Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling, 11. februar 2009. Kim F. Stene

2 Agenda 1.Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet. 2.Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner.

3 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet NB! Viktig at avvik i forhold til kvalitet er gjenstand for avviksbehandling og korrigerende tiltak.

4 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Varsling: - Til Mattilsynet. - Til abonnenter. - Til andre (eks. kommunelege, smittevernoverlege).

5 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Vanligste avvik Mattilsynet avdekker som vil og kan påvirke drikkevannskvalitet: -Ikke to hygieniske barrierer. -Dårlige vannkilder. -Ufullstendig og ikke oppdaterte prøvetakingsplaner. -Overskridelser av grenseverdier. -Ingen varsling ved overskridelser av grenseverdier.

6 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Viktigste parametere: Fekale indikatorbakterier: Koliforme bakterier, E. coli, Cl. perfringens og Intestinale enterokokker. Det er bare påvisning av E. coli og Intestinale enterokokker som er å anse som sikre indikatorer, og som gjør at umiddelbare tiltak må iverksettes (eks. kokevarsel).

7 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Andre viktige parametere: Kimtall, farge og turbiditet. I tillegg må kjennskap til lokale forhold tas med i betraktning når man velger parametere og prøvetakingspunkt.

8 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Viktig i forhold til prøvetakingsplaner: - At de er i henhold til krav i drikkevannsforskriften. - At de revideres årlig.

9 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Viktig i forhold til kokevarsel: - Skal iverksettes (når det er mistanke om eller) når det er bekreftet at det finnes forurensing i vannet som kan eller vil føre til sykdom hos abonnentene. - Vannverkseier har ansvar for å varsle. Men Mattilsynet kan pålegge vannverkseier å varsle eller varsle selv hvis det unnlates å varsle. -Når to påfølgende prøver viser at aktuelle parametere er under grenseverdier kan kokevarslet oppheves.

10 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Funn i råvannsprøver

11 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Funn etter vannbehandling

12 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet Oppsummering: -Avviksbehandling. -Varsling. -Prøvetakingsplaner. -Valg av kilde. -Hygieniske barrierer.

13 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner Hva sier drikkevannsforskriften? § 11: ”Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig”. Paragrafen gir et grovt svar på hva en beredskapsplan er.

14 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner Hva sier veiledningen til § 11 i DF? -Tydeliggjør vannverkseiers ansvar. -Sårbare abonnenter bør ha høy prioritet. -Beredskapsplanen skal tilpasses vannforsyningens størrelse og sårbarhet. -Risikovurdering skal ligge til grunn for beredskapsplanene (målene for å opprettholde leveringssikkerheten). -Minimumskrav: opprettholde trykk på ledningsnettet.

15 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner NB: Utarbeiding av beredskapsplaner må ses i sammenheng med krav i internkontrollforskriftens § 5.

16 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner Hvor finner man veiledning? -Veileder til drikkevannsforskriften, www.mattilsynet.nowww.mattilsynet.no -Vannforsyningens ABC, www.fhi.nowww.fhi.no -Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – veiledning, www.mattilsynet.no www.mattilsynet.no -Mattilsynet har veiledingsplikt i forhold til regelverk.

17 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner Oppsummering: -Hva kan gå galt? -Hva skal man gjøre for å sikre vannforsyningen? -Varsling. -Veiledning.

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google