Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktivitet og kvalitet i kommunale tjenester Innlegg av Kommunalminister Erna Solberg – Forum for økonomistyring 31.03.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktivitet og kvalitet i kommunale tjenester Innlegg av Kommunalminister Erna Solberg – Forum for økonomistyring 31.03.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktivitet og kvalitet i kommunale tjenester Innlegg av Kommunalminister Erna Solberg – Forum for økonomistyring 31.03.2004

2 2 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Utvikling i netto driftsresultat (i prosent av driftsinntekter) 1990-2003, sammenlignet med utviklingen i kommunesektorens inntekter (prosent volumendring fra året før) og overskudd før lånetransaksjoner i prosent av inntekter.

3 3 Analysemodell for ”økonomisk styringsevne” Kommunestruktur Inntektsstruktur Økonomisk styringsevne Organisasjons- struktur :

4 4 Kjennetegn ved kommuner som ”lykkes” Identifiserer løpende utfordringer Erkjenner eget ansvar for å møte disse Samspill pol./adm – og rådmann/virksomhet Iverksetter raskt (mot)tiltak (Økonomiske) vansker får ikke anledning til å utvikle seg over tid

5 5 Svenske KS`s analysegruppe anbefaler Kommunförbundets økonomieksperter uttaler: Skape felles forståelse Legge inn buffere Utvikle gode styringssystemer Skape felles idè og visjon Jobbe med innbyggernes forventninger Tydelighet rundt ansvar

6 6 Produktivitet i kommunal tjenesteyting Gode mål på produksjon og produksjonskostnader = Best mulig styring lokalt og sentralt TBU beregner produksjonsindeks for kommunale tjenester Sammenheng mellom produksjon og inntektsnivå …likevel betydelig variasjon i produksjonsindeksen mellom kommuner med likt inntektsnivå Rundt 20% av variasjonen kan forklares med forskjeller i effektivitet

7 7 Kvalitet i kommunal tjenesteyting Innbygger- og brukerkontroll som grunnlag for kvalitetsutvikling, kan blant annet være: –Brukerundersøkelser –Serviceerklæringer og brukergarantier –Effektiviseringsnettverkene –Samlet servicestrategi for kommunal tjenesteproduksjon –Konkurranseeksponering

8 8 Hvorfor fritt brukervalg? Demokrati – verktøy som gir borgerne makt Bedre tilpasning til innbyggernes behov Bedre kvalitet gjennom mangfold og konkurranse Mer igjen for pengene – større effektivitet Oppmerksomhet på output – ikke input Sammen med blant annet Oslo driver KRD pilotprosjekt på fritt brukervalg

9 9 Eksempel: Nacka kommune i Sverige Fritt brukervalg innenfor skole, sykehjem, hjemmehjelpstjenester osv. –bestiller-utfører organisering –fri etableringsrett, kommunal godkjenning, kvalitetskrav og kompetanse –gir en ”sjekk” til alle ”godkjente” brukere – beregnet kostnad pr plass –grundige brukerundersøkelser + objektive undersøkelser –politikernes rolle: mål, planlegge og ”sjekkens” størrelse –betaler kun for plasser som er i bruk


Laste ned ppt "Produktivitet og kvalitet i kommunale tjenester Innlegg av Kommunalminister Erna Solberg – Forum for økonomistyring 31.03.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google