Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgrep mot eldre som bor på sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgrep mot eldre som bor på sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgrep mot eldre som bor på sykehjem
Forum for frivillighet, SYE, februar 2013 Siri Homelien Vern for eldre, Helseetaten

2 Film Definisjoner på overgrep Varseltegn/endring Hvordan identifisere overgrep Hva gjøre med mistanken Vern for eldre som samarbeidspartner

3 (Action on Elder Abuse 1995)
”Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatte handlinger eller mangel på riktige handlinger som skjer i et forhold hvor det er forventning om tillit, og som forårsaker skade, nød eller lidelse for en eldre person”. (Action on Elder Abuse 1995) 3

4 Overgrep mot eldre Med utgangspunkt i utenlandske undersøkelser og
kliniske erfaringer fra Norge, kan vi anslå at fire til seks prosent av eldrebefolkningen i Norge har vært utsatt for vold og overgrep årlig etter at de fylte 65 år (Juklestad, NKVTS 2007) 4

5 Snakk med sidemannen om…
Ulike former for overgrep

6 Ulike typer overgrep Fysiske Psykiske Økonomiske/materielle Seksuelle
Omsorgssvikt (WHO 2008) 6 6 6

7 Problemstillinger i sykehjem
Økonomiske overgrep egne barn/barnebarn/nabo/helsepersonell Seksuelle overgrep medbeboer, ektefelle, helsepersonell Psykiske og fysiske overgrep Helsepersonell, familie, andre som den eldre har tillit til Omsorgssvikt omsorgstjenesten, helsepersonell

8 Eldrevold - det siste tabu
Full granskning etter overgrep mot eldre Nå blir det full granskning av kommunen etter påfallende mange overgrepssaker i Oslos sykehjem. Mannlig hjelpepleier siktet for overgrep: Krisemøte i sykehjemsetaten i Oslo Mann (49) siktet for seksuelle overgrep mot en rekke eldre Overgrep har ingen aldersgrense Erkjenner seg skyldig i voldtekt av eldre Sykepleier anmeldt etter dødsfall på sykehjem

9 Barrierer for å motta eller gi hjelp:
Personen selv Hjelpeapparatet Den enkelte hjelper Andre 9

10 Helsekonsekvenser Når systemet/tjenesten ikke følger opp:
opplevelse av maktesløshet negative helsekonsekvenser Jonassen og Sandmoe NKVTS 2012, Homelien 2011 Kvalitativ studie. Intervju med 25 kvinner og 5 menn mellom 62 og 95 år

11 Helsepersonellovens § 17
Helsepersonell plikter å gi opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndigheten informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet

12 Snakk med sidemannen om…

13 Varselstegn/endring hos den eldre
Blåmerker/brudd/skader Blødning/smerte eller infeksjon i underlivet Hjelpeløshet / apati Uforklarlig frykt, angst og uro Reaksjon på nærhet Tilbaketrekning / avvisning Forvirret, desorientert

14 Ved mistanke om overgrep
SYEs prosedyre/KvalitetsLosen Observere og dokumentere Tilby/ta kontakt med Vern for eldre

15 Karls historie Karl er utsatt for fysisk, psykisk og økonomisk overgrep fra sin rusavhengige sønn. Far og sønn bor sammen.

16 Normalisere reaksjonen
Dialog om mistanken Lytte Vise omsorg Anerkjenne, bekrefte Normalisere reaksjonen Generalisere Nærmeste leder/lege Vern for eldre Pårørende Politi

17 Hva Vern for eldre gjør Samarbeid med familien og
det formelle nettverket Samarbeid med den eldre Undervisning Veiledning Informasjon Registrerer vold og overgrep


Laste ned ppt "Overgrep mot eldre som bor på sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google