Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 1 PRIVAT PRAKSIS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 1 PRIVAT PRAKSIS."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 1 PRIVAT PRAKSIS

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 2 SAMMENSETNING AV PRIVAT RÅD n Leder som er medlem av Sentralstyret z Roar Høidal, Kongsberg n 5 medlemmer valgt på Landsmøtet z Mona Lønning Kjos, Hamar z Ingvild Bratland, Fredrikstad z Stig Salberg, Stjørdal z Harald Odde, Moelv z Trond Hannestad, Bergen n 1 representant fra PFG valgt på Landsmøtet z Britt Strømme, Osterøy

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 3 Statsbudsjettet 2006 n Fri behandling for barn utvides fra 7 – 12 år n Honorartakstpasienter skal betale kr. 50 pr. behandling n Yrkesskader fortsatt fri behandling n Henvisningsprosjektet får 54 mill. n Fysioterapien skal evalueres av SHdir. n Styrking av fysisk aktivitet og psykisk helse

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 4 Kartlegging av fysioterapitjenesten n Utarbeide en oversikt over utviklingen av fysioterapitjenesten fra 1984 når det gjelder: z Forebyggende tjenester z Kurative tjenester z Rehabilitering/habilitering z Innen pleie- og omsorgssektoren mv. n Kunnskapsgrunnlaget for de ulike deler av fysioterapitjenesten i kommunen n Hvordan funksjonene ivaretas, og årsverksinnsats på de ulike funksjoner, med geografisk fordeling

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 5 Kartlegging av fysioterapitjenesten n Beskrivelse av samarbeid og samhandling med andre tjenesteområder n Antall fysioterapeutårsverk knyttet til fastlønnsstillinger og driftsavtalepraksiser for de ulike funksjoner, inkludert utbredelsen av praksiser med oppsplitting av avtalehjemler n Kostnadsutviklingen av fysioterapivirksomheten, knyttet til de ulike funksjoner og tilknytningsformer, inkludert trygdens kostnader n Kartlegger fysioterapifagets kunnskaps- og kompetanseutvikling de siste årene. n Danne grunnlaget for en evaluering av tjenesten.

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 6 ÅRSVERK

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 7 OFFENTLIGE RAMMEBETINGELSER n Kommuneøkonomien n Deltidsavtaler n Uttak fra RTV n Offentlige utvalg z Bernt-utvalget z Wisløff-utvalget

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 8 BERNT-UTVALGET (NOU 2004:18) n EN helse- og sosiallov n Fokus er rettet mot brukerne n Tjenestene tilpasset behovet til alle kommunens innbyggere n Kun legetjenesten er en SKAL-tjeneste n Krav til faglig ajourhold

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 9 BERNT-UTVALGET n Innstilling overlevert helse- og omsorgsministeren 11.10.04 n Stortinget behandler innstillingen n Forslaget skal på høring n Endringer VIL komme n http://odin.dep.no/hod http://odin.dep.no/hod

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 10 Wisløf-utvalget n Samordning mellom helseforetakene og kommunehelsetjenesten n Bedre samhandling

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 11 Privat praksis i dag n Nye oppgaver z Raskere turn-over på sykehusene – dagkirurgi z Flere honorartakstpasienter l Nye grupper skjermet av staten l Flere innen de ”gamle” gruppene (hemiplegikere, astma) z Livsstilssykdommer (diabetes2, hjerte/kar) l Flere kronikere z Egenandelstak 2 n Inndragning av driftsavtaler z Ledige hjemler z Besatte hjemler (Oslo/Narvik/Bærum/Osterøy)

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 12 Takster – forhandlinger pr. 01.07 n KS n Helse og omsorgsdepartementet z RTV n Arbeids- og administrasjonsdepartementet n Finansdepartementet n 2 fra sentralstyret n 2 fra privat råd n 2 fra sekretariatet

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 13 HVA SETTER RAMMEN FOR OPPGJØRET? n Lønnsutviklingen i offentlig sektor z Stat n Prisveksten z Inflasjon - deflasjon n Kostnadsutviklingen i egen sektor z Husleie, bassengleie, porto

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 14 UTREGNING AV KRAV n Lønnsutvikling70% n Kostnader30%

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 15 HVA FORHANDLER VI OM? n Økonomisk ramme for driftstilskudd og takster n Honorartakstene z Egenandelene og dermed refusjonstakstene bestemmes av Stortinget n Overføring til Fondet

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 16 HVA FORHANDLER VI IKKE OM? n Egenandelenes størrelse n Forskriftsendringer

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 17 UTVIKLING SIDEN 1984 n 1984: Statens utfordring: Kontroll av utgifter Svar: Driftsavtaler + RTV-avtaler n 1992: Statens utfordring: Kontroll av utgifter Svar: Ingen nye RTV-avtaler n 1998: Statens utfordring: Kontroll av utgifter Svar: Driftsavtale & RTV-avtale n 2005: Statens utfordring: Kontroll av utgifter Svar: Egenandel på honorartakst Kombinasjon A8 + A2

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 18 Trygdeetatens forvaltning av fysioterapioppgjør n 3950 fysioterapeuter har avtale om direkte oppgjør n Fysioterapeutene mottok 1278 mill kroner i 2003 n 79% økning i utbetalingene de siste 5 år

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 19 TRYGDEREFUSJON PR. HALVÅR

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 20 UTVIKLING I PRIVAT PRAKSIS

21 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 21 TAKSTPÅSLAG 2% LIKT ALLE TAKSTER n 30 min3 kr n 40 min3 kr n 60 min5 kr n El.terapi1 kr n MT4 kr n PMF8 kr n Gruppe2 kr n Basseng2 kr PRIORITERING n 20 min4 kr n 30 min2 kr n 40 min9 kr n 60 min8 kr n 90 min20 kr n Basseng13 kr

22 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 22 TAKSTUTVIKLING 1998 -2004

23 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 23 ASA 4313 n Avtale mellom KS og NFF z Må vedtas av den enkelte kommune n Utlysing § 2 n Lokalisering § 4 n Vikariat § 7.8

24 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 20%-DRIFTSHJEMLER n Driftshjemler deles/utlyses ned til 20% z Flere fysioterapeuter i arbeid med 100% trygderefusjon n NYE hjemler som skal utlyses i hht. ASA 4313 n I strid med ASA 4313 z Kan utlyses deltidshjemler hvis dette dekker kommunens behov §7.1 n Kommunene z Får mye ”gratis” fysioterapi z Fraskriver seg ansvaret for tjenesten z Mulighetene for nye avtaler pulveriseres n Utbetaling fra trygden z Øking i RTVs utbetalinger til fysioterapi z Press på NFF for å få kontroll over utbetalingene z ”Tak” på utbetalingene i hht. avtalens størrelse???

25 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 25 Forsikring RTV DekningPremie ½ mnd1 mnd3mnd12mnd 65% 17 dag 0% 009 86449 318 226 863 65% 1 dag 1,8%6 5559 86419 72759 182236 726 100% 17 dag 3,1%11 290030 350166 920349 019 100% 1 dag 8,9%32 41315 17530 350182 097364 194

26 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 26 Forsikring NFF DekningPremie½ mnd1 mnd3mnd12mnd 1 x DT7 58709 08345 417 208 917 3 x DT22 761027 250136 250626 750 5 x DT37 935045 417227 0831 044 583

27 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 27 Forsikring RTV + NFF + (½ DT) DekningPremie1 mnd3mnd12mnd 65% 17 dag + 1 x DT 7 58718 94794 735 435 780 65% 17 dag + 3 x DT 22 76137 114185 568853 613 100% 17 dag + 1 x DT 18 87739 433212 337557 936


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse 1 PRIVAT PRAKSIS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google