Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nor Lines – det unike transportsystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nor Lines – det unike transportsystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nor Lines – det unike transportsystem.
Kollektiv godstransport på sjø – og land. Fullt integrerte løsninger – dør/dør.

2 100% Bra og solid eier. Største privateide og norskeide landsomfattende samlastsystem i Norge HK i Stavanger Voksende siden ”fristillelsen” fra NC Rammet av finanskrisen – sviktende volum, rater og resultat Omfordeling – mer spedisjonsomsetning. Stretegiske utfordringer. Land og sjø – organisering, strategiske samarbeid, organisk vekst >< oppkjøp. Ledelsesutfordringer: Fagfolk >< ledere

3 – det unike transportsystem.
Hurtigruten Godsskip Landtransport Kollektiv godstransport på sjø – og land. Fullt integrerte løsninger – dør/dør. Spedisjon og oversjøisk transport.

4 Gods på Hurtigruten

5 Kvalitet, regularitet og sikkerhet
God regularitet Kapasitet og fleksibilitet Høy frekvens – daglig med Hurtigruten Transporttid Sporing Håndteringskvalitet Offshoreprosjekter krever kvalitet

6

7 Track & Trace

8 Kirkenes Tromsø Narvik Bodø Ålesund Trondheims Bergen Stavanger Kristiansand Larvik Oslo Fredrikstads Lysekil Hirtshals København Hundested Grenå Fredericia Cuxhaven Rostock Gdynia Swinoujscie Gdansk Klaipeda Liepaja Riga Tallin Helsinki Åbo/Turku Eemshaven TOTALSYSTEM FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK - med grunnlag i vår sjøtransportvirksomhet Halmstad Regulære ruter i nærsjøfart: Polen – Danmark/Sverige – Vest-Norge – Tromsø Holland – Tyskland – Oslofjorden – Vest-Norge – Kirkenes. Danmark – Oslofjorden – Vest-Norge – Hammerfest Finland – Baltikum – Danmark – Oslofjorden – Bergen Daglig: Hurtigruten Bergen-Kirkenes Landtransportløsninger på jernbane og bil.

9 NOR LINES bygger nye LNG drevne skip – effektiv og miljøvennlig godstransport.
200 vogntog eller 1 skip…... Byggekontrakt inngått Levering 2 skip Opsjon + 2 skip. Nor Lines har såpass tro på at vi vil får en postiv utvikling i sjøtransport, at vi har kontrahert 2 meget innovative skip, med design og utvikling av Rolls-Royce Marine, og ca. 50 % av kontraheringsprisen er norske leverandører, og i stor grad norsk nyutviklet teknologi. Imidlertid vil mangelfulle rammebetingelser medføre at skipene vil bli satt inn i andre trades, der også de positive miljøegenskapene til skipene blir verdsatt. Nytt skrogdesign kombinert med LNG drift gir store miljøfordeler. Spesialtilpasset NL ruter, men likevel fleksibilitet til annen trade.

10

11

12 Utvikling av kysten til et mer attraktivt fremføringsalternativ
Et samarbeidsprosjekt mellom utvalgte havner, Hurtigruten ASA, Nor Lines AS, LTL og NHO Troms

13 Prosjektet Målsetting:
”bidra til at fremføring av gods langs kysten blir attraktiv, konkurransekraftig slik at man kan markedsandeler fra bil til sjø”. Visjon: ” gjennom økt aktivitet på sjø, bidra til at kystens næringsliv får forutsigbarhet i forhold til både inngående og utgående last, samt at dette utføres til konkurransedyktige betingelser”

14 Bakgrunn Fremføring av gods langs kysten er i stadig større grad utsatt for konkurranse Skipstrafikken taper terreng i forhold til transport med bil. Utvikling: Bil: Fra 1965 til 2012 ble den totale godsmengden med bil 3 doblet. Transportarbeidet i antall tonnkm er i samme periode 6 doblet Skip: I samme periode ble godsmengden på skip doblet, men utvikling i transportarbeid er at godset fraktes betydelig kortere enn før Bane: Målt i antall tonn noenlunde stabil i forhold til Transportarbeidet mer enn fordoblet

15 Bekymring/utfordring
Båt/skip taper markedsandeler der dette ikke er naturlig Ytterligere reduksjon i godsmengder vil sannsynligvis tvinge frem en endret anløpsstruktur – noe som vil ha negative konsekvenser for næringslivet lands kysten. For å opprettholde dagens seilings- mønster med rutegående trafikk, MÅ godsgrunnlaget økes.

16 Historie Hurtigrutene har seilt langs kysten siden 1893, og mye av infrastrukturen for gods er bygd opp rundt disse anløpstedene. Rundt 1970 ble det etablert ny infrastruktur langs deler av kysten, som en følge av den satsing som Nord-Poolen gjorde gjennom etablering av regulær trafikk langs kysten Etter dette har lite skjedd, bortsett fra Svolvær, Sortland (nye terminaler) og Tromsø - midlertidig løsning i påvente av at Prostneset skal etableres som gods-og passasjerterminal.

17 Status Infrastruktur stort sett etablert rundt 1970, da tilpasset datidens behov og har tjent seg inn mange ganger. Dagens kunder har andre krav, både i forhold til temperaturregulert gods, teknologi, effektivitet og generell infrastruktur. De aller fleste terminaler eies av en kommunal havn, som ofte p.g.a. sviktende godsgrunnlag pr. nu ikke har midler til oppgradering og investeringer Man er inne i en negativ spiral – som hvis godstilbudet med skip langs kysten fortsatt skal være regulær – må stoppes!

18 Hva konkurrerer vi mot? Bil!!
Nytt bilmateriell som tilfredsstiller alle krav til temp og forsvarlig fremføring av alle typer gods. De større aktørene har nye, moderne terminaler som tilfredssstiller alle krav til temp og lagring 2 statlige avgifter (vegavgift og dieselavgift) Staten!!! Sjøtransporten hadde ved inngangen til 2012 hele 31 ulike avgifter å forholde seg til, både statlige og kommunale.

19 Hvordan skal prosjektet nå sine mål?
Gjennomføre en statusanalyse av samtlige terminaler fra Rørvik til Kirkenes Gapanalyse mellom de faktiske forhold og kundekrav Utvikling samarbeidsrelasjoner mellom Havnevesen, agenter, rederier - arenabygging Politisk jobb - I forhold til prioriteringer av evt. investeringer - I forhold til avvikling av konkurransevridende avgifter

20 Takk for oppmerksomheten

21


Laste ned ppt "Nor Lines – det unike transportsystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google