Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestillings- og diskrimineringsombudet 13. juni 2014 Likestilling og diskriminering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestillings- og diskrimineringsombudet 13. juni 2014 Likestilling og diskriminering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestillings- og diskrimineringsombudet 13. juni 2014 Likestilling og diskriminering

2 Varm stol ENIG: Står UENIG:Sitter 2

3 Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 1 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene 3

4 Hvem og hva er LDO? Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Lovhåndhever, veileder og pådriver. Ombudet er faglig og politisk uavhengig.

5 5

6 Helhet og sammenheng Alder Etnisitet Seksuell orientering Nedsatt funksjonsevne Religion Kjønn Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

7 Hva er diskriminering?

8 Diskriminering = usaklig forskjellsbehandling

9 Direkte diskriminering = ulik behandling av like tilfeller

10 Kilde: dt.no

11 Indirekte diskriminering = lik behandling av ulike tilfeller

12

13

14

15 Diskrimineres det i Norge i dag? Er det likestilling i Norge i dag?

16 Likestilling? 22 % av ordførere er kvinner 2 % av kommunestyrerepresentantene har innvandrerbakgrunn 95 % av elevene i elektrofag er gutter 87 % av elevene på helse og omsorg er jenter 16

17 95 % håndverkere er menn 90 % kvinner i de store omsorgsyrkene I gjennomsnitt er det 25 % mindre sjanse for å bli kalt inn til jobbintervju hvis du har et pakistanskklingende navn Kilde: NOU 2012: 15 Politikk for likestilling 17

18 Lovverket Likestillingsloven Diskrimineringsloven om etnisitet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsloven om seksuell orientering Arbeidsmiljøloven kap 13 Menneskerettighetskonvensjoner

19 Oppbyggingen av diskrimineringslovverket Formål om å fremme likestilling Direkte og indirekte diskriminering er forbudt Trakassering er forbudt Instruks om å diskriminere er forbudt Gjengjeldelse er forbudt Positiv særbehandling er tillatt Tilretteleggingsplikt (nedsatt funksjonsevne, kjønn mv)

20 Kjønn

21 21 Etnisk Diskriminering Diskrimineringsloven forbyr diskriminering pga: etnisitet avstamning hudfarge nasjonal opprinnelse språk religion og livssyn.

22 Problemstillinger innenfor arbeidslivet -Kan arbeidsgiver forby religiøse hodeplagg og symboler?

23

24 Nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009, gir rettslig vern mot diskriminering som er motivert av nedsatt funksjonsevne. Det betyr at også pårørende og andre har et vern mot diskriminering som skyldes slektningers eller andres nedsatte funksjonsevne.

25 Du kan vise hele deg

26 Ombudet som veileder og lovhåndhever Veiledning Lavterskeltilbud Gratis Alternativ til domstolsbehandling Uttalelser i enkeltsaker Uttalelser kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

27 Mulige årsaker til at man ikke sier ifra Skam Samfunnet tar ikke diskriminering på alvor Stoler ikke på offentlige myndigheter og/eller organisasjoner Vet ikke hvor man kan få hjelp og hvordan

28 Mulige årsaker til at man ikke sier ifra Vet ikke at man blir diskriminert Diskriminering er «det normale» Vil ikke være et offer Vil ikke være et problem

29 Respekt = å utfordre egne og andres fordommer

30 For ingen er bare det du ser!

31 Ta kontakt E-post: post@LDO.nopost@LDO.no Grønt nummer: 800 41 556 Telefon: 23 15 73 00 WWW.LDO.NO Vi gir gratis råd og veiledning.


Laste ned ppt "Likestillings- og diskrimineringsombudet 13. juni 2014 Likestilling og diskriminering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google