Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING. Avfallstyper –Husholdningsavfall »husholdninger, butikker, kontorer etc –Næringsavfallsavfall »næringsvirksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING. Avfallstyper –Husholdningsavfall »husholdninger, butikker, kontorer etc –Næringsavfallsavfall »næringsvirksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING

2 Avfallstyper –Husholdningsavfall »husholdninger, butikker, kontorer etc –Næringsavfallsavfall »næringsvirksomhet (bygg og anlegg, industri, gruver og fiskerier) –Farlig avfall »avfall som ikke hensiktmessig kan behandles med annet avfall

3 Avfallsbehandling l Gjenvinning –Ombruk –Materialgjenvinning –Energigjenvinning l Deponering l Håndtering av farlig avfall

4 Ombruk l Eksempler: Brukte klær (Fretex), flaske- panteordning,

5 Materialgjenvinning l Innsamling av papir, glassemballasje, plast, drikkekartong, bildekk osv. l Matavfall som grisefor

6 Energigjenvinning l Forbrenning, se egen figur over søppelforbrenningsanlegg –Fordel: Tar vare på varmeenergien i avfallet dersom denne brukes til oppvarming. –Ulemper: Fører til at en del stoffer blir forbrent i stedet for å bli kildesortert. –Gir en del utslipp av dioksiner hvis forbrenningstemperturen er for lav.

7 Søppelforbrenning

8 Deponering –Se figur –Avfallet brytes av mikrorganismer ned til gassene: CO 2, CH 4, CO, H 2 S og H 2 »dette kan samles opp og brukes som brensel. –Sigevannet inneholder bla. oppløste tungmetaller og miljøgifter. »dette bør renses (kjemisk felling) før det slippes ut til nærmeste renseanlegg for avløpsvann.

9 Deponi

10 Hva inneholder sigevannet l Organiske syrer og miljøgifter, løste metaller, næringssalter og smittestoffer

11 Farlig avfall l Er ”avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med kommunalt avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

12 Farlig avfall l Organisk: –Oljerester, organiske løsningsmidler, maling,lakk og lim, tjære avfall, l Uorganisk: –Tungmetaller i kjemiske forbindelser eller i løst form. –Etsende stoffer som sterke syrer og baser.

13 Hva gjør vi med det farlige avfallet? l Organisk: Brennes i et eget anlegg for farlig avfall. Avgassene inngår i Norcems sementovn i Brevik. l Uorganisk: Tungmetaller bindes som sulfider eller silikater. Syrer og baser nøytraliseres og avfallet etter behandlingen blir deponert i kalksteinskratere på Langøya utenfor Holmestrand.


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING. Avfallstyper –Husholdningsavfall »husholdninger, butikker, kontorer etc –Næringsavfallsavfall »næringsvirksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google