Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/ Adm. dir. Pål Smits, Lindum NRF-seminar ”Kompostprodukter”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/ Adm. dir. Pål Smits, Lindum NRF-seminar ”Kompostprodukter”"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ Adm. dir. Pål Smits, Lindum NRF-seminar ”Kompostprodukter” 01.04.04
Bioceller – en billig årgangskompost - og et alternativ i vår høyteknologiske jungel v/ Adm. dir. Pål Smits, Lindum NRF-seminar ”Kompostprodukter”

2 Bakgrunn Foredraget holdes av en lekmann og blir holdt slik en lekmann ser det. Jordforsk sammenstiller nå flere delrapporter som vil bli presentert med langt større faglig dybde senere. Mangler bl.a. nok prøver til å si at resultatene holder statistisk

3 Historikk Forbud mot deponering av våtorganisk (redusere CH4 utslipp
Drammen innførte kildesortering i 1997 Lindum har siden da reddet kommunene/RfD ut av en rekke kriser i forbindelse med våtorganisk avfall Planlagt rankekompostering utendørs, så et større anlegg Rankekomposteringen ble en luktbombe Lite, midlertidig anlegg bestilt. Klarte aldri å ta alt avfallet Kommunene trakk seg. Midlertidige løsninger fra 1997 og til ? Avfallsturisme i framtiden??

4 Etablering av første biocelle
Under sterkt press fra naboer og presse ble det i baksetet på en bil i 180 km/t på autobahn mellom Rostock og Berlin, på en svært dårlig mobillinje, fattet en beslutning om å iverksette Redningsoperasjon for kildesortering nummer 1: Biocelle Så lever vi lykkelig alle våre dager …..trodde alle…….

5 Hva visste vi på forhånd
Fint lite kunnskap (Internett fungerte ikke så bra i 1997) Erfaringer i Sverige, USA og Italia Vi hadde både plass, gassanlegg og sigevannsanlegg En konsulent med masse tanker og lite praktisk sans mente at dette måtte jo være en bra løsning. Senere har vi fått høre at vi gjorde alt galt, men det er ikke alltid at teori og praksis stemmer overens.

6 Etablering av biocelle
Et naturlig dalsøkk i deponiet, m3 Leiretetting av bunn og vegger Drenslag i bunn med sigevannsrør Inn med våtorganisk avfall og oppmalt hageavfall (50:50) Gassdreneringsrør med tilkobling Fyllingsfronten dekket med granbark Toppen dekket med leire og vekstsjikt. Suksessiv oppfylling

7

8 Redningsaksjoner 2 - N Komposteringsanlegg funket dårlig - Biocelle
Vesar/MEG hadde problemer med sin behandling - Biocelle Anbudsrunder utsatt - Biocelle Anbudsrunde gjennomført, men anbyder trakk seg – Biocelle Anbudsrunde gjennomført, ikke nok anbud - Biocelle Anbudsrunde VESAR. Kunne ikke velge Lindum da de ikke trodde på bioceller. Den som fikk anbudet bruker - Bioceller …………….. Kanskje avfallsturismen trenger celler?

9 Biocelleseminar Tok initiativ til biocelleseminar.
Samlet nordisk fagkunnskap for å evaluere cellen og få gode råd om biocelle generasjon nr. 2. Dom: Lindum har bygd en celle der vi ville forsegle avfallet - et fint karbonlager Noe deprimerte registrerte vi så at cellen begynte å produsere gass, stadig mer Humøret steg, det funker mot alle odds!

10 Gassproduksjon i biocelle
Totalt produsert 450 tonn CH4

11 Oppfølging SFT viste interesse og ga oss 350.000 til FOU
Jordforsk ble engasjert til faglig oppføling Boring av brønner, kontroll av sigevann mht nedbrytningsgrad, produksjon av organiske syrer, oksygenforbruk i massen m.m. Utarbeidet 3 rapporter og presentert erfaringer internasjonalt Sommeren 2003 mente Jordforsk at massen i den eldste delen av cellen virket ”ferdig nedbrudt” Kan massen brukes?

12 Prøveutgraving Redd for lukt
Åpnet 20 m2 av toppdekke og gravde opp ca. 10 m3 masse Nydelig fin lukt !!!!!! Massen kjørt til samkompostering med granbark

13 Composteur og Forskningssjef Jan Hammer overvåker utgraving av biocelle.
Han uttaler at de beste viner, konjakker, whiskyer og komposter er de som produseres og lagres over tid

14

15 Kompostering Ranke med 20 tonn Vendes 1 g./uke
Målt temp. og gassutvikling Noe dårlig temperatur i dette første forsøket. Forventet da masse bestående av fiberrest og bark er tungt nedbrytbart 0 Salmonella < 10 TKB Lite tungmetaller Kan omsettes som jordforbedringsmiddel

16 Målinger under komposteringen

17 .. og sjekk den fylden! mmmm…. en ekte 98-årgang!

18 Nye celler Ny stor celle med cellevegger er under bygging
Benytter all erfaring og kunnskap Legges opp med målepunkter og muligheter for returpumping av sigevannet Store forventninger Tilfredsstiller LOKAL AGENDA 21 (tror noen har glemt denne)

19 Økonomi Fra mottak over vekt til ferdig sollet 10 med mer kompost basert på våtorganisk avfall snakker vi nå om kostnader helt ned i kr. 500,- pr. tonn.

20 Fordeler - ulemper Fordeler Ulemper Billig
Lav investering Lite mannskap Miljøvennlig, lite klimagassutslipp Tar vare på næringsstoffer Energiprod./utnytte Lav vedlikeholdskost Biorest til bruk Oppfyller klimaintensjonene Ferdig oppfylt celle = 0 lukt Ulemper Næringsstoff ut i sigevannet Trenger stor plass Avfallet må kvernes hvis det er i plastposer Må ha tålmodighet

21 Konklusjoner · Biocellen for matavfall ved Lindum ble etablert i 1998
·    Den produserer fortsatt store mengder biogass ·    Maksimal metanproduksjon var over 90 tonn metan pr. våtvekt avfall ·    Total akkumulert produksjon av CH4 er 65 tonn metan per tonn avfall over 5 år ·    Dette tilsvarer 13 tonn metan pr. tonn avfall og år ·    Biorest kan etterkomposteres ·    Bioceller er et attraktivt alternativ for behandling av organisk avfall, med lave kostnader og enkel drift og vedlikehold

22 Forretningskonsept Vil nå gå ut og tilby løsningen i det kommersielle markedet, både til næringsvirksomhet og kommuner (mange viser stor interesse for behandlingsmetoden). Mye avfall kan håndteres, som for eksempel presset avfall fra storhusholdninger. Vannet kan gå til renseanlegg, mens massen går til bioceller. Næringsstoffene som går ut med vannet føres tilbake via avløpsslammet.

23 Framtiden Akseptert behandlingsmetode i Norge
Metoden tas i bruk i stor skala i ”fattige” land i sydligere strøk Et samfunnsøkonomisk godt alternativ til avfallsturisme Metoden tas i bruk for behandling av kildesortert restavfall som faktisk inneholder 25% matavfall. Kombineres med sikting, pressing m.m. Metoden tas i bruk for behandling av usortert restavfall (kildesortering av våtorganisk blir unødvendig) Destruksjon av organisk avfall ved forbrenning blir idioti. Har du prøvd å brenne en agurk?

24

25


Laste ned ppt "v/ Adm. dir. Pål Smits, Lindum NRF-seminar ”Kompostprodukter”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google