Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

As DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem Er du vår neste kunde?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "As DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem Er du vår neste kunde?"— Utskrift av presentasjonen:

1 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem Er du vår neste kunde?

2 as DAL PersonalStøtteSystem Vår forretningside as DAL PersonalStøtteSystem har som eneste produkter VIVALDI lønns- og personalsystem, og VIVALDI Ansatt. Vi skal være ledende leverandør av lønns- og personalsystemer med vekt på kompetanse, kvalitet og pålitelighet. Vi skal konsentrere oss om markedsområder hvor vi har forutsetninger for å lykkes, og som samtidig er forretningsmessig interessante. Våre løsninger skal kunne tilbys på anerkjente og utbredte standarder.

3 as DAL PersonalStøtteSystem ä MÅL ä Være beste leverandør for våre kunder ä Være en trygg, utfordrende arbeidsplass med et godt miljø ä Være aktiv leverandør for markedet ä Skape maksimal avkastning og kapitalvekst for våre aksjonærer

4 as DAL PersonalStøtteSystem ä Suksessfaktorer ä Vi forstår kundens reelle behov ä Vi har kompetanse og kultur å leve opp til dette behovet ä Vårt produkt er unikt innen lønn- og personal ä Servicegraden mot kunden ä Vi endrer oss i takt med markedet ä Vi tar signaler fra kunden ä Vi har god likviditet ä Vi er flinke til å opprettholde lagånd og miljø

5 as DAL PersonalStøtteSystem ä Strategi ä VIVALDI kan benytte SQL databaser Oracle eller MS SQL med bruk av ODBC eller MS SQL med bruk av ODBC ä Det åpner muligheten for nye markeder ä En kildekode uansett databasevalg ä Vi stiller sterkere overfor samarbeidspartnere og markedet ä Vi opparbeider bedre kompetanse ä VIVALDI blir mer fleksibelt og uavhengig

6 as DAL PersonalStøtteSystem ä Vår bakgrunn ä Vi har over 50 års erfaring med utvikling og salg av lønns- og personalsystemer fra tidligere arbeidsgiver NOVIT AS ä Våre medarbeidere har prosjekt erfaring fra flere av de største bedriftene i Norge. ä Medarbeidere i as DAL PersonalStøtteSystem har eierandel i selskapet.

7 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI Lønns- og Personalsystem

8 as DAL PersonalStøtteSystem Et lønns- og personalsystem skal være: ä enkelt i bruk ä kraftig nok til å dekke de fleste behov ä fremtidsrettet ä oppdatert i forhold til lover og regler ä fleksibelt oppbygget og i bruk ä ubegrenset i alle registre

9 as DAL PersonalStøtteSystem En bedrift trenger ä full kontroll og styring med personal- ressurser ä god oversikt over lønns-kostnader ä mulighet for spørring og rapport uttak på alle data ä mulighet for bruk av systemet i forbindelse med ISO-sertifisering

10 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Systemregister ä Adgangskontroll ä Brukeroppsett ä Eksport ä Database-kontroll

11 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Grunnregistre ä Dvs. alle registre som er felles for alle firmaer ä Offentlige satser ä Firmabiler ä Bankregister ä Landkoder/valuta ä Postnummer/steder ä Kommuner ä Rapporter

12 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Konsern ä For alle som har flere firmaer opprettet i VIVALDI er det mulig å generere lønn, overføre bank, innberette, rapportere etc. på konsernnivå. ä Bruker velger selv hvilke firmaer som skal kjøres. ä Alle funksjoner er satt opp med ”veiviser”.

13 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Firmaregister ä Registre som er spesifikke for et firma. VIVALDI kan være lønns- og personalsystem for flere firmaer. ä Firmaregister ä Kontoplan ä Fagforeningsregister ä Organisasjon ä Divisjon/Region ä Avdelinger ä Kostnadssteder ä Stillinger/Stillingsgrupper/Yrkeskoder ä Kompetanse ä Rapporter

14 as DAL PersonalStøtteSystem Firmaregister Dette registeret inneholder opplysninger om bedriften. Her kan dominerende opplysninger som gjelder ansatte legges. Avvik fra dette kan registreres direkte på den ansatte. VIVALDI overfører lønnsutbetalinger i alle kjente format - BBS, Nordea, Telebank, Fokus Bank, Posten etc. Overføringer kan også foretas på firmanivå

15 as DAL PersonalStøtteSystem Avdelingsregister Avdeling kan opprettes med adresser, telefonnummer, organisasjonsnummer etc. Satser kan også legges på avdelingsregisteret. Via foresattes avdeling er det mulig å eksportere avdelingsregister til produkter som presenterer organisasjonskart. Avdeling kan knyttes til Divisjon / Avdelingsgruppe som igjen kan benyttes i utvalg ved kjøring av rapporter etc.

16 as DAL PersonalStøtteSystem Ansettelsestyper Ansettelsestyper defineres fritt av bruker for å gruppere ansatte. Statistikkopplysninger kan defineres på ansettelsestyper. Ved rapportering og utvalg i VIVALDI kan ansettelsestyper benyttes.

17 as DAL PersonalStøtteSystem Stillingsregister Stillingsregister kan knyttes til yrkesgrupper, stillingsgrupper etc. Ubegrenset med fritekst for å beskrive stillingen. Kompetansekrav og myndighetsområde kan registreres på stillingsnivå. Trygdeetatens stillingskoder og andre statistikkopplysninger kan oppgis for offentlig rapportering.

18 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Lønn ä Lønn- og trekkart register ä Brukerdefinert behandlingsregler / utvalg ä Variable data ä Spørring på lønnsslipp ä Spørring på lønns- og trekk-oppgaver ä Simulering ä Masseregistrering ä Nettolønnsordning ä Sykelønnsrefusjon

19 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Lønn ä Overføringer ä Historikk ä Regulativ ä Input-kontroll ä Kontrollfunksjoner ä Varsling ä Rapporter

20 as DAL PersonalStøtteSystem Periodeoppsett Periodeoppsett beskriver periodens lønnskjøring med utbetalingsdato, skatteberegning, feriepenger etc. Meldinger til enkelt ansatte, avdelinger eller alle som skrives ut på lønnsslippene kan oppgis. I periode med ”halv skatt” kan bruker velge ansatte som skal avvike fra dette (full skatt) i perioden.

21 as DAL PersonalStøtteSystem Lønns- og Trekkartregister Fleksibelt lønns- og trekkartregister med ubegrenset definering av behandlingsregler. Fritt definering av internakkumulatorer, feltkontroll, varsler, trekkprioritet, avrunding etc.

22 as DAL PersonalStøtteSystem Personalregister - lønn Oversiktlig personalbilde med arbeidsforhold, datoer, fritekst. Oversikt over historikk på skattekort. Mulighet for flere påleggstrekk pr. ansatt. Eget kontonummer for lønn, reiseoppgjør og forskudd. Automatisk overføring av alle trekk til trekkeier. Datostyrt visning av historikk. Telefon og e-post adresser. Ferie og fraværsoversikt med årsplan. Spørring på lønnsslipp på alle perioder. Både avsluttede og ikke avsluttede perioder. Spørring på lønns- og trekkoppgave for inneværende og tidligere år.

23 as DAL PersonalStøtteSystem Personalregister - meldinger Automatisk inn-, ut- og endringsmelding til AA- registeret og forsikring hvor alle meldingene lagres i personalbildet med egne fargekoder for innmelding, endringsmelding og utmelding.

24 as DAL PersonalStøtteSystem Personalregister - fravær Oversiktlig presentasjon av fravær pr. måned eller år. Viser også tidligere år. Valgfri ikoner for presentasjon i fraværsoversikter. God oversikt over feriedager med historikk for tidligere år.

25 as DAL PersonalStøtteSystem Sykelønn Sykelønnsmodul som håndterer alle typer av fravær og refusjoner. Fargekoder som forteller status på registreringen når det gjelder krav og refusjon. Utskrift av ferdig utfylt skatte- og inntektsskjema. Fri tilknytning av brevmaler for fletting av brev.

26 as DAL PersonalStøtteSystem Import fra andre systemer Transaksjoner fra andre applikasjoner kan på enkel måte importeres til VIVALDI. Bl.a. MS Excel, Kommaseparert og fastlengde fil.

27 as DAL PersonalStøtteSystem Valgfri rapportpresentasjon Alle rapporter har mulighet for forhåndsvisning på skjerm før utskrift. Alle rapporter kan sendes via e-post. Det kan søkes i rapporten. Alle rapporter kan også lages i Excel, Word, HTML og andre kjente format.

28 as DAL PersonalStøtteSystem Grafisk presentasjon VIVALDI Lønn innehar en rekke muligheter for å presentere opplysninger grafisk. Både av transaksjoner og ansatte. Bruker kan selv endre tekster og grafikken ved kjøring.

29 as DAL PersonalStøtteSystem Grafiske fraværsstatistikker Fravær kan også fremstilles grafisk. Både månedsvis, kvartalsvis, pr. kjønn og prosentvis. Fremstillingen kan kjøres rett ut til skriver.

30 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Personal ä VIVALDI inneholder et komplett personalsystem ä Personalregister ä Fritekst ä Kompetanse ä Utdanning ä Kurs ä Praksis ä Medarbeidersamtaler ä HMS

31 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Personal ä Brukerdefinert standardbrev ä Brukerdefinert etiketter ä Brukerdefinert utvalg ä Aktiviteter ä Sertifikater ä Rapporter

32 as DAL PersonalStøtteSystem Personalregister Hovedbilde på personalregisteret gir en god oversikt over den ansattes nåværende ansettelsesforhold. Bilde av den ansatte kan knyttes til denne funksjonen. Ubegrenset med fritekst som også kan vises og vedlikeholdes i lønnsmodulen. Personalbildet gir mulighet for å skrive ut CV og brev til den ansatte. Ved å benytte knappen for ”Sende e-post” vil VIVALDI automatisk starte mail systemet med den ansattes e- post adresse.

33 as DAL PersonalStøtteSystem Kompetanse Alle kompetansekrav som er knyttet til stilling vil vises for hver ansatt med kravet som er definert på stillingen i feltet krav. I forbindelse med en medarbeider samtale, vurdering etc. legges nivået den ansatte besitter på aktuelt tidspunkt. Den ansattes nåværende nivå og eventuell fremtidig mål på de aktuelle kompetanseelementene legges inn. Ut i fra registrerte opplysninger vil kompetansegapet vises i en egen kolonne umiddelbart. Det er også mulig å knytte annen type kompetanse til den ansatte enn det som er definert som krav på stillingen. Når det gjelder manglende kompetanse ut i fra nivå eller krav er det mulig å registrere tiltak og frist for når dette skal være oppgradert til kravets nivå. Tiltak på kompetanseelementene kan være kurs, utdannelse eller praksis.

34 as DAL PersonalStøtteSystem Utdanning

35 as DAL PersonalStøtteSystem Kurs

36 as DAL PersonalStøtteSystem Praksis Intern praksis kan oppdateres automatisk ved endring av arbeidsforhold (stilling, avdeling etc.).

37 as DAL PersonalStøtteSystem Sertifikater

38 as DAL PersonalStøtteSystem Aktiviteter

39 as DAL PersonalStøtteSystem Grafiske kompetanse Gap profil

40 as DAL PersonalStøtteSystem Annet / Telefoner

41 as DAL PersonalStøtteSystem Pårørende / Barn

42 as DAL PersonalStøtteSystem Sjekkliste / etc. Medarbeidersamtale med fritekst. Brukerdefinert sjekklister i forbindelse med ansettelse og fratreden.

43 as DAL PersonalStøtteSystem Diverse grupper Diversegrupper med tilhørende elementer bygges fritt opp av bruker. Man kan opprette ubegrenset med diversegrupper ubegrensede elementer under gruppen.

44 as DAL PersonalStøtteSystem Lønn / Fravær Oversiktsbilde som viser lønns- og fraværsopplysninger.

45 as DAL PersonalStøtteSystem HMS - Skaderegistrering Eget bilde for registrering av skader. Offentlige koder for typeulykke, bakgrunn for skade, skadens art og skadet kroppsdel samt egendefinerte skadegrupper og skadekoder kan knyttes til skaderegistreringen. Utskrift av RTV blankett 11.01A.

46 as DAL PersonalStøtteSystem Sluttopplysninger Alle elementer i Diversegrupper som skal tilbakeleveres / stoppes ved fratreden vil vises i dette bildet. Sluttattest kan produseres i dette bildet.

47 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Rekruttering ä Systemet har også en egen rekrutteringsmodul, som letter arbeidet betraktelig ved utlysninger og ansettelser av nye personer ä Utlysning av nye stillinger ä Behandling av søkere ä Media ä Automatisk anbefaling ä Automatisk overføring til lønn og personal

48 as DAL PersonalStøtteSystem Ny stilling

49 as DAL PersonalStøtteSystem Søkere

50 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Budsjett ä Forhandling ä Simulering ä Overføring til lønn

51 as DAL PersonalStøtteSystem Opprett ny forhandling Forhandling opprettes med forhandlingsbeløp. Alle krav, forslag, tilbud og resultat vises med beløp og prosent.

52 as DAL PersonalStøtteSystem Opprett ny forhandling Forhandling gjøres pr. ansatt av fagforening, avdelingsleder eller forhandlingsleder. Resultatet av forhandlingen vises i kroner og prosenter.

53 as DAL PersonalStøtteSystem Opprett ny forhandling Grafisk presentasjon over resultatet av forhandlingen.

54 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har moduler for: ä Timeregistrering ä Kalender ä Fravær ä Overtid ä Fleksitid ä Prosjekt

55 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har modul for: ä Budsjett ä Forhandlingsmodul ä Overføring til Excel

56 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har integrasjon mot: ä Tidsregistreringssystem: ä Tempus ä SmartTime fra Lexi ä IFS Norge AS ä Time Recorder Co. AS ä Kvernerland Elektro AS ä ProMark ä Metier AS ä Norsk Tid AS ä Tid 2000 ä Applica Ressurs ä Syncronos AS

57 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har integrasjon mot f.eks.

58 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har integrasjon mot: ä Info Tjenester AS: ä Direkte oppslag i VIVALDI mot Info Tjenester AS sitt elektroniske oppslagsverk ä Benyttes i faglige spørsmål og gjennomføring av kurs

59 as DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI har integrasjon mot: ä Annet: ä Hydro / Texaco ä Statoil ä Esso ä Skattedirektoratet ä Kommunekasserer ä Bank / Post/Forsikring ä Bedriftslege

60 as DAL PersonalStøtteSystem Teknisk om VIVALDI: ä En-bruker PC, eller i nettverk ä Fungerer med alle Windows kompatible nettverk ä Utviklet i Visual FoxPro 7.0 Windows ä Kjører i dag under: ä Windows NT ä Windows 98 ä Windows 2000 ä Windows 2003 ä Windows XP

61 as DAL PersonalStøtteSystem Teknisk om VIVALDI: ä Visual FoxPro fra Microsoft ä det raskeste database-verktøyet som finnes for PC i dag ä utviklingsverktøy finnes i dag for: ä Windows 98 – 2000 - 2003 / Windows NT, Windows XP ä enkel flytting av applikasjoner mellom plattformer ä ingen runtime-kostnader ved distribusjon av applikasjoner

62 as DAL PersonalStøtteSystem Teknisk om VIVALDI: ä Alle databaser i VIVALDI kan eksporteres i mange filformater, blant andre: ä Lotus,Excel,Symphony ä MultiPlan ä Word ä Komma-separert ä XML ä Gjennom ODBC kommuniserer VIVALDI med de fleste database-systemer, for eksempel Oracle og MS -SQL VIVALDI med ODBC er en fullverdig klient/tjener- applikasjon

63 as DAL PersonalStøtteSystem Kostnader ä VIVALDI er en lønnsom investering ä Investeringen er typisk mindre enn andre systemer det er naturlig å sammenligne med ä VIVALDI ä har en lav brukerterskel ä er et komplett lønns- og personalsystem ä har kraftigere moduler, med flere muligheter ä er utbyggbart gjennom bruk av, og kobling til Microsoft verktøy og programmer

64 Noen brukere av VIVALDI  H & M HENNES & MAURITZ AS  OBOS  USBL,VESTBO,STORBERGEN,BOB  IFS NORGE AS  OCÈ NORGE AS  ICA NORGE AS  REMA 1000 KONSERN  NKL – COOP NORGE  TRONDOS  ENTRA EIENDOM AS  S-GRUPPEN ASA  ELTEK ASA  KITRON ASA  INVACARE AS  AKVAFORSK  NORGES AUTOMOBIL- FORBUND  TOLLPOST-GLOBE AS  NOR-CARGO KONSERN  LINJEGODS AS  NOR LINES AS  CARAT INTER-MEDIA AS  UNITOR ASA  ROBERT BOSCH AS  MYTRAVEL AIRWAYS AS  MANPOWER KONSERN  TEEKAY NORWAY AS  NORSK SYKEPLEIERFORBUND  AKER YARDS ASA  UNIVERSAL MUSIC AS  NORSK MEDISINALDEPOT AS  MOELVEN KONSERNET ASA  EWOS AS  JULIUS MASKE AS  JØTUL AS  BAUTAS AS  RICHOH NORGE AS  BANKENES BETALINGSSENTRAL AS  HANDELSBANKEN  BILIA PERSONBIL as  SØR NORGE ALUMINIUM AS  PREUS FOTO AS  talk2me callsenter as  HUURRE NORWAY AS  THORN NORGE AS  NIKITA AS  SØR-TRØNDELAG SKOGEIERFORENING  EBL KOMPETANSE AS  HELGELANDKRAFT AS  TROMS KRAFT AS  NORDMØRE ENERGIVERK AS  SALTEN KRAFTLAG AS  GYLDENDAL NORSK FORLAG AS  TIDEN NORSK FORLAG AS  H. ASCHEHOUG FORLAG & CO  DE NORSKE BOKKLUBBENE AS  ARK BOKHANDEL AS  HAFSLUND  AGA AS  DINERS CLUB NORGE A/S  TELLER AS  DEFA AS  SATS NORGE AS  DRAMMEN KOMMUNE, MARKER KOMMUNE  FLEXTRONICS NORWAY AS  STATOIL DETALJHANDEL AS, STATOIL DETALJLIST AS  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN, DEN NORSKE KREFTFORENING  MAXIT AS, SPENNCON AS, ELKEM AS, NORBETONG AS  ERGOGROUP AS - AVD. NORD -MO INDUSTRIPARK  RANA GRUBER AS - FUNDIA BYGG MO AS - RG MINERAL AS  FUNDIA PROFILER AS - RANA METALL AS- RG SERVICE AS -ELKEM RANA AS - HELGELAND BETONG AS - RUKKO AS  POLARCIRKEL BOAT AS - POLARCIRKEL INTERNATIONAL AS  FUNDIA ARMERING AS - FUNDIA REINFORCING HOLDING AS  HELGELAND PLAST AS - HELGELAND HOLDING AS

65 as DAL PersonalStøtteSystem Hvorfor velge VIVALDI: ä VIVALDI er verktøyet for å realisere bedriftens personalstrategi og gir bedriften konkurransekraft ä Kraftig verktøy for behandling av lønns- og personalinformasjon i bedriften ä Enkelt i bruk ä Fremtidsrettet ä Vi legger spesielt vekt på service og support ä as DAL PersonalStøtteSystem har stor kompetanse i faget lønn- og personalsystemer

66 as DAL PersonalStøtteSystem Hvordan får vi vite mer: ä Ta kontakt i dag for en uforpliktende demonstrasjon ä as DAL PersonalStøtteSystem VESTBYOSLO Strandveien 66Sandstuveien 70 1545 HVITSTEN0680 OSLO Telefon: 64 95 52 46Telefon: 45203200 Mobil: 920 83476 Faks:22748228 Faks: 921 01056 Internett : firmapost@asdal.no www.asdal.no www.asdal.no


Laste ned ppt "As DAL PersonalStøtteSystem VIVALDI lønn- og personalsystem fra as DAL PersonalStøtteSystem Er du vår neste kunde?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google