Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skal, skal ikke? Oslo Røde Kors. Røde Kors Verdens største humanitære organisasjon. Grunnlagt av Henry Dunant i 1863. Grunnverdi: oppdage, hindre og lindre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skal, skal ikke? Oslo Røde Kors. Røde Kors Verdens største humanitære organisasjon. Grunnlagt av Henry Dunant i 1863. Grunnverdi: oppdage, hindre og lindre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skal, skal ikke? Oslo Røde Kors

2 Røde Kors Verdens største humanitære organisasjon. Grunnlagt av Henry Dunant i 1863. Grunnverdi: oppdage, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Oslo Røde Kors

3 Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Eksistert siden april 2000. Lokaler i Christian Krohgsgate 15, Oslo. 3,5 stillinger Åpningstid: alle hverdager kl 09 – 17. Oslo Røde Kors

4 Juridiske rammer Oslo Røde Kors

5 Ekteskapsinngåelse FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 23: ”Intet ekteskap må inngås uten de fremtide ektefellers frie og uforbeholdne samtykke”. Oslo Røde Kors

6 Lov om ekteskap: § 1 ”Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap…” § 1 a ” Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.” Oslo Røde Kors

7 § 18a Anerkjennelse av ekteskap i utland: må være 18 år begge parter må være tilstede ved vielsen begge parter må være ugifte Oslo Røde Kors

8 § 16 annullering av ekteskap inngått ved tvang § 23 skillsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap Oslo Røde Kors

9 Lov om kjønnslemlestelse § 1 Den som medvirker og/eller utfører et inngrep av kvinnens kjønnsorgan straffes med inntil 6 års fengsel. § 2 Med bøter og fengsel i inntil 1 år straffes den som forsettlig unnlater å melde fra. Oslo Røde Kors

10 Lov om barneverntjenester Saksgang i barnevernet tvang tiltak undersøkelse melding Oslo Røde Kors

11 Våre arbeidsmetoder og erfaringer! Oslo Røde Kors

12 Hva gjør vi? Tar telefonen når den ringer! Veileder og synliggjør handlingsalternativ. Informerer om rettigheter og plikter. Bistå i familiekonflikter etter samtykke Bistår med å etablere kontakt med offentlige hjelpesystemet. Deltar i et boligprosjekt med Husbanken. Er ”postkasse” for personer på sperret adresse. Har oppfølgingssamtaler. Oslo Røde Kors

13 Kommunikasjon er vårt viktigste redskap: - tydeliggjøre vår rolle -lytte -kartlegging gjennom åpne spørsmål -hjelpe til med å finne valgmuligheter Oslo Røde Kors

14 Hvem henvender seg? Oslo Røde Kors

15 Henvendelser Oslo Røde Kors

16 Kjønnsfordeling Oslo Røde Kors

17 Alder Oslo Røde Kors

18 Etnisk opprinnelse Oslo Røde Kors

19 Hva forteller de oss? Oslo Røde Kors

20 Det handler om ære! ”Storfamilie”:-oppdragelse -hierarki Oslo Røde Kors

21 Å være en ”handelsvare” og symbol på familiens ære. Skam, - rammer hele familien. Æren opprettes ved at vedkommende straffes. Ryktespredning er et viktig element: historier ”krydres” for å ramme skamfølelsen til foreldrene. Oslo Røde Kors

22 Æresrelatert vold Fysisk vold Omskjæring Tilbakeholdelse av kjærlighet og omsorg Påføring av skyld og skam Trusler om vold, utstøting og drap Sterk kontroll og forfølgelse Frihetsberøvelse Oslo Røde Kors

23 Dumping En eiendel i et sosiøkonomisk system Tvangsekteskap Selvmord og selvmordsforsøk Blodshevn Æresdrap Oslo Røde Kors

24 Skal, skal ikke? Ambivalens - har jeg rett til å tenke på meg selv? - psykisk press Oslo Røde Kors

25 Andre utfordringer Trusler - hvordan vurdere sikkerhetsaspektet? - hvordan leve med truslene? Dårlig psykisk helse Hvem kan hjelpe? - bolig - nettverk Oslo Røde Kors

26 Spørsmål, - store eller små? Ring 815 55 201 Oslo Røde Kors


Laste ned ppt "Skal, skal ikke? Oslo Røde Kors. Røde Kors Verdens største humanitære organisasjon. Grunnlagt av Henry Dunant i 1863. Grunnverdi: oppdage, hindre og lindre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google