Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helseetaten Overgrep mot eldre som bor på sykehjem Forum for frivillighet, SYE, februar 2013 Siri Homelien Vern for eldre, Helseetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helseetaten Overgrep mot eldre som bor på sykehjem Forum for frivillighet, SYE, februar 2013 Siri Homelien Vern for eldre, Helseetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helseetaten Overgrep mot eldre som bor på sykehjem Forum for frivillighet, SYE, februar 2013 Siri Homelien Vern for eldre, Helseetaten

2 Oslo kommune, Helseetaten Film Definisjoner på overgrep Varseltegn/endring Hvordan identifisere overgrep Hva gjøre med mistanken Vern for eldre som samarbeidspartner

3 Oslo kommune, Helseetaten ”Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatte handlinger eller mangel på riktige handlinger som skjer i et forhold hvor det er forventning om tillit, og som forårsaker skade, nød eller lidelse for en eldre person”. (Action on Elder Abuse 1995)

4 Oslo kommune, Helseetaten Overgrep mot eldre Med utgangspunkt i utenlandske undersøkelser og kliniske erfaringer fra Norge, kan vi anslå at fire til seks prosent av eldrebefolkningen i Norge har vært utsatt for vold og overgrep årlig etter at de fylte 65 år (Juklestad, NKVTS 2007)

5 Oslo kommune, Helseetaten Snakk med sidemannen om… Ulike former for overgrep

6 Oslo kommune, Helseetaten Ulike typer overgrep Fysiske Psykiske Økonomiske/materielle Seksuelle Omsorgssvikt (WHO 2008)

7 Oslo kommune, Helseetaten Problemstillinger i sykehjem Økonomiske overgrep egne barn/barnebarn/nabo/helsepersonell Seksuelle overgrep medbeboer, ektefelle, helsepersonell Psykiske og fysiske overgrep Helsepersonell, familie, andre som den eldre har tillit til Omsorgssvikt omsorgstjenesten, helsepersonell

8 Oslo kommune, Helseetaten Sykepleier anmeldt etter dødsfall på sykehjem Erkjenner seg skyldig i voldtekt av eldre Eldrevold - det siste tabu Full granskning etter overgrep mot eldre Nå blir det full granskning av kommunen etter påfallende mange overgrepssaker i Oslos sykehjem. Mannlig hjelpepleier siktet for overgrep: Krisemøte i sykehjemsetaten i Oslo Mann (49) siktet for seksuelle overgrep mot en rekke eldre Overgrep har ingen aldersgrense

9 Oslo kommune, Helseetaten Barrierer for å motta eller gi hjelp: Personen selv Hjelpeapparatet Den enkelte hjelper Andre

10 Oslo kommune, Helseetaten Helsekonsekvenser Når systemet/tjenesten ikke følger opp: opplevelse av maktesløshet negative helsekonsekvenser Jonassen og Sandmoe NKVTS 2012, Homelien 2011

11 Oslo kommune, Helseetaten Helsepersonellovens § 17 Helsepersonell plikter å gi opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndigheten informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet

12 Oslo kommune, Helseetaten Snakk med sidemannen om…

13 Oslo kommune, Helseetaten Varselstegn/endring hos den eldre Blåmerker/brudd/skader Blødning/smerte eller infeksjon i underlivet Hjelpeløshet / apati Uforklarlig frykt, angst og uro Reaksjon på nærhet Tilbaketrekning / avvisning Forvirret, desorientert

14 Oslo kommune, Helseetaten Ved mistanke om overgrep SYEs prosedyre/KvalitetsLosen Observere og dokumentere Tilby/ta kontakt med Vern for eldre

15 Oslo kommune, Helseetaten Karls historie Karl er utsatt for fysisk, psykisk og økonomisk overgrep fra sin rusavhengige sønn. Far og sønn bor sammen.

16 Oslo kommune, Helseetaten Dialog om mistanken Lytte Vise omsorg Anerkjenne, bekrefte Normalisere reaksjonen Generalisere Pårørende Nærmeste leder/lege Politi Vern for eldre

17 Oslo kommune, Helseetaten Hva Vern for eldre gjør Samarbeid med familien og det formelle nettverket Samarbeid med den eldre Undervisning Veiledning Informasjon Registrerer vold og overgrep


Laste ned ppt "Oslo kommune Helseetaten Overgrep mot eldre som bor på sykehjem Forum for frivillighet, SYE, februar 2013 Siri Homelien Vern for eldre, Helseetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google