Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturskader og tap i landbruket Møte 23.08.12 Bollerud Grendehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturskader og tap i landbruket Møte 23.08.12 Bollerud Grendehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturskader og tap i landbruket Møte 23.08.12 Bollerud Grendehus

2 Vi bærer selv risikoen for tap etter skade på egen eiendom Vi kan tegne forsikring for å redusere risiko Offentlige erstatnings- og tilskuddsordninger kan dekke deler av tap etter naturskader mv Utgangspunktet

3 Forsikring – bygninger, hageanlegg mv, maskiner / kjøretøy, dyr, løsøre inkl høstet avling Naturskadeerstatning – arealer, bruer veier Avlingssvikterstatning – tapt avling i kg Udekket – indirekte / avledede tap Offentlig infrastruktur – evt skjønnsmidler Evt bruk av skogfond-midler etc NVE – evt tilskudd til sikringstiltak Reduksjon av ulike typer tap etter flomskadene

4 Naturskaden må meldes innen 3 mnd. til lensmannen Gjelder skader på objekter som ikke kan forsikres gjennom alminnelig forsikringsordning Erstatning kan gis til ikke offentlige grunneiere Skadetaksering gjennom lensmannsskjønn Ordningen gjelder naturulykke – dvs. ikke gradvis utvikling av skade Naturskadeerstatning

5 Ordningen er rettet mot eier Eier kan velge å gi fullmakt til leietaker –Likevel: egen erstatningssak, egne egenandeler –Evt skriftlig avtale mellom eier og leietaker: leier søker om erstatning på leiers vegne, utbedrer skaden, og eiers erstatning sendes leiers konto Naturskadeerstatning 2

6 Lensmannen styrer skjønnet sammen med 2 oppnevnte skjønnsmenn med nødvendig kyndighet Lensmannsskjønnet –Skal taksere kostnadene ved gjenoppretting til samme stand som før skaden –Sammenlignes med verdien på det som er tapt –Beskrivelse av eierforhold, tilstand før og etter skade, konstruksjon, vedlikehold mv – inkludert evt grunnlag for avkorting Både skadelidte og fondet kan klage på skjønnet – begjære overskjønn – innen 1 mnd Naturskadeerstatning 3

7 SLF er sekretariat og saksforbereder Styret for Statens naturskadefond fastsetter erstatningen Egenandel kr. 10.000 + 15% av overskytende Kombiskader m forsikring: red. egenandel Evt avkorting vurderes Klagerett på styrets vedtak – innen 3 uker 3 års utbedringsfrist – etterskuddsvis utbetaling Delutbetalinger Evt forskudd Naturskadeerstatning 4

8 I stedet for forsikring Erstatning ved store mengdetap i forhold til egen normalavling for hele avlingsåret Årsaken til tapet må være klimatiske forhold Finansiert over Jordbruksavtalen – partene bestemmer dekningsområde og dekningsgrad samt hovedreglene i erstatningsordningen Avlingssvikterstatning

9 Ny forskrift og rundskriv fra i år – samme hovedprinsipper mht bl.a egenandel og makserstatning pr vekstgruppe Kvalitetstap erstattes ikke Unntak for frukt og bær der kvalitetstap etter feks slagregn kan gi rett til erstatning Erstatningsberegning pr vekstgruppe Tap eller antatt tap må meldes raskt til kommunen, søknadsfrist 31. oktober Avlingssvikterstatning 2

10 Arealskader (utgraving etc) – naturskade Avlingstap – avlingssvikt –Kvalitetstap dekkes ikke –Tap som oppdages på lager dekkes ikke –Plikt til å prøve å begrense tapet Egne regler i naturskadeordningen for tap av frukttrær Jordbruksarealer med naturskader - grenseproblemstillinger


Laste ned ppt "Naturskader og tap i landbruket Møte 23.08.12 Bollerud Grendehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google