Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er alt tillatt i krig og kjærlighet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er alt tillatt i krig og kjærlighet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er alt tillatt i krig og kjærlighet?
Begynner gjerne en introduksjon til dette temaet med dette spørsmålet. Etter å ha deltatt i Raw War så vet dere i alle fall svaret på den ene delen av spørsmålet. Skal ikke gå inn på hva som er tillatt i kjærlighet her i dag… Spillet viste at det faktisk finnes regler i krig, regler for hvem man kan angripe og med hvilke våpen. Skal komme mer inn på det senere.

2 Er det lov å gå til krig? Spør gruppen – få tilbakemeldinger
Hvem bestemmer hva et land har lov til å gjøre? Kan et land gjøre hva de vil bare det er stor og mektig nok?

3 Jus ad bellum & Jus in bello
Jus ad bellum sier noe om når det lov til å gå til krig og til å forsvare seg selv Jus in bello er de internasjonale lovene som sier hvordan krig må føres Det finnes regler som regulerer hva en stat kan gjøre – internasjonale lover. (Problemer – hvem passer på at de følges?) Vi skiller mellom to typer sett med lover – jus ad bellum og jus in bello. Begrepene er ikke viktige at dere husker, viktig at dere skjønner at vi snakker om to ulike sett med lover.

4 Jus ad bellum Forbud: FN pakten artikkel 2 (4): Unntak:
”Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt…” Unntak: FN pakten artikkel 39 – 41 og retten til selvforsvar (artikkel 51) FN pakten – hørt om den? Den avtalen som opprettet den internasjonale organisasjonen De Forente Nasjoner. Trådte i kraft 24.oktober 1945, det som i dag er FN dagen (Artikkel 1 – Formålet med FN er å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet) Konklusjon – det er ikke lov å gå til krig.

5 Jus in bello – krigens regler
- Gjelder uavhengig om krigen er lovlig eller ikke, internasjonal humanitær rett må alltid følges. - Gjelder også i selvforsvar. Men hvis det først er en krig, så må krigens regler følges. Utdype med eksempler

6 Hvordan oppstod krigens regler:
Historisk lange røtter Slaget ved Solferino 1859 Sveitseren Henry Dunant befant seg plutselig på slagmarken etter et stort slag mellom østerrikske og franske styrker. Så krigens lidelser og at ingen hjalp de sårede og døende soldatene på slagmarken. Ønsket å hjelpe de sårede uavhengig av hvilken side i krigen de befant seg på. Ville opprette en organisasjon som hjalp sårede og syke soldater i krig og internasjonale regler som regulerte dette. Resultatet ble 1.Genèvekonvensjonen og organisasjonen Røde Kors. I historiebøkene kan vi finne henvisning til regler som på en eller annen måte skal regulere krigføringen Opphavet til de moderne konvensjonene – slaget ved Solferino 1859 (ta med Genevekonvensjonene på norsk) Kort historien om Henry Dunant og slaget ved Solferino Resultatet ble opprettelsen av den internasjonale Røde Kors komiteen og den 1. Genèvekonvensjonen. Og hvorfor står vi her i dag fra Røde Kors og forteller dere om dette – jo Røde Kors har en spesiell oppgave å sikre at folk kjenner til reglene som gjelder i krig og at de følges. I juni i år er det 150 år siden slaget ved Solferino – stor markering i Italia.

7 Historien fortsetter…
1. Genèvekonvensjon (1859)– Beskytte syke og sårede soldater i krig 2. Genèvekonvensjon (1905)– Beskytte syke og sårede soldater til havs (skipbrudne) 3. Genèvekonvensjon (1919) – Beskytte krigsfanger 4. Genèvekonvensjon (1945) – Beskytte sivile i krigstid Alle konvensjonene ble revidert i 1949, to tilleggsprotokoller i 1977 Formål: å bevare et minstemål av humanitet i krig Hva er likheten mellom disse konvensjonene? Alle skal beskytte noen. Alle konvensjonene har kommet etter en krig – ser behovet for å beskytte noen grupper Hvorfor det – trenger soldater beskyttelse? Ser for dere en krigssituasjon med total kaos – alt er lov. Så en krigssituasjon der krigens regler blir fulgt. Krig er grusomt, men det går an å begrense grusomhetene. Målet med disse reglene – å bevar et minstemål av humanitet i krig.

8 De viktigste reglene: Skille mellom stridende og ikke-stridende
Angrep skal bare rettes mot militære mål Forbudt å drepe eller såre en soldat som har overgitt seg eller som er ute av stand til å kjempe Forbudt å bruke stridsmidler (våpen) som forårsaker unødig tap eller lidelse. Krigsfanger og sivile i fiendens hender har rett på human behandling. Det røde korset, den røde halvmånen og den røde krystall er beskyttelsesmerker og må respekteres. Når vi spilte Raw War – hvilke krigshandlinger var det som var forbudt? Plassere i forhold til de viktigste reglene. Kjenner dere til noen eksempler der krigens regler har blitt brutt, fra TV eller andre kilder? Har disse reglene noen funksjon? (skal vi åpne for den diskusjonen her?)


Laste ned ppt "Er alt tillatt i krig og kjærlighet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google