Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING

2 Avfallstyper Forbruksavfall Produksjonsavfall Spesialavfall
husholdninger, butikker, kontorer etc Produksjonsavfall næringsvirksomhet (bygg og anlegg, industri, gruver og fiskerier) Spesialavfall avfall som ikke hensiktmessig kan behandles med annet avfall

3 Avfallsbehandling Gjenvinning Deponering
Ombruk Materialgjenvinning Energigjenvinning Deponering Uskadeliggjøring av spesialavfall

4 Ombruk Eksempler: Brukte klær (Fretex), flaske-panteordning,

5 Materialgjenvinning Innsamling av papir, glassemballasje, plast, drikkekartong, bildekk osv. Matavfall som grisefor

6 Energigjenvinning Forbrenning, se egen figur over søppelforbrenningsanlegg Fordel Tar vare på varmeenergien i avfallet dersom denne brukes til oppvarming.

7 Ulemper: Fører til at en del stoffer blir forbrent i stedet for å bli kildesortert. Gir utslipp av klororganiske forbindelser hvis forbrenningstemperturen er for lav, pluss en del støv, CO, Nox, SO2 og HCl Dyrt Slagget etter forbrenningen må deponeres som spesialavfall, støvet fra gassrenseanlegget behandles som uorganisk spesialfall

8 Deponering Se figur Avfallet brytes av mikrorganismer ned til gassene: CO2, CH4, CO, H2S og H2 dette kan samles opp og brukes som brensel. Sigevannet inneholder bla. oppløste tungmetaller og miljøgifter. dette bør renses (kjemisk felling) før det slippes ut til nærmeste renseanlegg for avløpsvann.

9 Hva inneholder sigevannet
Organiske syrer og miljøgifter, løste metaller, næringssalter og smittestoffer

10 Spesialavfall Er ”avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med kommunalt avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

11 Spesialavfall Organisk: Uorganisk:
Oljerester, organiske løsningsmidler, maling,lakk og lim, tjære avfall, Uorganisk: Tungmetaller i kjemiske forbindelser eller i løst form. Etsende stoffer som sterke syrer og baser.

12 Hva gjør vi med spesialavfallet?
Organisk: Brennes i et eget anlegg for spesialfall. Avgassene inngår i Norcems sementovn i Brevik. Uorganisk: Tungmetaller bindes som sulfider eller silikater. Syrer og baser nøytraliseres og avfallet etter behandlingen blir deponert i kalksteinskratere på Langøya utenfor Holmestrand.


Laste ned ppt "AVFALLSTYPER AVFALLSBEHANDLING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google