Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftshelsetjeneste B e d r i f t e n s s a m a r b e i d s p a r t n e r i n n e n H M S.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftshelsetjeneste B e d r i f t e n s s a m a r b e i d s p a r t n e r i n n e n H M S."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftshelsetjeneste B e d r i f t e n s s a m a r b e i d s p a r t n e r i n n e n H M S

2 Hva er HMS ? • Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. • Egen forskrift (Internkontrollforskriften) 1997/1999 • Løftet til lovnivå (Arbeidsmiljøloven) 1977/2006 • Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. • Egen forskrift (Internkontrollforskriften) 1997/1999 • Løftet til lovnivå (Arbeidsmiljøloven) 1977/2006

3 PUFF

4 Planlegge Trinn 1 Planlegge: Hvor er vi? (Status) Hvor skal vi? (Politikk og mål) Hvordan skal vi komme dit? (Handlingsplan)

5 Utføre Trinn 2 Utføre: Informere, lære opp, trene. Skaffe tilstrekkelige ressurser – mennesker og materiell. Utføre i henhold til planer og det man har blitt lært opp til. Utkast til prosedyrer og rutiner på bakgrunn av erfaring.

6 Følge opp Trinn 3 Følge opp: Ble det utført i henhold til handlingsplan? Ble resultatet som forventet i forhold til fastsatte mål?

7 Forbedre Trinn 4 Forbedre: Gjennomføre tiltak for at det ikke skal oppstå avvik. Gjennomføre opplæring og informasjon. Standardisere, ta tak i utkast til prosedyren og bruk erfaringer fra oppsummeringen og etabler ny prosedyre.

8 Tid HMS - prestasjon

9 Tid HMS - prestasjon System

10 Hvem har ansvaret? • Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. • Internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. • Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. • Internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

11 Hvorfor ha HMS? • Lovpålagt • Kunder krever det • En sikrere arbeidsplass • Færre arbeidsulykker • Mer motiverte ansatte • Redusert sykefravær • Ansatte blir i bedriften noen år ekstra • Ansatte skryter av arbeidsplassen til sin omgangskrets • Lovpålagt • Kunder krever det • En sikrere arbeidsplass • Færre arbeidsulykker • Mer motiverte ansatte • Redusert sykefravær • Ansatte blir i bedriften noen år ekstra • Ansatte skryter av arbeidsplassen til sin omgangskrets

12 Hvis man ikke har HMS ? • Kunder velger annen leverandør • Forkortelser i forsikringsoppgjør ved yrkesskade • Arbeidstilsynet gir dagbøter • Ansatte klager / økt sykefravær • Katastrofe ved uønskede hendelser

13 Hvordan drive og motivere? • Fokuser på nytteverdien og fordelene • Inkluder bedriftshelsetjenesten • Legge inn farge i dokumentasjonen • Brukervennlig / tilpasset • Plakatering / Visualisering • Fordele / Deligere arbeid • Legg gjerne inn humor

14 Hvem skal ha BHT? • Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg bedriftshelsetjeneste. • Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Intensjonen med loven er at BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å overvåke arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. • Verne- og helsepersonale skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men VHP har ikke noe selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene. • Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg bedriftshelsetjeneste. • Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Intensjonen med loven er at BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å overvåke arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. • Verne- og helsepersonale skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men VHP har ikke noe selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

15 Hvilken rolle har BHT? • Bistår med å planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø • Bistår med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger • Foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader • Overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen • Bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte • Bistår med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) • Bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid • Bistår med å planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø • Bistår med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger • Foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader • Overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen • Bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte • Bistår med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) • Bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid

16 Eksempel på oppgaver • Kartlegging • Organisatorisk arbeidsmiljø • Ergonomi • Støy og lys • Kjemiske stoffer og støv • Inneklima • Målrettede helseundersøkelser • Ulykkesforebyggende arbeid • Sykefraværsforebyggende arbeid • Delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU). • Gi informasjon/opplæring • Kartlegging • Organisatorisk arbeidsmiljø • Ergonomi • Støy og lys • Kjemiske stoffer og støv • Inneklima • Målrettede helseundersøkelser • Ulykkesforebyggende arbeid • Sykefraværsforebyggende arbeid • Delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU). • Gi informasjon/opplæring

17 Hva er BHTs oppgaver i kommunen ? • Bistå i planleggingen og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger • Bistå med analyser, utredninger og tiltak ifht sykefravær og bedriftsinternt attføringsarbeid, herunder IA-arbeid. • Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader • Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjon, helsekontroller • Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte • Bistå i planleggingen og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger • Bistå med analyser, utredninger og tiltak ifht sykefravær og bedriftsinternt attføringsarbeid, herunder IA-arbeid. • Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader • Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjon, helsekontroller • Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte

18 Hva er BHTs oppgaver i kommunen ? • Bistå med rådgivning ved ombygginger og nybygg • Bistå med å gi informasjon, revisjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) • Bistå ved sykefravær og bedriftsinternt attføringsarbeid, herunder IA arbeid • Delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) • Opplæring i arbeidsmiljørelaterte temaer • Arbeidsmedisinsk poliklinikk • Bistå i AKAN – arbeid • Bistå med rådgivning ved ombygginger og nybygg • Bistå med å gi informasjon, revisjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) • Bistå ved sykefravær og bedriftsinternt attføringsarbeid, herunder IA arbeid • Delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) • Opplæring i arbeidsmiljørelaterte temaer • Arbeidsmedisinsk poliklinikk • Bistå i AKAN – arbeid

19 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav

20 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Hovedansvar

21 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Medvirkning

22 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Påse

23 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Koordinere

24 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Kontroll / Veiledning

25 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Bistå /uavhengig

26 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Støtte / Veiledning

27 Roller • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav • Arbeidsgiver • Arbeidstaker • Verneombud • Arbeidsmiljøutvalg • Arbeidstilsynet • BHT • Arbeidslivssenteret • Nav Støtte / Veiledning

28 Utfordringer i dagens arbeidsmiljø • Stress • Psykososialt arbeidsmiljø • Kommunikasjon • Ergonomi • Stress • Psykososialt arbeidsmiljø • Kommunikasjon • Ergonomi

29 Stress •Tidspress, korte frister og økende krav til dokumentasjon er faktorer som påvirker hverdagen • Dersom du er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med 3-4 ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter du på jobb igjen med for høyt stressnivå. • Nesten 70% av langtidsfravær og uføretrygding har psykiske lidelser og skader i muskel og skjelett som diagnose på legeattestene. •Tidspress, korte frister og økende krav til dokumentasjon er faktorer som påvirker hverdagen • Dersom du er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med 3-4 ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter du på jobb igjen med for høyt stressnivå. • Nesten 70% av langtidsfravær og uføretrygding har psykiske lidelser og skader i muskel og skjelett som diagnose på legeattestene.

30 - Mål - Planer - Regler - Ressurser - Organisering - Følelser - Holdninger - Vurderinger - Uformelle informasjonskanaler Psykososialt arbeidsmiljø

31 Kommunikasjon BUSK 1) BESKRIV atferden, saken, handlingen 2) UTTRYKK hva du føler, opplever, synes 3) SPESIFISER hva du ønsker, vil 4) KONSEKVENSEN det vil få

32 Ergonomi • ….tilrettelegging av arbeid og arbeidsmiljø ut i fra menneskets biologiske forutsetninger…. • Norsk ergonomiforening:… Ergonomi er samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss… • ….tilrettelegging av arbeid og arbeidsmiljø ut i fra menneskets biologiske forutsetninger…. • Norsk ergonomiforening:… Ergonomi er samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss…

33 Nettverk i Levanger / Verdal Kontaktpersoner: • Rune HolmlimoHMS rådgiver • Dag Petter HusbyBedriftssykepleier Bedriftshelsenettverk: • Pål MyrstadBedriftslege • Morten SkjesolBedriftsfysioterapeut / manuellterapeut • Reidun RønningenBedriftssykepleier • Birgit Indal LelloBedriftsfysioterapeut • Marit VeskeBedriftsfysioterapeut • Frank VikenYrkeshygieniker • Halgeir StornesFuktteknikker Hvem er AktiMed Nord – Trøndelag AS ?

34 Nettverk i Levanger / Verdal Behandlernettverk: • Pål MyrstadLege • Ingvild AabakkenPsykiatrisk Sykepleier • Runar JensenManuellterapeut • Morten SkjesolManuellterapeut • Trond SjøbakkManuellterapeut • Birgit MyhrFysioterapeut • Jarle Nesbø Fysioterapeut • Olav VolenFysioterapeut • Ingjerd ØsthusKiropraktor • Rolf ØsthusKiropraktor • Sigrid NyvikKiropraktor • Jo Olav ØsthusKiropraktor Andre kontakter • Birger Thurn-Paulsen Kursholder • Irene Nerbø Austvik Audiograf • Marthe Hernes Treingsveileder Hvem er AktiMed Nord – Trøndelag AS ?


Laste ned ppt "Bedriftshelsetjeneste B e d r i f t e n s s a m a r b e i d s p a r t n e r i n n e n H M S."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google