Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MedikamentregningK. Slettvåg1 Medikamentregning Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MedikamentregningK. Slettvåg1 Medikamentregning Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 MedikamentregningK. Slettvåg1 Medikamentregning Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek

2 Medikamentregning K. Slettvåg2 Forelesninger i medikamentregning 3 x 2 timer Teori - Regnemetoder Gjennomgang av oppgaver Viktig at studentene bidrar aktivt!

3 Medikamentregning K. Slettvåg3 Hvordan beherske legemiddelregning ? Forstå forhold mellom vektenhetene. Kjenne til mengdebegreper som mol og IE. Kunne regne om fra prosent (W/V%) til mengde per volum. Dele og gange med rett plassering av komma. Runde av et tall riktig. Overslagsregning – vurdere om svaret er rimelig. Regne mange oppgaver !!!! Husk ! Det finnes bare et riktig svar.

4 Medikamentregning K. Slettvåg4 Medikamentregning går ut på å… Regne om fra lite volum med høy konsentrasjon til stort volum med fortynnet konsentrasjon. Beregne volum som må gis for at pasienten skal få en bestemt dose per tidsenhet. Beregne dosen som skal gis når dosen er oppgitt i mg/kg kroppsvekt. Beregne dosen som skal gis når dosen er oppgitt i mg/m 2 hudoverflate.

5 Medikamentregning K. Slettvåg5 Regnemetoder Legmiddelregning er ikke vanskelig matematikk, men det finnes bare et riktig svar. Riktig dosering krever at dere behersker medikamentregning 100 %.

6 Medikamentregning K. Slettvåg6 Fremgangsmåte Unngå hoderegning. Sett alltid opp regnestykket på et papir. Kontroller at enhetene er riktig. Bruk fornuft og vurder om svaret er rimelig. Sjekk mot vanlig dosering (FK). Dobbeltkontroll !!!!!!

7 Medikamentregning K. Slettvåg7 Plassering av komma Den vanligste feilen i medikamentregning er komma-feil. Komma-feil gir en dose minst 10 (!) ganger mindre eller større enn den korrekte dose. Farlig !!!

8 Medikamentregning K. Slettvåg8 Øvingsressurser - Oppgaver Borgen, Endresen og Taraldsen (1994) Legemiddelhåndtering 3.utgave http://home.hib.no/ansatte/goh/medikamentregning/ index.htm http://home.hib.no/ansatte/goh/medikamentregning/ index.htm www.gyldendal.no/akademisk/legemiddelregning

9 Medikamentregning K. Slettvåg9 Mål og vekt Utgangspunkt for vektbenevninger er SI- systemet (Internasjonal system). Grunnenheten er kilogram (kg). Alle registrerte legemidler er merket i henhold til SI-systemet.

10 Medikamentregning K. Slettvåg10 Vektenheter Kilogram (kg) Gram (g) Milligram (mg) Mikrogram (µg) Nanogram (ng) 1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg 1 mg = 1000 µg 1µg = 1000 ng

11 Medikamentregning K. Slettvåg11 Vektenheter Angitt med desimalbrøk: 1 gram = 0,001 kg 1 milligram = 0,001 g = 0,000 001 kg 1 mikrogram = 0,001 mg = 0,000 001 g = 0,000 000 001kg Bruk desimalbrøk i stedet for vanlig brøk.

12 Medikamentregning K. Slettvåg12 Oppgaver 450 mg = g 700 g = kg 16 g = mg 1,5 mg = µg 375 mg = kg 75 µg = mg

13 Medikamentregning K. Slettvåg13 Volum Volum kan angis etter to systemer: litersystemet og kubikkmetersystemet. Litersystemet med grunnenheten liter er mest brukt. Liter (L) Milliliter (ml) Mikroliter (µl) 1 L = 1000 ml 1 ml = 1000 µl

14 Medikamentregning K. Slettvåg14 Oppgaver 0,7 l = ml 160 ml = L 350 µl = ml 0,5 ml = µl 16 000 µl = L

15 Medikamentregning K. Slettvåg15 Vekt og volum

16 Medikamentregning K. Slettvåg16 Skille mellom vekt og volum Vekt: - Mengden av legemidler i fast form angis i vekt. - Milligram (mg) er vanligste vektenhet. - Eks. tabletter og tørrstoff i hetteglass. Volum: - Styrken av legemidler i flytende form angis i mengde per volum eller %. - Vanligste enhet er mg/ml. - Eks. miksturer, injeksjon - og infusjonsvæsker

17 Medikamentregning K. Slettvåg17 Når brukes volum ved dosering av legemidler ? Peroral administrasjon av flytende legemidler: miksturer, suspensjoner Parenteral administrasjon: injeksjoner og infusjoner. Vanligste styrkeangivelse er mg/ml.

18 Medikamentregning K. Slettvåg18 Peroral administrasjon - volum Doseringsredskaper er doseringsskje, målebeger eller sprøyte. 1 teskje = 5 ml 1 barneskje = 10 ml 1 spiseskje = 15 ml

19 Medikamentregning K. Slettvåg19 Parenteral administrering - volum Ved oppmåling av flytende legemidler til injeksjon eller tilsetning til infusjonsvæsker brukes opptrekk i sprøyte. Sprøyter har gradert skala i ml. Størst mulig nøyaktighet oppnås ved å bruke minst mulig sprøytestørrelse som rommer den aktuelle mengde.

20 Medikamentregning K. Slettvåg20 To alternative ligninger med Mengde – Dose – Styrke Et legemiddel har styrken 100 mg/ml. Det skal gis 150 mg av legemidlet i en infusjonsvæske. Hvor stort volum av legemidlet skal tilsettes ? Fremgangsmåte A:

21 Medikamentregning K. Slettvåg21 To alternative ligninger med Mengde – Dose – Styrke Fremgangsmåte b:

22 Medikamentregning K. Slettvåg22 Oppgave Lena 6 år har fått resept på Calcipen mikstur som inneholder 50 mg Fenoksymetylpenicillin per ml. Doseringen er 250 mg 3 ganger per døgn (250 mg + 250 mg + 250 mg). Kuren varer i 7 døgn. 1. Hvor mange ml skal Lena ta per dosering ? 2. Hvor mange ml skal Lena ta per døgn? 3. Calcipen mikstur 50 mg/ml finnes i flasker på 100 og 200 ml. Hvor stor flaske trenger Lena til hele kuren ?

23 Medikamentregning K. Slettvåg23 Svar på oppgave 1. Fremgangsmåte A:Fremgangsmåte B: 2. Antall ml per døgn : 5 ml x 3 = 15 ml 3. Antall ml hele kuren: 15 ml/ døgn x 7 døgn = 105 ml Lena må ha flaske med 200 ml mikstur.

24 Medikamentregning K. Slettvåg24 Dråper Dråpetall: antall dråper som gir 1 gram oppløsning oppmålt dråpevis med normaldråpeteller. Rent vann ved 20°C har dråpetallet 20, dvs. 1 gram vann gir 20 dråper med normaldråpeteller. Sterkt fortynnede vandige løsninger og infusjonsvæsker regnes å ha dråpetall 20. De fleste vanlige infusjonssett gir 20 dråper/ml

25 Medikamentregning K. Slettvåg25 Oppgave Henning 67 år bruker Pilokarpin øyedråper med styrke 40 mg/ml. Doseringen er 2 dråper i hvert øye 4 ganger daglig. 1. Hvor mange ml bruker han daglig ? 2. Hvor mange mg Pilokarpin dryppes i pasientens øyne daglig?

26 Medikamentregning K. Slettvåg26 Svar på oppgave 1. Antall ml per. døgn: Per. øye: 2 dr x 4 = 8 dr Totalt: 8 dr x 2 = 16 dr 20 dr ~ 1g ~ 1 ml 16/20 x 1 ml = 0,8 ml 2. Antall mg per.døgn:

27 Medikamentregning K. Slettvåg27 Enheten mol Mol er betegnelse på et definert antall partikler: 6,023 x 10 23. ”Partikler” kan være atomer, molekyler, ioner eller grupper av disse. Mol brukes ved styrkeangivelse av infusjonskonsentrater (mmol/ml) og infusjonsvæsker (mmol/L). Mengde væske som skal gis pasienten, kan lett beregnes når samme benevnelser brukes i laboratorienes prøvesvar og deklarasjon for væske.

28 Medikamentregning K. Slettvåg28 Oppgaver Innholdet av elektrolytter i infusjonsvæsker angis i enheten millimol per liter (mmol/l). Hvor mange mol er 1 mmol ? Natriumhydrogenkarbonat har styrken 500 mmol/L. Hvor mange mmol Natriumhydrogenkarbonat er det i 1 ml?

29 Medikamentregning K. Slettvåg29 Osmolalitet Osmolalitet er et uttrykk for tettheten av oppløste partikler (oppløsningens osmotiske trykk). Bestemmes av antall partikler oppløst per kg vann: milliosmol per kg vann (mosmol/kg vann). ”Partikler” kan være molekyler eller ioner.

30 Medikamentregning K. Slettvåg30 Osmolalitet Osmolalitet i kroppsvæske (intra- og ekstracellulært) er 280-295 mosmol/kg vann. Infusjonsvæske med samme osmolale konsentrasjon som kroppsvæske er isoosmolal/isoton. Hyperosmolal/Hyperton > 295 mosmol/kg vann Hypoosmolal/Hypoton < 280 mosmol/kg vann

31 Medikamentregning K. Slettvåg31 Oppgave Hvilke av infusjonsvæskene nedenfor er hypo-, iso- eller hyperosmolale ? a. Ringer-acetat 260 mosmol/kg vann b. Glukose 50 mg/ml 285 mosmol/kg vann c. Glukose 120 mg/ml 760 mosmol/kg vann

32 Medikamentregning K. Slettvåg32 Biologiske enheter Biologiske enheter brukes i styrkeangivelse av stoffer som det er vanskelig å renfremstille slik at de kan måles i vekt eller volum. Fastsatt av WHO og er like over hele verden. Internasjonale enheter (IE) International units (IU) Eksempler: Insulin (hormon) Penicillin (Antibiotika) Botox

33 Medikamentregning K. Slettvåg33 Oppgave I styrkeangivelse av insulin brukes den internasjonale styrken 100 IE/ml. I en insulinsprøyte er det trukket opp 30 IE insulin. Hvor stort er volumet av insulin i sprøyten?

34 Medikamentregning K. Slettvåg34 Prosentregning Styrken på flytende legemiddelformer kan angis i prosent (%). Prosent betyr per hundre eller del av hundre: 1 % = 1/100. Vekt/vektprosent (v/v %): angir antall gram stoff per 100 g oppløsning. Vekt/volumprosent (w/v%): angir antall gram stoff per 100 ml oppløsning.

35 Medikamentregning K. Slettvåg35 Prosentregning Angivelse av styrke i % ble mer brukt tidligere. I dag er mg/ml den vanligste styrkeangivelsen på flytende legemidler. Eks. 5% glukose = 5 g glukose i 100 ml = 5 000 mg i 100 ml = 50 mg/ml

36 Medikamentregning K. Slettvåg36 Fortynninger Fortynninger – beregning fra lite volum til stort (eller omvendt). Aktuelt for medisiner levert som stamløsning. S f x V f = S k x V k S f = den svakeste styrken (styrken i fortynnet væske) S k = den sterkeste styrken (styrken i konsentrert væske) V k = det minste volumet (volum av konsentrert væske) V f = det største volumet (volum av fortynnet væske)

37 Medikamentregning K. Slettvåg37 Oppgave En stamløsning har styrken 50 mg/ml. 5 ml av denne stamløsningen skal fortynnes med vann til 500 ml. Hva blir styrken på den fortynnede løsningen? S f x V f = S k x V k Vk = 5 ml Sk = 50 mg/ml Vf = 500 ml Sf = x mg/ml X mg/ml x 500 ml = 50 mg/ml x 5 ml X = (50 mg/ml x 5 ml) / 500 ml, x = 0,5 mg/ml

38 Medikamentregning K. Slettvåg38 Tid Grunnenheten for tid i SI-systemet er sekund. Dråpehastighet i per sekund eller per minutt må ofte beregnes med utgangspunkt i forskrivning på milliliter per time (ml/t). 1 time = 60 minutter 1 minutt = 60 sekunder 1 time = 60 minutter = 60 x 60 sekunder = 3600 sekunder

39 Medikamentregning K. Slettvåg39 Oppgave - Dråpehastighet En lege forskriver 1000 ml infusjonsvæske som skal infunderes på 5 timer. Hva skal dråpetelleren stilles på? Må først beregne antall dråper: 1000 ml ~ 1000 g 1 gram = 20 dråper (fortynnede løsninger) 1000 x 20 dråper = 20 000 dråper Beregner antall minutter: 5 timer: 5 x 60 min = 300 min Innstilling dråpeteller: 20 000 dr./300 min =66,666 ~ 67 min

40 Medikamentregning K. Slettvåg40 Øvingsoppgaver Ordinasjon: Digitoxin 200 mikrogram i.v. Preparat: Digitoxin 0,1 mg/ml Hvor mange ml Digitoxin 0,1 mg/ml må trekkes opp ?

41 Medikamentregning K. Slettvåg41 Øvingsoppgaver En mann på 25 år skal ha injeksjoner med 0,8 mg atropin og 80 mg petidin i.v. a. Hvor mange ml atropin 0,1 % skal injiseres ? b. Hvor mange ml petidin 50 mg/ml skal injiseres? c. Hva er styrken av petidin angitt i %.

42 Medikamentregning K. Slettvåg42 Øvingsoppgaver Et nyfødt barn skal gis en langsom injeksjon med 80 000 IE penicillin. Et hetteglass Penicillin inneholder 600 mg (tilsvarer 1 million IE) virkestoff. Innholdet i hetteglasset oppløses i 10 ml sterilt vann. Hvor mange ml trenger man til injeksjonen ?

43 Medikamentregning K. Slettvåg43 Øvingsoppgaver En pasient veier 55 kg. Ordinasjon: 20 mg Sendoxan per kg kroppsvekt som infusjon over 3 timer. Det lages først en stamløsning ved å løse 100 mg Sendoxan i 5 ml sterilt vann. Stamløsningen blandes videre med 250 ml saltvann. a. Hvor mange ml stamløsning lager man ? b. Hva blir infusjonshastigheten i ml/min? Nb! I denne oppgaven skal man ta hensyn til volumet som tilsetningen utgjør.

44 Medikamentregning K. Slettvåg44 Øvingsoppgaver Selexid skal gis som kortidsinfusjon til en pasient som veier 90 kg. Det er ordinert 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 like store doser. Hver dose skal blandes i 100 ml sterilt fysiologisk saltvann for infusjon. Det brukes hetteglass med 400 mg tørrstoff, som først må oppløses i 4 ml sterilt vann. A. Hvor mange ml av denne oppløsningen må tilsettes per infusjon ? B. Hva blir konsentrasjonen (mg/ml) av Selexid ? (se bort fra volumøkningen som tilsetningen utgjør).


Laste ned ppt "MedikamentregningK. Slettvåg1 Medikamentregning Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google