Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

2 Nedsatt april 2014 – første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015 9 medlemmer – Norske og nordiske fagpersoner – Faglig kompetanse innen forskning på høyere utdanning, finansiering av universiteter og høyskoler, økonomisk styring i offentlig sektor – Uavhengige eksperter, ikke representanter Sekretariat i KD

3 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, Oslo, forskningsdirektør Statistisk sentralbyrå, leder Astrid Oline Ervik, Bergen, førsteamanuensis ved Norges handelshøgskole Hanne Foss Hansen, Danmark, professor ved Universitetet i København Arild Hervik, Molde, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Kjell Erik Lommerud, Bergen, professor ved Universitetet i Bergen Ole Ringdal, Stavanger, direktør International Research Institute of Stavanger (IRIS) Kerstin Sahlin, Sverige, professor ved Universitetet i Uppsala Britt Elin Steinveg, Tromsø, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet Bjørn Stensaker, Oslo, professor ved Universitetet i Oslo

4 Mål Overordnet: Utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell understøtter god måloppnåelse for institusjonene, samlet og enkeltvis Ny finansieringsmodell skal: 1.stimulere til utvikling av kvaliteten både i utdanning og i forskning 2.bidra til en mangfoldig sektor (arbeidsdeling og profil) 3.bidra til samspill med næringsliv og helse- og instituttsektoren 4.bidra til kostnadseffektiv ressursbruk 5.gi tilstrekkelig stabilitet og forutsigbarhet for institusjonene 6.gi handlingsrom, samtidig med ansvarliggjøring for resultater Dagens formålsparagraf i UH-loven skal legges til grunn -Høy internasjonal kvalitet i utdanning, forskning og utviklingsarbeid, formidling av kunnskap

5 Kvalitetsmål i mandatet - utdanning Utdanninger som gir kandidater på høyt internasjonalt nivå Øke gjennomstrømning og redusere frafall Arbeidslivet i hele landet får tilgang på godt kvalifiserte kandidater, vurdere incentiver for å dekke samfunnets behov Styrke institusjonenes samarbeid internasjonalt

6 Kvalitetsmål i mandatet – forskning Utvikling av kvalitet i bredden Stimulere til gjennombruddsforskning og at noen fagmiljøer blir verdensledende Stimulere til å konkurrere om EU-midler Styrke internasjonalt samarbeid og samhandling

7 Oppgaver Ekspertgruppen skal: 1.vurdere hvordan dagens finansiering påvirker institusjonenes prioriteringer og sektorens samlede resultater Identifisere sterke og svake sider ved dagens modell Erfaringer fra andre land 2.komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i framtiden Innretning – ikke bevilgningsnivå En (eller flere) konkrete modeller

8 Oppgaver Sentrale punkter som er fremhevet i mandatet Vurdere omfanget og balansen av ulike finansieringsvirkemidler, som konkurransearenaer og resultatbasert finansiering. Vurdere deler av universiteter og høyskolers virksomhet det bør knyttes finansielle insentiver til, og hvilke indikatorer som skal benyttes Vurdere om finansieringsmodellen skal videreføre et felles system eller i større grad skal differensiere mellom institusjonene. Ta hensyn til at finansiering er ett av flere styringsvirkemidler for å nå målene for sektoren

9 Rammebetingelser Dagens lovverk og økonomiske fullmakter – Organisasjonsform og tilknytning til staten – Nettobudsjetteringsfullmakten – Gratisprinsippet Dersom gruppen foreslår finansielle virkemidler som krever endringer i andre styringsvirkemidler, må dette fremkomme Langsiktig perspektiv, forståelig Ikke kreve bevilgningsendringer, men ta høyde for endring i budsjettet

10 Arbeidsform Ekspertgruppen skal ha en arbeidsmåte som inviterer til dialog og diskusjon med sektoren. Kommer tilbake til hva det innebærer


Laste ned ppt "Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google