker idrettsrådet i saker som angår kommunene og ikke går direkte på kommunen. At IR har en handlingsplan som inkluderer hvordan de skal samarbeide med kommunen At idrettsrådene kan fungere som et verktøy for kommunen

9 17. september © Norges Idrettsforbund Informasjon – kommunikasjon: Egen mailingliste til idrettslag som oppdateres og brukes aktivt og at IR har egen hjemmeside og vedlikeholder denne God kontakt med ansvarlige i kommunene At der er synlige i media/pressen i viktige saker for idretten lokalt Å ha god kontakt med idrettskretsen, slik at idrettskonsulent i ØIK kan få til et godt samarbeid med dere. Sende referat fra styremøtene til : idrettskonsulent:

10 17. september © Norges Idrettsforbund Idrettskrets og /eller regionale utviklingstiltak for Idrettsråd: Nasjonal idrettsrådskonferanse – Molde nov Idrettspolitisk konferanse - Halden mai 2010 Ledermøte IR og SK – Sarpsborg april 2010 Idrettsrådskonferanse - Strømstad oktober 2010, Nasjonal idrettsrådskonferanse 2-3. april 2011

11 17. september © Norges Idrettsforbund Idrettsrådsvifta

12 17. september © Norges Idrettsforbund

13 17. september © Norges Idrettsforbund Utviklingstiltak etter start og oppfølgingsmøter Hvilke prosesser har dere valgt å ta tak i? Hva er status på de prosessene? Hva ønsker dere mer kompetanse på? Veien videre – hva ønsker dere? Kurs for nye tillitsvalgte i idrettsrådene?

14 17. september © Norges Idrettsforbund Idrettsråd - kommunen Hvilke treffpunkter og samarbeidsarenaer har dere? Blir det satt av midler til drift av idrettsråd i kommunen? Spillemiddelfordeling? Anlegg og prioritering? Sikring av areal til fremtidige anlegg? Fordeling av halltid? Forenklet Nærmiljøanlegg, mye midler til disposisjon. Konf. Jan Petter Olsen i fylket

15 17. september © Norges Idrettsforbund Kommunevalg 2011 Idrettsrådets rolle : Synliggjøre at idrettsrådet vil være med Hva vil idrettsrådet fronte? Hva er det viktig å engasjere seg i? Strategisk planlegging – se noen år frem i tid! Viktig at Idrettsråd i Østfold markerer seg – positivt for Idrettsrådene og inn mot NIF!

16 17. september © Norges Idrettsforbund NIF 150 år Markere med felles Nasjonal Aktivitetsdag i mars 2011 –– felles markedsføring over hele landet – På Idrettsrådsnivå eller på Klubbnivå? NIF ønsker at offentlige anlegg som har fått spillemiddelstøtte blir opprustet/rehabilitert – ”gave” fra kommunene. Har kommunene gjort noe her? Viktig at Idrettsrådene hjelper til slik at ØIK kan få en dokumentasjon på hva kommunen faktisk bidrar med!

17 17. september © Norges Idrettsforbund Aktivitet i kommunen IL – SFO : Idrettslag går inn i SFO og tilbyr sin aktivitet i SFO tiden. Nye midler vil fordeles til søkere i april 2011 FYSAK – Lovpålagt aktivitetstime på 5-7 trinn. Young mentor – hvilke skoler i kommunen er med?

18 17. september © Norges Idrettsforbund INFO mot Klubb Inspirasjonsdag for idrettslag i ØIK lørdag 30. oktober Kl på Rica Hotel City i Fredrikstad, 200,- p.p Klubbutvikling – egne kurs se kursprogram! Kurskatalogen for 2. halvår 2010 – ligger også på ØIK hjemmesider. ØIK tar gjerne imot kurs på bestilling fra idrettsråd og idrettslag. Kontakt: Frode Jensen, idrettskonsulent tlf:


Laste ned ppt "Cathrine Eriksen, ansatt som idrettskonsulent i ØIK fra og med 1. august 2010. Kontaktinfo: Tlf: 69 354900 / 91246611."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google