Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem
Er du vår neste kunde? VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem

2 Vår forretningside as DAL PersonalStøtteSystem har som eneste produkter VIVALDI lønns- og personalsystem, og VIVALDI Ansatt. Vi skal være ledende leverandør av lønns- og personalsystemer med vekt på kompetanse, kvalitet og pålitelighet. Vi skal konsentrere oss om markedsområder hvor vi har forutsetninger for å lykkes, og som samtidig er forretningsmessig interessante. Våre løsninger skal kunne tilbys på anerkjente og utbredte standarder.

3 as DAL PersonalStøtteSystem
MÅL Være beste leverandør for våre kunder Være en trygg, utfordrende arbeidsplass med et godt miljø Være aktiv leverandør for markedet Skape maksimal avkastning og kapitalvekst for våre aksjonærer

4 as DAL PersonalStøtteSystem
Suksessfaktorer Vi forstår kundens reelle behov Vi har kompetanse og kultur å leve opp til dette behovet Vårt produkt er unikt innen lønn- og personal Servicegraden mot kunden Vi endrer oss i takt med markedet Vi tar signaler fra kunden Vi har god likviditet Vi er flinke til å opprettholde lagånd og miljø

5 as DAL PersonalStøtteSystem
Strategi VIVALDI kan benytte SQL databaser Oracle eller MS SQL med bruk av ODBC Det åpner muligheten for nye markeder En kildekode uansett databasevalg Vi stiller sterkere overfor samarbeidspartnere og markedet Vi opparbeider bedre kompetanse VIVALDI blir mer fleksibelt og uavhengig

6 as DAL PersonalStøtteSystem
Vår bakgrunn Vi har over 50 års erfaring med utvikling og salg av lønns- og personalsystemer fra tidligere arbeidsgiver NOVIT AS Våre medarbeidere har prosjekt erfaring fra flere av de største bedriftene i Norge. Medarbeidere i as DAL PersonalStøtteSystem har eierandel i selskapet.

7 VIVALDI Lønns- og Personalsystem

8 Et lønns- og personalsystem skal være:
enkelt i bruk kraftig nok til å dekke de fleste behov fremtidsrettet oppdatert i forhold til lover og regler fleksibelt oppbygget og i bruk ubegrenset i alle registre

9 En bedrift trenger full kontroll og styring med personal-ressurser
god oversikt over lønns-kostnader mulighet for spørring og rapport uttak på alle data mulighet for bruk av systemet i forbindelse med ISO-sertifisering

10 VIVALDI har moduler for:
Systemregister Adgangskontroll Brukeroppsett Eksport Database-kontroll

11 VIVALDI har moduler for:
Grunnregistre Dvs. alle registre som er felles for alle firmaer Offentlige satser Firmabiler Bankregister Landkoder/valuta Postnummer/steder Kommuner Rapporter

12 VIVALDI har moduler for:
Konsern For alle som har flere firmaer opprettet i VIVALDI er det mulig å generere lønn, overføre bank, innberette, rapportere etc. på konsernnivå. Bruker velger selv hvilke firmaer som skal kjøres. Alle funksjoner er satt opp med ”veiviser”.

13 VIVALDI har moduler for:
Firmaregister Registre som er spesifikke for et firma. VIVALDI kan være lønns- og personalsystem for flere firmaer. Kontoplan Fagforeningsregister Organisasjon Divisjon/Region Avdelinger Kostnadssteder Stillinger/Stillingsgrupper/Yrkeskoder Kompetanse Rapporter

14 Overføringer kan også foretas på firmanivå
Firmaregister Dette registeret inneholder opplysninger om bedriften. Her kan dominerende opplysninger som gjelder ansatte legges. Avvik fra dette kan registreres direkte på den ansatte. VIVALDI overfører lønnsutbetalinger i alle kjente format - BBS, Nordea, Telebank, Fokus Bank, Posten etc. Overføringer kan også foretas på firmanivå

15 Satser kan også legges på avdelingsregisteret.
Avdeling kan opprettes med adresser, telefonnummer, organisasjonsnummer etc. Satser kan også legges på avdelingsregisteret. Avdeling kan knyttes til Divisjon / Avdelingsgruppe som igjen kan benyttes i utvalg ved kjøring av rapporter etc. Via foresattes avdeling er det mulig å eksportere avdelingsregister til produkter som presenterer organisasjonskart.

16 Ansettelsestyper Ansettelsestyper defineres fritt av bruker for å gruppere ansatte. Statistikkopplysninger kan defineres på ansettelsestyper. Ved rapportering og utvalg i VIVALDI kan ansettelsestyper benyttes.

17 Stillingsregister Stillingsregister kan knyttes til yrkesgrupper, stillingsgrupper etc. Ubegrenset med fritekst for å beskrive stillingen. Trygdeetatens stillingskoder og andre statistikkopplysninger kan oppgis for offentlig rapportering. Kompetansekrav og myndighetsområde kan registreres på stillingsnivå.

18 VIVALDI har moduler for:
Lønn Lønn- og trekkart register Brukerdefinert behandlingsregler / utvalg Variable data Spørring på lønnsslipp Spørring på lønns- og trekk-oppgaver Simulering Masseregistrering Nettolønnsordning Sykelønnsrefusjon

19 VIVALDI har moduler for:
Lønn Overføringer Historikk Regulativ Input-kontroll Kontrollfunksjoner Varsling Rapporter

20 Periodeoppsett Periodeoppsett beskriver periodens lønnskjøring med utbetalingsdato, skatteberegning, feriepenger etc. Meldinger til enkelt ansatte, avdelinger eller alle som skrives ut på lønnsslippene kan oppgis. I periode med ”halv skatt” kan bruker velge ansatte som skal avvike fra dette (full skatt) i perioden.

21 Lønns- og Trekkartregister
Fleksibelt lønns- og trekkartregister med ubegrenset definering av behandlingsregler. Fritt definering av internakkumulatorer, feltkontroll, varsler, trekkprioritet, avrunding etc.

22 Personalregister - lønn
Oversiktlig personalbilde med arbeidsforhold, datoer, fritekst. Oversikt over historikk på skattekort. Mulighet for flere påleggstrekk pr. ansatt. Eget kontonummer for lønn, reiseoppgjør og forskudd. Automatisk overføring av alle trekk til trekkeier. Datostyrt visning av historikk. Telefon og e-post adresser. Ferie og fraværsoversikt med årsplan. Spørring på lønnsslipp på alle perioder. Både avsluttede og ikke avsluttede perioder. Spørring på lønns- og trekkoppgave for inneværende og tidligere år.

23 Personalregister - meldinger
Automatisk inn-, ut- og endringsmelding til AA-registeret og forsikring hvor alle meldingene lagres i personalbildet med egne fargekoder for innmelding, endringsmelding og utmelding.

24 Personalregister - fravær
Oversiktlig presentasjon av fravær pr. måned eller år. Viser også tidligere år. Valgfri ikoner for presentasjon i fraværsoversikter. God oversikt over feriedager med historikk for tidligere år.

25 Sykelønn Sykelønnsmodul som håndterer alle typer av fravær og refusjoner. Fargekoder som forteller status på registreringen når det gjelder krav og refusjon. Utskrift av ferdig utfylt skatte- og inntektsskjema. Fri tilknytning av brevmaler for fletting av brev.

26 Import fra andre systemer
Transaksjoner fra andre applikasjoner kan på enkel måte importeres til VIVALDI. Bl.a. MS Excel, Kommaseparert og fastlengde fil.

27 Valgfri rapportpresentasjon
Alle rapporter har mulighet for forhåndsvisning på skjerm før utskrift. Alle rapporter kan sendes via e-post. Det kan søkes i rapporten. Alle rapporter kan også lages i Excel, Word, HTML og andre kjente format.

28 Grafisk presentasjon VIVALDI Lønn innehar en rekke muligheter for å presentere opplysninger grafisk. Både av transaksjoner og ansatte. Bruker kan selv endre tekster og grafikken ved kjøring.

29 Grafiske fraværsstatistikker
Fravær kan også fremstilles grafisk. Både månedsvis, kvartalsvis, pr. kjønn og prosentvis. Fremstillingen kan kjøres rett ut til skriver.

30 VIVALDI har moduler for:
Personal VIVALDI inneholder et komplett personalsystem Personalregister Fritekst Kompetanse Utdanning Kurs Praksis Medarbeidersamtaler HMS

31 VIVALDI har moduler for:
Personal Brukerdefinert standardbrev Brukerdefinert etiketter Brukerdefinert utvalg Aktiviteter Sertifikater Rapporter

32 Personalregister Hovedbilde på personalregisteret gir en god oversikt over den ansattes nåværende ansettelsesforhold. Bilde av den ansatte kan knyttes til denne funksjonen. Ubegrenset med fritekst som også kan vises og vedlikeholdes i lønnsmodulen. Personalbildet gir mulighet for å skrive ut CV og brev til den ansatte. Ved å benytte knappen for ”Sende e-post” vil VIVALDI automatisk starte mail systemet med den ansattes e-post adresse.

33 Kompetanse Alle kompetansekrav som er knyttet til stilling vil vises for hver ansatt med kravet som er definert på stillingen i feltet krav. I forbindelse med en medarbeider samtale, vurdering etc. legges nivået den ansatte besitter på aktuelt tidspunkt. Den ansattes nåværende nivå og eventuell fremtidig mål på de aktuelle kompetanseelementene legges inn. Ut i fra registrerte opplysninger vil kompetansegapet vises i en egen kolonne umiddelbart. Det er også mulig å knytte annen type kompetanse til den ansatte enn det som er definert som krav på stillingen. Når det gjelder manglende kompetanse ut i fra nivå eller krav er det mulig å registrere tiltak og frist for når dette skal være oppgradert til kravets nivå. Tiltak på kompetanseelementene kan være kurs, utdannelse eller praksis.

34 Utdanning

35 Kurs

36 Praksis Intern praksis kan oppdateres automatisk ved endring av arbeidsforhold (stilling, avdeling etc.).

37 Sertifikater

38 Aktiviteter

39 Grafiske kompetanse Gap profil

40 Annet / Telefoner

41 Pårørende / Barn

42 Sjekkliste / etc. Medarbeidersamtale med fritekst.
Brukerdefinert sjekklister i forbindelse med ansettelse og fratreden.

43 Diverse grupper Diversegrupper med tilhørende elementer bygges fritt opp av bruker. Man kan opprette ubegrenset med diversegrupper ubegrensede elementer under gruppen.

44 Lønn / Fravær Oversiktsbilde som viser lønns- og fraværsopplysninger.

45 HMS - Skaderegistrering
Eget bilde for registrering av skader. Offentlige koder for typeulykke, bakgrunn for skade, skadens art og skadet kroppsdel samt egendefinerte skadegrupper og skadekoder kan knyttes til skaderegistreringen. Utskrift av RTV blankett 11.01A.

46 Sluttopplysninger Alle elementer i Diversegrupper som skal tilbakeleveres / stoppes ved fratreden vil vises i dette bildet. Sluttattest kan produseres i dette bildet.

47 VIVALDI har moduler for:
Rekruttering Systemet har også en egen rekrutteringsmodul, som letter arbeidet betraktelig ved utlysninger og ansettelser av nye personer Utlysning av nye stillinger Behandling av søkere Media Automatisk anbefaling Automatisk overføring til lønn og personal

48 Ny stilling

49 Søkere

50 VIVALDI har moduler for:
Budsjett Forhandling Simulering Overføring til lønn

51 Opprett ny forhandling
Forhandling opprettes med forhandlingsbeløp. Alle krav, forslag, tilbud og resultat vises med beløp og prosent.

52 Opprett ny forhandling
Forhandling gjøres pr. ansatt av fagforening, avdelingsleder eller forhandlingsleder. Resultatet av forhandlingen vises i kroner og prosenter.

53 Opprett ny forhandling
Grafisk presentasjon over resultatet av forhandlingen.

54 VIVALDI har moduler for:
Timeregistrering Kalender Fravær Overtid Fleksitid Prosjekt

55 VIVALDI har modul for: Budsjett Forhandlingsmodul Overføring til Excel

56 VIVALDI har integrasjon mot:
Tidsregistreringssystem: Tempus SmartTime fra Lexi IFS Norge AS Time Recorder Co. AS Kvernerland Elektro AS ProMark Metier AS Norsk Tid AS Tid 2000 Applica Ressurs Syncronos AS

57 VIVALDI har integrasjon mot f.eks.

58 VIVALDI har integrasjon mot:
Info Tjenester AS: Direkte oppslag i VIVALDI mot Info Tjenester AS sitt elektroniske oppslagsverk Benyttes i faglige spørsmål og gjennomføring av kurs

59 VIVALDI har integrasjon mot:
Annet: Hydro / Texaco Statoil Esso Skattedirektoratet Kommunekasserer Bank / Post/Forsikring Bedriftslege

60 Teknisk om VIVALDI: En-bruker PC, eller i nettverk
Fungerer med alle Windows kompatible nettverk Utviklet i Visual FoxPro 7.0 Windows Kjører i dag under: Windows NT Windows 98 Windows 2000 Windows 2003 Windows XP

61 Teknisk om VIVALDI: Visual FoxPro fra Microsoft
det raskeste database-verktøyet som finnes for PC i dag utviklingsverktøy finnes i dag for: Windows 98 – / Windows NT, Windows XP enkel flytting av applikasjoner mellom plattformer ingen runtime-kostnader ved distribusjon av applikasjoner

62 Teknisk om VIVALDI: Alle databaser i VIVALDI kan eksporteres i mange filformater, blant andre: Lotus,Excel,Symphony MultiPlan Word Komma-separert XML Gjennom ODBC kommuniserer VIVALDI med de fleste database-systemer, for eksempel Oracle og MS -SQL VIVALDI med ODBC er en fullverdig klient/tjener-applikasjon

63 Kostnader VIVALDI er en lønnsom investering
Investeringen er typisk mindre enn andre systemer det er naturlig å sammenligne med VIVALDI har en lav brukerterskel er et komplett lønns- og personalsystem har kraftigere moduler, med flere muligheter er utbyggbart gjennom bruk av, og kobling til Microsoft verktøy og programmer

64 Noen brukere av VIVALDI
H & M HENNES & MAURITZ AS OBOS USBL,VESTBO,STORBERGEN,BOB IFS NORGE AS OCÈ NORGE AS ICA NORGE AS REMA 1000 KONSERN NKL – COOP NORGE TRONDOS ENTRA EIENDOM AS S-GRUPPEN ASA ELTEK ASA KITRON ASA INVACARE AS AKVAFORSK NORGES AUTOMOBIL- FORBUND TOLLPOST-GLOBE AS NOR-CARGO KONSERN LINJEGODS AS NOR LINES AS CARAT INTER-MEDIA AS UNITOR ASA ROBERT BOSCH AS MYTRAVEL AIRWAYS AS MANPOWER KONSERN TEEKAY NORWAY AS NORSK SYKEPLEIERFORBUND AKER YARDS ASA UNIVERSAL MUSIC AS NORSK MEDISINALDEPOT AS MOELVEN KONSERNET ASA EWOS AS JULIUS MASKE AS JØTUL AS BAUTAS AS RICHOH NORGE AS BANKENES BETALINGSSENTRAL AS HANDELSBANKEN BILIA PERSONBIL as SØR NORGE ALUMINIUM AS PREUS FOTO AS talk2me callsenter as HUURRE NORWAY AS THORN NORGE AS NIKITA AS SØR-TRØNDELAG SKOGEIERFORENING EBL KOMPETANSE AS HELGELANDKRAFT AS TROMS KRAFT AS NORDMØRE ENERGIVERK AS SALTEN KRAFTLAG AS GYLDENDAL NORSK FORLAG AS TIDEN NORSK FORLAG AS H. ASCHEHOUG FORLAG & CO DE NORSKE BOKKLUBBENE AS ARK BOKHANDEL AS HAFSLUND AGA AS DINERS CLUB NORGE A/S TELLER AS DEFA AS SATS NORGE AS DRAMMEN KOMMUNE, MARKER KOMMUNE FLEXTRONICS NORWAY AS STATOIL DETALJHANDEL AS, STATOIL DETALJLIST AS NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN, DEN NORSKE KREFTFORENING MAXIT AS, SPENNCON AS, ELKEM AS, NORBETONG AS ERGOGROUP AS - AVD. NORD -MO INDUSTRIPARK RANA GRUBER AS - FUNDIA BYGG MO AS - RG MINERAL AS FUNDIA PROFILER AS - RANA METALL AS- RG SERVICE AS -ELKEM RANA AS - HELGELAND BETONG AS - RUKKO AS POLARCIRKEL BOAT AS - POLARCIRKEL INTERNATIONAL AS FUNDIA ARMERING AS - FUNDIA REINFORCING HOLDING AS HELGELAND PLAST AS - HELGELAND HOLDING AS

65 Hvorfor velge VIVALDI:
VIVALDI er verktøyet for å realisere bedriftens personalstrategi og gir bedriften konkurransekraft Kraftig verktøy for behandling av lønns- og personalinformasjon i bedriften Enkelt i bruk Fremtidsrettet Vi legger spesielt vekt på service og support as DAL PersonalStøtteSystem har stor kompetanse i faget lønn- og personalsystemer

66 Hvordan får vi vite mer:
Ta kontakt i dag for en uforpliktende demonstrasjon as DAL PersonalStøtteSystem VESTBY OSLO Strandveien Sandstuveien 70 1545 HVITSTEN OSLO Telefon: Telefon: Mobil: Faks: Faks: Internett :


Laste ned ppt "VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google