Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et prosjekt støttet av Helsedirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et prosjekt støttet av Helsedirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et prosjekt støttet av Helsedirektoratet

2 Prosjektledelse Marta Reggestad, prosjektleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Sykepleier med lang erfaring fra voksenopplæring i videregående skole. Psykologspesialist Arnfinn Eek, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, er ansvarlig for prosjektet.

3 Bakgrunnen for prosjektet
I St.prp. nr. 1 ( ) ble det bevilget midler til utarbeidelse av et opplæringstilbud for ufaglærte. Der står det følgende om kvalifisering av ufaglærte; ”Om lag 1/3 av personellet i den kommunale omsorgstjenesten står uten relevant fagutdanning. Det er viktig å utvikle kompetansetiltak til denne personellgruppen for å sikre omsorgssektoren kompetanse og gi personell uten relevant fagutdanning utdanning innenfor omsorgssektoren”.

4 Bakgrunn forts. Det ble derfor foreslått å styrke tilskuddet til Kompetanseløftet 2015 for å utvikle og ta i bruk en kurspakke til personell uten relevant fagutdanning i omsorgssektoren. Kurspakken skal supplere eksisterende tiltak i Kompetanseløftet 2015 og bidra til en kompetansetrapp. Kurspakken vil også supplere Eldreomsorgens ABC, Demensomsorgens ABC og Tvang, helst ikke…

5 Informasjon om prosjektet
Prosjektet bygger på deltakere som er med i Eldreomsorgens / Demensomsorgens ABC Prosjektet vil tilrettelegge en utdanning/ kompetanseheving for aktuelle deltakere som ønsker å være med på: Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev Kompetansehevingen vil følge de nasjonale læreplanene i faget: Vg1 helse – og sosialfag, Vg2 programområde for helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfag opplæring i bedrift

6 Målsetting Utvikle og prøve ut modeller for strukturert kompetanseheving av ABC deltakere uten helsefaglig utdanning. Øke evnen til å reflektere og se helheten i faget. Gi deltakerne økt kunnskap spesielt innen eldre - og demensomsorg. Stimulere kommunene til å la flere uten helsefaglig utdanning delta på ABC satsningen. Etter gjennomført opplæring skal det være mulig å gå opp til fagprøven i helsearbeiderfaget og søke om autorisasjon som helsefagarbeider.

7 Målgruppe ABC deltakere uten helsefaglig
utdanning (”ufaglærte”) som er i en arbeidsrelasjon i kommunehelsetjenesten. De trenger nødvendigvis ikke ha fast stilling, men må ha et arbeidsforhold med mulighet for tilleggstimer for veiledning og opplæring (i likhet med en lærling).

8 Praktisk gjennomføring
Alle deltakere i prosjektet vil bli realkompetansevurdert før opplæringen starter. Realkompetanse er en vurdering av den kompetansen hver enkelt har, arbeidserfaring, formell utdanning, erfaring fra familie, organisasjons- og samfunnsliv. Hvert fylke har egne sentre som har ansvar for realkompetansevurdering. Prosjektledelsen vil bistå deltakerne i prosessen.

9 Gjennomføring forts. Deltakerne får en individuell opplæringsplan basert på resultatet av realkompetansevurderingen. De vil få måloppnåelse i helsearbeiderfaget ved: Arbeide i ABC studiegruppen Lese fagstoffet på egenhånd – selvstudium og studiegrupper der flere fra samme kommune er med i prosjektet Arbeide med skriftlig oppgaver med vurdering Arbeide, sammen med veileder, bruke loggheftet Få undervisning fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Delta på fellessamlinger Delta videokonferanser Være en aktiv bruker den elektroniske læringsportalen

10 Pensum Deltakerne vil få kunnskap om eldre - og demensomsorg
utover kravene i læreplanen i helsearbeiderfaget. ABC permene

11 Pensum Lærebøker i helsearbeiderfaget som tillegg til ABC permene
Bøkene lånes ut til hver deltaker fra biblioteket ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Publikasjoner fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

12 Logghefte Logghefte kan brukes til å dokumentere hvilke
arbeidsoppgaver som er gjennomført i praksis ut fra læreplan i helsearbeiderfaget VG3/ opplæring i bedrift . Loggheftet inneholder: læreplan med forklaringer på Vg3 nivå informasjon om opplæringen praktiske arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i praksis Sjekklister over arbeidsoppgaver informasjon om eksamen, fagprøven og veiledning loggskriving

13 Informasjonsperm om prosjektet til arbeidsgiver
Informasjon og samarbeidsavtale mellom deltaker, prosjektledelse, veileder og arbeidsgiver Logghefte Læreplaner Kontaktinformasjon ved prosjektet Praksiskravet Informasjon om fagprøven

14 Informasjonsperm til deltakere om opplæringen
Informasjon om prosjektet & samarbeidsavtale Logghefte Læreplaner med forklaringer Resultatet av realkompetansevurderingen med opplæringsplan tilpasset deltakeren Terminplan/ undervisningsplan Attester og dokumentasjon av praksis og praksiskravet i det fylket deltakeren tilhører Eksamensoppgaver og oppgaver

15 Praksis Krav til praksis avhenger av hva slags praksis deltakeren har og hvor lenge vedkommende har arbeidet innen pleie og omsorg. Hvilke krav fagopplæringsseksjonen i det fylket deltakeren bor krever. Det er også av betydning at det blir lagt til rette for at den enkelte får en variert praksis. Dette kan innebære hospitering ved andre tjenesteområder i kommunen.

16 Veiledning Veiledningen gjøres naturlig i det praktiske arbeidet på
arbeidsplassen. Veiledningsansvaret tillegges en kollega med fagutdanning. (den gode rollemodellen) Prosjektet vil legge vekt på å stimulere potensielle veiledere til å gå inn i denne viktige rollen! Veilederen får: Loggheftet Tilbud om veilederkurs Oppfølging fra prosjektledelsen

17 Kostnader Realkompetansevurdering dekkes av prosjektet for deltakere
som ikke har voksenrett. Veiledning og undervisning fra Kompetansesenteret er gratis i prosjektperioden. Kostnader i forbindelse med fellessamlinger (reise og opphold) og eksamensavgifter dekkes av prosjektet etter nærmere avtale. Arbeidsgiver kan søke om opplæringsmidler fra fylkesmannen til deltakere i prosjektet jfr. Kompetanseløftet 2015.

18 Arbeidsgiver Det er avgjørende med godt samarbeid med deltakeres
Prosjektledelsen ønsker at arbeidsgiver skal: Godkjenne deltakere som ønsker kompetanseheving. Sikre deltakerne praksis i hele kompetanse- hevingsperioden. Legge til rette for at deltakerne som arbeider i små stillinger kan få tilleggsvakter. Tildele den ufaglærte en faglig veileder på arbeidsplassen. Legge til rette for at deltakerne får delta på videokonferanser og fellessamlinger i forbindelse med kompetansehevingen. Undertegne samarbeidsavtale mellom partene: (prosjektledelsen, arbeidsgiver, veileder og deltakeren)

19 Referansegruppe Består av fagpersoner fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Representanter fra kommunehelsetjenesten Representant fra høyskolen i Østfold Utvidelse av referansegruppa. KS Fagforbundet Delta NSF?

20 Rekruttering Brosjyre med informasjonsbrev Kommunekontakter
Samarbeidspartnere Fylkesmannsembetene i ABC samarbeidet Informasjon ligger ute på hjemmesiden, Informasjon om prosjektet ABC seminarer Presentasjon av prosjektet ved konferanser.

21 Kontaktinformasjon Marta Reggestad, prosjektleder
Tlf: /


Laste ned ppt "Et prosjekt støttet av Helsedirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google