Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bruke Lions medlemsregister? Og får opp dette bildet: du finner det på Klikk på ”Logg inn” og selve innloggingsbildet kommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bruke Lions medlemsregister? Og får opp dette bildet: du finner det på Klikk på ”Logg inn” og selve innloggingsbildet kommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bruke Lions medlemsregister? Og får opp dette bildet: du finner det på http://www.lions.no Klikk på ”Logg inn” og selve innloggingsbildet kommer opp

2 Deretter taster du inn passord: Hvis du ikke har endret dette eller brukt det før er passordet det mobiltelefonnummer som er registrert på deg i medlemsregisteret Her taster du inn ditt internasjonale medlemsnummer (det som er skrevet på bladet Lion som du mottar) Klikk så på ”Logg inn” Har du glemt passordet ditt – trykk på den blå teksten

3 Hvis du taster inn din e-postadresse vil et nytt passord bli sendt til deg. Eller du kan få din klubbleder til å gi deg nytt passord Vi fortsetter med innloggingen …….

4 Og dermed er du inne……. Det er den blå menylinjen her som styrer bruken av medlems- registeret Menyvalg ”Min profil” blir automatisk valgt ved innlogging Velger du ”Min Klubb” kommer dette bildet opp

5 Klikker du på den blå teksten kommer dette bildet opp

6 Det andre valget i menyen lar deg registrere nye menyvalg i menyen til høyre ”Ark med plusstegn” Her finner du informasjon om klubben – du kan registrere endringer eller legge til informasjon ved å bruke symbolet ”Blyanten” som pilen peker på

7 Under ”Klubbinformasjon” kan du legge inn offentlige dokumenter som kan sees av alle. Du kan legge inn artikler eller filer avhengig av hva du velger i menyen øverst i bildet

8 Under ”Nyheter” kan du legge inn artikler som kan sees av alle. eller redigere gamle.Du kan legge til nye artikler

9 Under ”Interne dokumenter” kan du legge inn artikler eller dokumenter som er klubbinterne. Du må være logget inn i medlemsregisteret for å kunne se på disse dokumentene/artiklene. For mer informasjon om innlegging av menyvalg, dokumenter og artikler - se eget online kurs ”Innlegging av informasjon på klubbnivå” Tilbake til ”Min klubb”

10 På denne siden kan du vedlikeholde medlemsdata ved å klikke på blyantsymbolet utenfor hvert medlem

11 Du registrerer de endringer / oppdateringer du måtte ønske og trykker ”Lagre” Medlemsinformasjonen er oppdatert – vi går til menyvalget ”Min klubb”

12 Velger du ”Vis verv” kommer dette bildet opp Vi går videre under valget ”Min Klubb”

13 Du kan velge personer til verv for inneværende lionsår. Trykk på den lille pila i navnefeltet og velg person til vervet. Du lagrer ved å trykke på ”Lagre Endringer” - knappen nederst i bildet. Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet Skal du legge inn neste års verv (etter at valg er foretatt) klikker du på ”Neste periode”

14 Du kan velge personer til verv for neste lionsår. Ønsker du å se på historikk klikker du på ”Vervhistorikk” og følgende bilde vises Du lagrer ved å trykke på ”Lagre Endringer” - knappen nederst i bildet. Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet

15 Dette valget viser vervhistorikk for de siste 2 år

16 Velger du ”Redigere klubb” kommer dette bildet opp Vi går videre under valget ”Min Klubb”

17 Her kan du redigere informasjon om klubben eller legge inn nye opplysninger. Du kan bl.a. legge inn lenker til hjemmeside og Facebook-side Når du har gjort nødvendige rettelser / oppdateringer trykker du på ”Lagre” Her vil det bli mulig å legge inn ”Klubbens e-postadresse i september

18 Velger du ”Bidragsytere” kommer dette bildet opp Vi går videre under valget ”Min Klubb”

19 Her kan du registrere bidragsytere – dvs. firma eller personer som er venn av Lions eller ønsker å bidra gjennom fadderordningen ved å klikke på ”Registrer ny bidragsyter” Registrering av ny bidragsavtale kan du foreta her

20 Skal du registrere ny bidragsavtale kan du velge mellom alle registrerte medlemmer eller bidragsytere. De to mulighetene som finnes er fadderordningen eller ”Venn av Lions” Tilbake til menyvalget ”Min klubb”

21 Vi går videre under valget ”Min Klubb” Velger du ”Send e-post” kommer dette bildet opp

22 Her kan du enten velge ut personer i klubben din du vil sende e-post til ved å huke av utenfor de aktuelle navnene …eller du kan trykke på ”Velg alle” Så legger du inn Emne Selve meldingen Om du skal ha med vedlegg. Har du flere vedlegg pakk dem sammen i en zip-fil før du foretar valg om vedlegg. Når du mener at meldingen din ser ut som den skal trykker du på ”Send e-post”

23 Vi går videre under valget ”Min Klubb” Valget ”Send SMS” fungerer ikke Velger du ”Eksport” kommer dette bildet opp X

24 Her kan du velge om du kun vil ha et enkelt utvalg av medlemsdata eller en fullstendig dumping av data til regneark. Uansett valg får du opp dette skjermbildet:

25 Du har valgt ”Fullstendig liste som CSV” Velg Åpne

26 Marker første kolonne Velg Data

27 Velg Tekst til kolonner Velg data med skilletegn Velg semikolon

28 Velg om det er noen kolonner som trenger datoformat som for eksempel fødselsdato og innmeldt dato Velg ”Fullfør”

29 Lagre filen som et regneark ”Klubbens medlemmer” på vanlig måte i Excel Velg ”Fil” Velg ”Lagre som” og angi navnet på fila

30 Velger du ”Lag Rapport” kommer dette bildet opp Vi går videre under valget ”Min Klubb”

31 Her kan du bestemme utvalgskriteriene for din rapport Fyll inn aktuelle felter Foreta valg i forhåndsdefinerte utvalg Velg de funksjoner/ roller du vil ha listet Velger du kun ”Lag utvalg” får du fullstendig liste

32 Her kan du liste utvalget på skjermen din Her kan du starte prosessen med å få ut fullstendig liste som regneark Her kan du sende e-post til det utvalget du har foretatt Send SMS virker ikke Her kan du starte prosessen med å få ut enkel liste som regneark Etter at du har trykket ”Lag utvalg” kommer dette bildet opp på skjermen X

33 Velger du å sende e-post til det utvalget du har foretatt – ser skjermen slik ut Du fyller ut nødvendige opplysninger og legger ved eventuelle filer før du trykker ”Send e-post”

34 Så går vi videre med den blå menylinjen Velger du ”Min Sone” kommer dette bildet opp

35 Velger du ”Vis Verv” kommer dette bildet opp De valgene du får opp her gjelder din sone og alle valg relaterer seg til hele sonen

36 Her kan du melde inn ny eller endring i hvem som soneledervervet i inneværende periode. Klikk på ”Meld endring i inneværende verv”

37 Her skriver du hvem som er soneleder eller eventuelle forandringer som har skjedd med registrerte data Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet og trykker på ”Send melding”

38 Ønsker du på et tidlig tidspunkt (når valg er foretatt) å legge inn verv for kommende periode klikker du bare på ”Neste Periode” da vil bildet se slik ut

39 Trykk på den lille pilen til høyre i feltene og velg riktig person til SL og ASL Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet Når du er ferdig trykk på ”Lagre endringer”

40 Tilbake til ”Min Sone” menyvalget Trykker du på ”Vervhistorikk” får du dette bildet på skjermen

41 Her kan du se soneleder og assisterende soneleder for de to siste årene Trykker du på ”Send e-post / utvalg” får du dette bildet på skjermen Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet

42 I øverste del av skjermbildet velger du hvilke klubber i sonen du vil sende e-post til. eller alle Du kan velge en noen

43 I nedre del av skjermbildet velger du hvilke verv i klubbene du vil sende e-post til. President og Sekretær er alltid huket av hvis du ikke vil Ha disse med i utsendelsen må du fjerne merkingen ved å klikke på den eller velge nullstill Så fyller du ut Emne Melding – husk å skrive aller først i e-posten hvilke verv og klubber du Har sendt e-posten til. Eventuelle vedlegg – husk å Zippe Filene hvis de er flere Når du har alt klart kan du trykke ”Send e-post”

44 Tilbake til ”Min Sone” menyvalget Trykker du på ”Finn medlem” får du dette bildet på skjermen

45 Du taster inn det du søker etter og trykker ”Søk” Resultatet av søket ditt vises på skjermen

46 Tilbake til ”Min Sone” menyvalget Trykker du på ”Lag rapport” får du dette bildet på skjermen

47 Her vises antall Medlemmer i sonen Her kan du legge inn dine søkebegrep og trykke på ”Lag utvalg” Lager du et utvalg med alle medlemmer i sonen kommer dette skjermbildet opp

48 Her kan du liste utvalget på skjermen din Her kan du starte prosessen med å få ut fullstendig liste som regneark Her kan du sende e-post til det utvalget du har foretatt Send SMS virker ikke Her kan du starte prosessen med å få ut enkel liste som regneark Etter at du har trykket ”Lag utvalg” kommer dette bildet opp på skjermen X

49 Velger du ”Mitt distrikt” kommer dette bildet opp Det neste valget på den blå menylinja er ”Mitt distrikt”

50 Velger du ”Vis verv” kommer dette bildet opp:

51 Dette er vårt distrikts verv for inneværende periode

52 Velger du ”Send e-post / utvalg” kommer dette bildet opp:

53 I øverste del av skjemaet kan du enten velge en klubb – flere klubber eller alle ved enten å huke av i ruta foran klubbnavnet eller velge alle

54 Deretter velger du verv du vil sende e-posten til. Merk at President og Sekretær alltid er huket av, så du må fjerne disse markeringene dersom e-posten skal sendes til andre verv enn disse Legg inn Emne Legg inn meldingen – Husk å skive på første linje i e-posten hvilke verv (og evt klubber) den er sendt til Legg til vedlegg – husk zip-fil hvis du sender flere filer Trykk ”Send e-post”

55 Velger du ”Lag rapport” kommer dette bildet opp:

56 Her vises antall medlemmer i distriktet Her kan du legge inn kriterier for din rapport

57 Her kan du liste utvalget på skjermen din Her kan du starte prosessen med å få ut fullstendig liste som regneark Her kan du sende e-post til det utvalget du har foretatt Send SMS virker ikke Her kan du starte prosessen med å få ut enkel liste som regneark Etter at du har trykket ”Lag utvalg” kommer dette bildet opp på skjermen X

58 Velger du ”Nyheter fra Distrikt 104 H” kommer dette bildet opp:

59 Velger du ”Nyheter” kommer dette bildet opp: Her finner du kort informasjon om distriktet. Vi har også en egen hjemmeside http://servicekontor.no/http://servicekontor.no/

60 Her finner du de siste Lions-nyhetene fra vårt distrikt Velger du ”Offentlige dokumenter” får du opp dette bildet

61 Her finner du dokumenter som kan leses av alle Velger du ”Interne dokumenter” får du opp dette bildet

62 Her finner du dokumenter som krever innlogging før de kan leses Vi går tilbake til den blå hovedmenyen

63 Velger du ”Nytt medlem” kommer du til denne siden

64 Din egen klubb er automatisk valgt og du trykker på ”Registrere nytt medlem” Da får du opp selve registeringsbildet

65 Nå kan du registrere inn alle nødvendige opplysninger om det nye medlemmet. Medlem og klubb får tilsendt medlemsnummer når registreringen er godkjent Felt merket med rød stjerne er obligatoriske På denne siden kan du også revitalisere medlemmer som har sluttet ved å trykke på den blå skriften. Da vises dette bildet Trykk ”Lagre” når du er ferdig

66 Hvis du klikker på den lille pila i ”Velg medlem” feltet vises de medlemmene det er mulig å vitalisere. Velg det medlemmet du vil revitalisere. Trykk så på ”Revitaliser” Tilbake til den blå hovedmenyen

67 Velger du ”Søk” kommer du til denne siden

68 Her kan du søke opp klubber eller medlemmer Resultatet vises på skjermen

69 Velger du ”Hovedsiden” kommer du til denne siden

70 Her må du trykke på ”Medlemsregister” for å komme tilbake til medlemsregisteret

71 Og da er vi tilbake der vi startet…….. Takk for at du tok deg tid til å gå igjennom funksjonaliteten i Medlemsregisteret!!!!!


Laste ned ppt "Hvordan bruke Lions medlemsregister? Og får opp dette bildet: du finner det på Klikk på ”Logg inn” og selve innloggingsbildet kommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google