Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING

2 Avfallstyper Husholdningsavfall Næringsavfallsavfall Farlig avfall
husholdninger, butikker, kontorer etc Næringsavfallsavfall næringsvirksomhet (bygg og anlegg, industri, gruver og fiskerier) Farlig avfall avfall som ikke hensiktmessig kan behandles med annet avfall

3 Avfallsbehandling Gjenvinning Deponering Håndtering av farlig avfall
Ombruk Materialgjenvinning Energigjenvinning Deponering Håndtering av farlig avfall

4 Ombruk Eksempler: Brukte klær (Fretex), flaske-panteordning,

5 Materialgjenvinning Innsamling av papir, glassemballasje, plast, drikkekartong, bildekk osv. Matavfall som grisefor

6 Energigjenvinning Forbrenning, se egen figur over søppelforbrenningsanlegg Fordel: Tar vare på varmeenergien i avfallet dersom denne brukes til oppvarming. Ulemper: Fører til at en del stoffer blir forbrent i stedet for å bli kildesortert. Gir en del utslipp av dioksiner hvis forbrenningstemperturen er for lav.

7 Søppelforbrenning

8 Deponering Se figur Avfallet brytes av mikrorganismer ned til gassene: CO2, CH4, CO, H2S og H2 dette kan samles opp og brukes som brensel. Sigevannet inneholder bla. oppløste tungmetaller og miljøgifter. dette bør renses (kjemisk felling) før det slippes ut til nærmeste renseanlegg for avløpsvann.

9 Deponi

10 Hva inneholder sigevannet
Organiske syrer og miljøgifter, løste metaller, næringssalter og smittestoffer

11 Farlig avfall Er ”avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med kommunalt avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

12 Farlig avfall Organisk: Uorganisk:
Oljerester, organiske løsningsmidler, maling,lakk og lim, tjære avfall, Uorganisk: Tungmetaller i kjemiske forbindelser eller i løst form. Etsende stoffer som sterke syrer og baser.

13 Hva gjør vi med det farlige avfallet?
Organisk: Brennes i et eget anlegg for farlig avfall. Avgassene inngår i Norcems sementovn i Brevik. Uorganisk: Tungmetaller bindes som sulfider eller silikater. Syrer og baser nøytraliseres og avfallet etter behandlingen blir deponert i kalksteinskratere på Langøya utenfor Holmestrand.


Laste ned ppt "AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google