Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel på PP-forside Test TROMSØ  ALTA  KIRKENES  VADSØ  SVALBARD  SORTLAND  BODØ  ST. PETERSBURG Mulighetsvurderinger Vannøya Havkraftverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel på PP-forside Test TROMSØ  ALTA  KIRKENES  VADSØ  SVALBARD  SORTLAND  BODØ  ST. PETERSBURG Mulighetsvurderinger Vannøya Havkraftverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel på PP-forside Test TROMSØ  ALTA  KIRKENES  VADSØ  SVALBARD  SORTLAND  BODØ  ST. PETERSBURG Mulighetsvurderinger Vannøya Havkraftverk

2 Utbyggingsplaner  Fakken  investeringsbeslutning 2009/2010  byggestart 1. kvartal 2010  Investering på 600 mnok (2005-kroner)  13-20 møller på land  Havkraftverket  antatt konsesjon i 2012  før dette: utarbeidelse av konsesjonssøknad og konsekvensutredning  antatt investering på 20 mrd.kr.  250 møller offshore

3 Symbolprosjekt  Elektrifisering av sokkelen  Regionalt initiativ til storstilt utbygging på fornybare energikilder  Beredskap knyttet til olje- og gass, trafikk og langtransporter  Troms Kraft som  Eier  Utvikler  Operatør og tiltakshaver  Kompetansemiljø på energi

4 Status og utviklingstrekk  Bosetting, folketall og bosettingsmønster  Sysselsettingsstruktur og pendling  Arbeidsmarkedstilbudet < arbeidsstyrken

5 Næringsinteresser i konsesjonsområdet  Fiskeri  Farleder og skipstrafikk: Ikke i gruntområder  Reiseliv?

6 Forholdsmessig fordeling, investeringer

7 Investeringer  Fundamenter  Tårn og maskinhus  Rotorblad, naceller og turbiner  Transformatorstasjoner  Transport av elementene, kran og montering  Kaianlegg, mønstringsområde og lagring  Planlegging, prosjektering og byggeledelse  Service, supply og forpleining  Servicebygg  Helikopterlandingsplass

8 Fundamenter

9

10

11 Ubyggings- og driftsfasen  Vindmøller representerer en høy investering, men har lave driftskostnader  Spesialisert utbygging  Små leveranser kan utgjøre store kontrakter for lokalt/regionalt næringsliv  Planlagt utbygging ikke kostnadsfordelt. Ikke grunnlag for næringsfordeling ennå  Transport av mannskap og materiell. Sjø og land.  Overvåking og tilsyn. Beredskap  Spin-off effekter fra tilsyns-/driftsfunksjon samt transport.  Kommuneøkonomi

12 Anbefalinger  Etablere nær dialog med fiskerinæringen med tanke på planlagt havkraftutbygging.  Formål: På hvilken måte kan havkraftutbyggingen bidra til å styrke fiskerinæringen?  Fokus på prioritering og finansiering av infrastruktur og vegløsninger.  Formål: Hvilken infrastruktur trengs for å styrke både eksisterende og planlagt næringsliv i Karlsøy kommune?  Utvidet samarbeid med Tromsø kommune og Tromsø Havn.  Utnytte geografiske nærhet til ressursområder  Næringsutviklingsmuligheter  samarbeid som styrker regionens konkurransekraft innenfor energinæringer


Laste ned ppt "Eksempel på PP-forside Test TROMSØ  ALTA  KIRKENES  VADSØ  SVALBARD  SORTLAND  BODØ  ST. PETERSBURG Mulighetsvurderinger Vannøya Havkraftverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google