Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Krav og reguleringer knyttet til emballering av sjømat i Europa Lars von Krogh, Synnøve Rubach Ole Jørgen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Krav og reguleringer knyttet til emballering av sjømat i Europa Lars von Krogh, Synnøve Rubach Ole Jørgen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Krav og reguleringer knyttet til emballering av sjømat i Europa Lars von Krogh, Synnøve Rubach Ole Jørgen Hanssen

2 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Innhold i presentasjonen •Overordnet struktur for myndighets-regulering av emballasje i Europa •CEN-standarder for optimal emballering •Spesifikke reguleringer knyttet til EPS/fiber •Konsekvenser av fremtidige endringer i reguleringer •Hvordan bør norske bedrifter forholde seg til CEN-standardene?

3 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Forvaltningsstruktur emballasjeregulering

4 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering •Hovedmålsetning med direktivet er forebygge og redusere påvirkning på miljøet. •Direktivet omfatter alle typer av emballasje og emballasjeavfall, uansett opprinnelse og materiale. •Hvert land i EU/EØS er forpliktet til å iverksette direktivet nasjonalt gjennom enten –Lov/forskrift –Frivillige ordninger med bransjene EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC

5 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering De grunnleggende kravene: Emballasjen •Skal være minimert •Skal kunne gjenvinnes •Skal ikke inneholde unødvendige miljøfarlige stoffer •Skal ikke inneholde/holde seg innenfor grenseverdier for visse tungmetaller

6 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Prosedyre Brukerveiledning (rammestandarden) Forebygging ved kildereduksjon, giftige/farlige stoffer Maksimum innhold av tungmetaller Gjenbruk Materialgjenvinning Energigjenvinning Organisk gjenvinning All emballasje Minst en Hvis relevant Oppsett lånt fra www.Packforsk.se

7 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Spesifikke reguleringer for EPS/plast og fiberemballasje (transportkasser) •Organisering av systemer i ulike land •Mål og måloppnåelse på gjenvinning •Vederlagskostnader/avgifter •Tolkninger/konklusjoner

8 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Organisering av nasjonale systemer

9 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering •Høyere nasjonale mål for fiber enn for plast i mange land •Fiber har nådd sine mål i stor grad, plast har ikke

10 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering •Svært høye vederlag i DK/G •Plast generelt mye høyere enn fiber

11 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Konklusjoner •Ingen direkte lovmessig differensiering mellom EPS og fiber internasjonalt eller nasjonalt •Men, indirekte differensiering gjennom vederlagskostnader og avgifter, der EPS/plast kommer relativt dårlig ut. •Differensieringen kan øke i de nærmeste årene –Danmark (fra 1:1 til 1:25) –Belgia (50% reduksjon for fiber) –England (salg/kjøp av PRN-kvoter) –Italia (kompensasjon mellom materialtyper)

12 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Fordi…. •Totale målene for gjenvinning i Europa vil øke til 65% totalt i 2006 (alle materialer sett under ett), og minimum 20% for hvert materiale. Plast har problemer med å nå dagens mål. •Plast må forvente å øke mot 65% i et lengre perspektiv •Industrielle avfallsressurser som EPS-kasser vil bli prioritert, fordi det er lettere å innsamle enn plast fra husholdninger •Fiberindustrien har langt på vei nådd målene, og har ingen store tekniske utfordringer på gjenvinningsområdet

13 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Vederlagskostnadene kan øke for EPS fordi •Vederlagskostnadene er en funksjon av kostnader til innsamling/sortering, og pris på sekundært råmateriale for hvert enkelt materialtype •Kostnadene vil bli lagt til grunn for vederlagskostnadene i hvert land •Utfordringen for norsk EPS-industri er å bidra til etablering av effektive innsamlingssystemer i viktige eksportland, og sikre et sekundærmarked for resirkulert materiale

14 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Men vil vederlagskostnadene ha betydning i en konkurransesituasjon? •I liten grad i dag, fordi: –I dag er kostnadene i de fleste land relativt lave i forhold til emballasjekostnader –Sjømatindustrien har mange “gratispassasjerer” som ikke betaler vederlag •Dette vil trolig ikke fortsette, fordi – Vederlagskostnadene relativt sett kan øke for plast –Krav om oppfylling av EU-direktivet vil bli strengere fulgt opp av myndigheter, konkurrenter og kunder

15 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Implementering av CEN- standardene •Norsk sjømatindustri og norske emballasjebedrifter vil kunne ha en konkurransefordel ved å forberede seg på innføring av CEN-standardene •Dette arbeidet bør starte NÅ! •Marinepack kan bidra med ressurser for deltagende bedrifter?

16 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Prosedyre Brukerveiledning (rammestandarden) Forebygging ved kildereduksjon, giftige/farlige stoffer Maksimum innhold av tungmetaller Gjenbruk Materialgjenvinning Energigjenvinning Organisk gjenvinning All emballasje Minst en Hvis relevant Oppsett lånt fra www.Packforsk.se

17 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Gjøre jobben med å…. •Identifisere de riktig standardene •Gå gjennom sjekklistene (disse finnes i hver enkelt standard) •Forsikre seg om at alle relevant faktorer er tatt med i betraktningen ved utformingen av emballasjesystemet. •Innhente den informasjonen man mangler fra egne leverandører

18 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Dokumentering •Lage sammendrag av bedømmelsesprosedyrene som er foretatt. •Sammendraget, med støttedokumenter, må tas vare på av leverandøren i minst to år etter at emballasjen er tatt i bruk. •Sammendraget må være tilgjengelig for kontroll fra myndigheter.

19 MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Hvorfor følge standardene? •Lovkrav – eliminerer risikoen for at emballasje blir stoppet •Kundekrav •Markedsfordeler gjennom objektiv deklarasjon av emballasjens miljøbelastning •Middel for ytterligere miljømessige forbedringer •Viser at næringslivet tar miljøspørsmål på alvor


Laste ned ppt "MarinePack - FOU- program for sjømatemballering Krav og reguleringer knyttet til emballering av sjømat i Europa Lars von Krogh, Synnøve Rubach Ole Jørgen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google