Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo Røde Kors Skal, skal ikke?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo Røde Kors Skal, skal ikke?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo Røde Kors Skal, skal ikke?

2 Røde Kors Verdens største humanitære organisasjon.
Oslo Røde Kors Røde Kors Verdens største humanitære organisasjon. Grunnlagt av Henry Dunant i 1863. Grunnverdi: oppdage, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

3 Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap
Oslo Røde Kors Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Eksistert siden april 2000. Lokaler i Christian Krohgsgate 15, Oslo. 3,5 stillinger Åpningstid: alle hverdager kl 09 – 17.

4 Oslo Røde Kors Juridiske rammer

5 Ekteskapsinngåelse FN’s konvensjon om sivile og politiske
Oslo Røde Kors Ekteskapsinngåelse FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 23: ”Intet ekteskap må inngås uten de fremtide ektefellers frie og uforbeholdne samtykke”.

6 Oslo Røde Kors Lov om ekteskap: § 1 ”Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap…” § 1 a ” Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.”

7 § 18a Anerkjennelse av ekteskap i utland: må være 18 år
Oslo Røde Kors § 18a Anerkjennelse av ekteskap i utland: må være 18 år begge parter må være tilstede ved vielsen begge parter må være ugifte

8 § 16 annullering av ekteskap inngått ved tvang
Oslo Røde Kors § 16 annullering av ekteskap inngått ved tvang § 23 skillsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap

9 Lov om kjønnslemlestelse
Oslo Røde Kors Lov om kjønnslemlestelse § 1 Den som medvirker og/eller utfører et inngrep av kvinnens kjønnsorgan straffes med inntil 6 års fengsel. § 2 Med bøter og fengsel i inntil 1 år straffes den som forsettlig unnlater å melde fra.

10 Lov om barneverntjenester
Oslo Røde Kors Lov om barneverntjenester Saksgang i barnevernet tvang tiltak undersøkelse melding

11 Oslo Røde Kors Våre arbeidsmetoder og erfaringer!

12 Hva gjør vi? Tar telefonen når den ringer!
Oslo Røde Kors Oslo Røde Kors Hva gjør vi? Tar telefonen når den ringer! Veileder og synliggjør handlingsalternativ. Informerer om rettigheter og plikter. Bistå i familiekonflikter etter samtykke Bistår med å etablere kontakt med offentlige hjelpesystemet. Deltar i et boligprosjekt med Husbanken. Er ”postkasse” for personer på sperret adresse. Har oppfølgingssamtaler.

13 Kommunikasjon er vårt viktigste redskap:
Oslo Røde Kors Kommunikasjon er vårt viktigste redskap: - tydeliggjøre vår rolle lytte kartlegging gjennom åpne spørsmål hjelpe til med å finne valgmuligheter

14 Oslo Røde Kors Hvem henvender seg?

15 Oslo Røde Kors Henvendelser

16 Oslo Røde Kors Kjønnsfordeling

17 Oslo Røde Kors Alder

18 Oslo Røde Kors Etnisk opprinnelse

19 Oslo Røde Kors Hva forteller de oss?

20 Det handler om ære! ”Storfamilie”: -oppdragelse -hierarki
Oslo Røde Kors Det handler om ære! ”Storfamilie”: -oppdragelse hierarki

21 Å være en ”handelsvare” og symbol på familiens ære.
Oslo Røde Kors Å være en ”handelsvare” og symbol på familiens ære. Skam, - rammer hele familien. Æren opprettes ved at vedkommende straffes. Ryktespredning er et viktig element: historier ”krydres” for å ramme skamfølelsen til foreldrene.

22 Æresrelatert vold Fysisk vold Omskjæring
Oslo Røde Kors Oslo Røde Kors Æresrelatert vold Fysisk vold Omskjæring Tilbakeholdelse av kjærlighet og omsorg Påføring av skyld og skam Trusler om vold, utstøting og drap Sterk kontroll og forfølgelse Frihetsberøvelse

23 En eiendel i et sosiøkonomisk system Tvangsekteskap
Oslo Røde Kors Dumping En eiendel i et sosiøkonomisk system Tvangsekteskap Selvmord og selvmordsforsøk Blodshevn Æresdrap

24 Skal, skal ikke? Ambivalens - har jeg rett til å tenke på meg selv?
Oslo Røde Kors Skal, skal ikke? Ambivalens - har jeg rett til å tenke på meg selv? - psykisk press

25 - hvordan vurdere sikkerhetsaspektet? - hvordan leve med truslene?
Oslo Røde Kors Andre utfordringer Trusler - hvordan vurdere sikkerhetsaspektet? - hvordan leve med truslene? Dårlig psykisk helse Hvem kan hjelpe? - bolig - nettverk

26 Spørsmål, - store eller små?
Oslo Røde Kors Spørsmål, - store eller små? Ring


Laste ned ppt "Oslo Røde Kors Skal, skal ikke?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google