Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avslutningsseminar pilotprosjekt 2014 Prosjektets erfaringer sett fra finansnæringen = Forsikring Kari Mørk (aktuar) fra Finans Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avslutningsseminar pilotprosjekt 2014 Prosjektets erfaringer sett fra finansnæringen = Forsikring Kari Mørk (aktuar) fra Finans Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avslutningsseminar pilotprosjekt 2014 Prosjektets erfaringer sett fra finansnæringen = Forsikring
Kari Mørk (aktuar) fra Finans Norge

2 I 2013 hva ble erstattet på hus, hjem, hytte (privat) og næring
Totalt ble det erstattet 13 milliarder kr på private boliger og næringsbygg Hvor mye verdier går tapt / ble erstattet på bolighus og næringsbygg – 13 milliarder i 2013 hvorav 40 % er vann- og naturskader; dvs mer enn brannskadene. Av alle vannerstatninger i 2013, er ca 1/3 del vær-relatert

3 Utvikling av vannskader sammenlignet med naturskader (NP)
Ca 30 % av alle vannskader de siste 5 årene skyldes været – vanninntrenging utenfra og stopp i avløp!

4 Data fra forsikringsselskap til piloten - innhold:
Siste 10 års skader på vann- og natur Skadedato – når skjedde skaden Skadenummer (ident) – én per meldte skade til forsikringsselskapet. Skadested – adresse (kommune, veinavn – nr, gnr/bnr) Skadebeløp – erstattet beløp Hva slag type skade – flom, stormflo på natur og hvordan/hvorfor oppsto skadene på vann Litt overordnet om innholdet – sier mer spesifikt om enkelte felt senere.

5 Hvilke forsikringsselskap leverte data til piloten?
Til sammen 8 stykker: Gjensidige If Tryg SpareBank 1 Eika Frende DNB KLP Utgjør en markedsandel på rundt 90 % Markedsandelen kan være forskjellig lokalt i noen områder/kommuner

6 Forutsetninger for data fra forsikringsselskapene
At objektet (bygning og innbo) er forsikret hos én av de 8 selskapene Og at skaden ble meldt til forsikringsselskapet Antall skader telles ut fra antall forsikringstakere som har meldt en skade Eksempel: boligblokk med 50 hustander kan gi opptil 51 skader! Erstatningsbeløpet er det som overstiger egenandelen Skadested = forsikringsobjektets adresse Kommer tilbake til mer om ”kjernen” i piloten - SKADESTED

7 Mer om SKADESTEDETS adresse:
Hvert forsikringsselskap har sitt ”system”: Kan (lett) forveksles med kundens postadresse Blir ofte registrert når forsikringene første gang registreres/forsikres. Dvs har historisk adresse! Adressefelt som regel manuelt skrevet inn. Kommune- og industriforsikringer kan ha en ”uklar adresse” Dvs enkeltbygninger blir IKKE spesifisert i forsikringen. Historisk betyr at når skaden skjedde, kunne der være tilfelle hvor gate- eller veinavn og nummer ikke fantes i den aktuelle kommunen Kundens adresse er grei – den hentes fra folkeregisteret, men det kan ikke skadeadressen!

8 Mer om vannskadekoding:
Vannskader skyldes en blanding av ”vær” og innvendige type skader (ca 30% skyldes været). Koding for årsak/kilde kom først i stand fra og med 2008; dvs skader som inntraff før 2008 har ingen spesifikasjon av hvorfor den oppsto. Bare 5 av de 8 selskapene som leverte data, bruker kodeverket! (Men alle de store bruker det!) Men opphopning av skader på en bestemt dato og sted, kan gi en pekepinn på været/klimaendringene er årsaken!

9 Hva lærte vi (jeg) av å innhente data fra forsikringsselskapene?
Viktig å forklare formålet til dataleverandørene Definisjoner kan aldri forklares godt nok Forsikringsselskapene har forskjellige datasystemer Viktig å få tak i kompetente ressurser i forsikringsselskapene ”Ting tar tid” – Men vi kan klare det framover!


Laste ned ppt "Avslutningsseminar pilotprosjekt 2014 Prosjektets erfaringer sett fra finansnæringen = Forsikring Kari Mørk (aktuar) fra Finans Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google