Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKUT evaluering 2008 Ingeniørdidaktisk kurs Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk Program for lærerutdanning marte.johansen@plu.ntnu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKUT evaluering 2008 Ingeniørdidaktisk kurs Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk Program for lærerutdanning marte.johansen@plu.ntnu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKUT evaluering 2008 Ingeniørdidaktisk kurs Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk Program for lærerutdanning

2 Plan Evalueringen Kurset Veien videre

3 Evalueringen oppsummert
Lav gjennomstrømning (44%) Studentene bruker gjennomsnittlig under 30 timer i uka på studier Studentene rapporterer at de har god kontakt med faglærerne sine, 76% av studentene hadde kontaktet faglærerne for å klargjøre faglige spørsmål

4 Evalueringen oppsummert
Store mangler i de ansattes pedagogiske kompetanse Mangler knyttet til vurdering av studentenes sluttkompetanse Kun 7 av 20 institusjoner har krav (og tilbud om) pedagogisk kurs for nytilsatte Få muligheter til å delta i pedagogisk kompetansebygging dersom du ikke er deltaker på kurs. Manglende fokus på stimulerende pedagogisk utvikling

5 Evalueringen oppsummert
Ansatte ved ingeniørutdanningene bruker opp til 84% av tiden sin til undervisning og veiledning (2/3 av tiden i gjennomsnitt)

6 Hva har skjedd? Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) oppnevnte våren 2009 en arbeidsgruppe, som skulle utvikle et forslag til pedagogisk utvikingsprogram for ansatte innenfor ingeniørutdanningen i Norge. Gruppens forslag ble levert høsten 2009.

7 Arbeidsgruppas medlemmer
Sissel Ravnsborg, nestleder NRT, HiST, Berit Bungum, Institutt for fysikk, NTNU Per Ramberg, leder PLU, NTNU Solfrid Sjaastad Hasund, HiB Cato Haugland (NITO Studentene) Mari S. Rigstad, UHR, NRTs sekretær

8 Arbeidsgruppas anbefaling
Kurs på ca 250 timer til alle nyansatte uten tilsvarende opplæring bør være obligatorisk (ikke studiepoeng) NTNUs Seksjon for universitetspedagogikk bør få ansvaret for å utvikle og gjennomføre kurs i ingeniørdidaktikk.

9 Seksjon for universitetspedagogikk

10 Arbeidsgruppas anbefaling
NTNUs seksjon for universitetspedagogikk bør også gi opplæring til: Lokale mentorer Andre lærere Stipendiater

11 Styringsgruppe Det bør opprettes en styringsgruppe for prosjektet bestående av: Styringsgruppe, 7 personer: 1 fra hver av ”de 3 store” 1 fra NTNU 1 fra hver av 3 andre Styringsgruppa finansieres av NRT

12 Forespørsel om utvikling av kurs fra NRT
Utvikling av et kurs i ingeniørdidaktikk Opplæring av mentorer Kontrakt signeres i disse dager

13 Mentoropplæring Mentoropplæring 1-2 mentorer per institusjon
Ressurspersoner ved institusjonene Kjennskap til ingeniørutdanning generelt og egen institusjon spesielt Interesse og kunnskap om undervisning og læringskvalitet Samling 2.-3.desember 2010

14 Kurset 4 samlinger 15 studiepoeng/ ca 250 arbeidstimer
Tett knyttet til den nye rammeplanen 4 moduler

15 Modul 1 Undervisning og læring
Læringsutbytte: Være kjent med ulike tilnærminger og perspektiver på læring Reflektere over egen praksis i lys av læringsteori og læringskultur Kjenne til faktorer som har betydning for studenters motivasjon

16 Modul 2 Planlegging, arbeidsformer og metoder
Design av emner og studieprogram Beskrive læringsutbytte Problembasert læring Veiledning Kvalitet vs. effektivitet IKT i læring Læringsassistenter Samarbeidslæring Kollegaveiledning

17 Modul 3 Vurdering og evaluering
Ulike vurderingsformer Evaluering av læringsresultat Kvalitetssikring av undervisningsarbeid

18 Modul 4 Pedagogisk Utviklingsarbeid
Reflektere over og utvikle egen pedagogisk praksis Gjennomføre et pedagogisk utviklingsarbeid Kunne formidle et pedagogisk utviklingsarbeid

19 samlinger På 2-3 dager I Trondheim Deltakeraktivitet på samlinger
For- og etterarbeid mellom samlingene

20 Vurdering Mappevurdering med ulike arbeider Bestått/ikke bestått

21 Praktisk informasjon Oppstart vår 2011
Kursavgift ca per deltaker Max 20 deltakere

22 Veien videre De store utfordringene evalueringen peker på kan ikke løses av at noen ansatte blir sendt på kurs, men er et første skritt i riktig retning! Kulturendring: Vil koste TID og PENGER som lederne må prioritere midler til

23 Endringsprosesser i høyere utdanning krever:
Lederforankring Tydelige mål Evne og vilje Kompetanse Kunnskap Incentiver Tilhørighet Eierskap Nødvendig tid og penger


Laste ned ppt "NOKUT evaluering 2008 Ingeniørdidaktisk kurs Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk Program for lærerutdanning marte.johansen@plu.ntnu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google