Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksissamling for fjerde semester praksis på Lektorprogrammet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksissamling for fjerde semester praksis på Lektorprogrammet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksissamling for fjerde semester praksis på Lektorprogrammet

2 Planen for timen 1.Gå gjennom studentevaluering av 3.semester praksis 2.Se frem mot 4.semesterpraksisen 3.Se på Praksiskortet 4.Se på Praksiswikien

3 Bakgrunn for undersøkelse Første gjennomkjøring av ny praksis Nytt for oss – nytt for dere – nytt for skolene Viktig å hente inn erfaringer fra praksis Del av ILS sitt kvalitetssikringssystem 47 av 85 svarte på undersøkelsen (55%) Tydelige og konstruktive tilbakemeldinger Mye å jobbe med, men på rett vei

4 Viktigste funn Aller fleste parpraksis (67%) Aller fleste 8-10 timer i klasserommet (41%) Selv ansvar for 2-4 timer (44%) Praksis i ett fag (52%) – to fag (48%) Gjennomførte undervisning alene (56%) 80 % fornøyd med mottakelsen av praksisskolen – 8% lite fornøyd 75% fornøyd med kontaktperson – 8% lite fornøyd 67% fornøyd med veiledning – 8% lite fornøyd

5 69% fornøyd med praksispartner – 19% hadde ikke praksispartner 44% ønsker at praksis skal være i en bestemt uke – ”… litt større spredning av praksisdagene” – ” … la studentene selv avtale med praksisskolen” – ” … ha undervisningsfri på Blindern når man skal i praksis” 46% ble forhindret fra å gjennomføre deler av praksis grunnet aktiviteter ved UiO

6 50% mente at Praksiskortet hadde liten betydning for gjennomføring 50% mente at Praksiskortet hadde stor betydning for oppsummering av praksis –”Gå gjennom praksiskortet sammen med representant fra praksisfeltet” –”… burde være plass til å skrive hvorfor man eventuelt ikke fikk gjennomført noen av punktene” –”… kan dog virke som veilederne ikke brøy seg så veldig om å kvalitetssikre at alle punktene faktisk ble gjennomført” –”… for store krav med tanke på at praksis varte bare en uke” –” … god måte å oppsummere perioden på”

7 72% godt læringsutbytte fra praksis – 15 % lite læringsutbytte 17% fornøyd med informasjon i forkant – 41% lite fornøyd med informasjon 75% mer lyst til å bli lærer på bakgrunn av praksis – 4% mindre lyst 82% vil anbefale LeP for andre

8 Ordet fritt ”Det er problematisk at praksisen og alt av evt. faglig forberedelse/oppfølging kommer i tillegg til annen undervisning” ”Jeg skulle ønske at praksisen hadde vart lenger... og at vi ville fått anledning til å være selvstendige og undervise på egen hånd i enda større grad :-) ” ”Det var en fantastisk flott praksis på mange måter. Praksis utviklingen er imidlertid avhengig av at veilederkompetansen i skolen øker. ” ”Den føltes i veldig stor grad som en belastning, da man gikk glipp av veldig mye relevant undervisning på blindern. I stedet for å bli veldig positivt ble den et voldsomt stressmoment”

9 ”Det ble litt mye dødtid, ihvertfall ved skolen jeg var på” ”frustrerende utover all grenser at alle fakultetene vi hadde kurs på ga fint f*** i at lektorstudenter hadde praksis” ”Det er fint at det legges inn mer praksis i Lektorprogrammet - men det må gjøres slik at det ikke går utover fagstudiene våre” ”Uoversiktlig informasjon da det stod på, men er i ettertid glad for erfaringer gjort i praksisperioden” ”i tillegg synes jeg kravene på praksis-kortene var litt vel høye til at vi får utfylt dem første praksis”

10 Den gode historien ” Vi ble respektert av elevene” ”fikk jeg imidlertid den beste veiledningen jeg noen gang har fått” ”På min praksisskole synes jeg det var så utrolig positivt at alle de personene vi var i kontakt med, så på oss som ressurspersoner” ” Det føltes utrolig godt å kunne bidra og at det vi gjorde ble verdsatt! :-) ”

11 ”Opplevde god tilbakemelding fra veileder og elever - flott motivasjonsfaktor for videre studier!” ”vi fikk en utrolig god veileder. han løftet hele perioden, og ga oss selvtillit på forhånd til de timene vi grudde oss litt til å ha.”

12 Umiddelbare tiltak 1.Ikke krav om oppmøte hele dager –5-8 timer i klasserommet i løpet av uken + veiledning + aktuelle møter i fellestid –Tilpasse dette til å omgå undervisning ved UiO –Unngå dødtid 2.Revisjon av innhold i Praksiskortet –På bakgrunn av evalueringen samt samtaler med praksisfeltet – nå mer virkelighetsnær –Praksiskortet vil være førende for innhold og gjennomføring og oppsummering av praksis –Gjennomføring av praksis opp til skolene og studentene 3.MATNAT – piloten. Si fra til studiekonsulent om hvilke fag som eventuelt kolliderer med praksis – de vil sette inn ekstra undervisning mot de aktuelle studentene

13 Veien videre Undervisningsfri uke – fortsatt en lang vei å gå Kan andre fakulteter gjøre som MATNAT? Studiepoeng for praksis? Praksis som eget fag? -> Fronter /emneside til informasjon Utvidet før /etteropplegg -> rom og økonomi Vi jobber kontinuerlig for en bedre lærerutdanning – trenger deres tilbakemeldinger

14 Organisering av 4.semester praksis (uke 5) Samme skole – samme praksispartner – samme veileder Ikke krav om oppmøte hele dager – tilpasse praksisen til undervisning på UiO Fokus skal være på enkelteleven / liten gruppe Prøve seg på differensiert undervisning Eks: Faglærer/veileder planlegger en time, og gjennomgår noe fagstoff foran hele klassen. Studenten(e) blir deretter satt inn på en gruppe for å prøve litt differensiert undervisning (det være seg mot en enkeltelev med spesielle behov, en gruppe faglig sterke elever eller en gruppe elever med faglige svakheter). I etterkant av timen diskuterer veileder og studenter erfaringen fra timen. Skolen skal derfor virkelig nyttegjøre seg av studentene som en ressurs.

15 Tips til 4.semesterpraksisen Dere som skal på samme skole: Sett av tid - snakk sammen om forventninger/ønsker Se på utviklingspunktene fra 3.semesterpraksisen sammen med medstudent og veileder – hvordan utvikle seg på de nevnte punktene? Se på Praksiskortet og Praksiswiki


Laste ned ppt "Praksissamling for fjerde semester praksis på Lektorprogrammet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google