Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EiT-modul 29. november 2006 Fasilitering på smågruppenivå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EiT-modul 29. november 2006 Fasilitering på smågruppenivå"— Utskrift av presentasjonen:

1 EiT-modul 29. november 2006 Fasilitering på smågruppenivå
Kristin Skotnes Vikjord og Hanne Charlotte Helgesen

2 Hvem er vi ? Kristin Hanne Master i psykologi, NTNU
Koordinator for UA gruppa 4 års erfaring fra EiT Hanne Cand.polit i samfunnsgeografi, NTNU Gruppelederutdannelse fra Norsk Psykodrama Institutt 2 års erfaring fra EiT

3 Inspirasjon ”Kommunikasjon og konflikthåndtering”
Inspirert av 4 dagerskurs med Egil Hjertaker ”Kommunikasjon og konflikthåndtering” Gratis for alle universitetsansatte Anbefales ! Susann Gjerde (2005): Coaching. hva – hvordan - hvorfor. Ragnvald Kvalsund (2006): Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Viktige ferdigheter for coacher, rådgivere, veiledere og terapeuter. Thomas Severin (1996): En plass i stolen. En arbeidsbok for grupper om grupper

4 Innsjekk Sum sammen tre og tre: Hva forventer du av denne modulen?
Hva trenger du å trene på? (2- 3 min pr. person)

5 RYTME for modulen Øvelser – fasilitetorferdigheter
Lytting Spørsmålstyper Rollespill – fasilitering i praksis Blokkerte grupper Fasiliterings alternativer

6 Hvorfor lytte? Hva hindrer oss? Tilegne oss informasjon
Sjelne/ tolke og evaluere informasjon Empatisere med og anerkjenne andre (og oss selv) Hva hindrer oss? Å ta den andres perspektiv kan innebære: At vi blir forandret (mister oss selv?) At vi kommer hverandre for nær (må trøste og bære?)

7 Å lytte som fasilitator
Kan være slitsomt: Krever konsentrasjon og energi Kan være konfronterende: Økt bevissthet om egne mentale modeller Kan være givende: Grunnlag for tillit og kontakt

8 Lytteferdigheter Lytting på tre nivå (Gjerde 2005)
Indre lytting – å koble seg på med egne erfaringer Fokusert lytting – å følge den andres fortelling Global lytting – å lytte etter det uutalte

9 Lytteferdigheter Verbal og nonverbal lytting
Blikk og kroppsposisjon (matching) Oppsummering Døråpnere

10 Lytteøvelse A: Forteller om noe ved EiT du er opptatt av A – sender
B – lytter/mottaker C – observatør Del 1: A: Forteller om noe ved EiT du er opptatt av B: Lytt til A sin fortelling (match i kroppsspråk + oppsummer+ døråpner) C: Observer B Del 2: B: Hvordan var det å lytte? A: Hvordan var det å bli lyttet til? C: Hva observerte du av B?

11 Spørsmålstyper Klargjørende spørsmål (utforske)
Hensiktsspørsmål (chunke opp) Presiseringsspørsmål (chunke ned)

12 Hindringer Momenter som kan vanskeliggjøre kommunikasjon og lytting:
Sperringer: eks. løsninger, dømme, bagatellisering, utspørring, unngåelse. Faktorer: se ark

13 A: Fortell om noe ved EiT du er opptatt av
A – sender B – lytter/mottaker C – observatør Del 1: A: Fortell om noe ved EiT du er opptatt av B: Lytt til A sin fortelling (match i kroppsspråk, oppsummer og bruk ulike spørsmål) C: Observer B Del 2: B: Hvordan var det å lytte? A: Hvordan var det å bli lyttet til? C: Hva observerte du av B?

14 Pause

15 Rollespill – blokkert gruppe
Situasjonen er som følger: En studentgruppe i landsbyen vil absolutt ikke bli fasilitert på samspillet i gruppen. De gjør det de kan for å unngå å bli observert av fasilitatorteamet. Fasilitatorteamet har bestemt seg for å ta opp dette med gruppa. Hva gjør du/dere? 5 personer utgjør studentgruppen Lev deg inn i rollen. Improviser. 3 personer skal fasilitere studentgruppen Prøv ut teknikkene fra forrige time. Støtt hverandre. Improviser. 2 personer er observatører Observer samspillet mellom fasilitator og gruppen. Hva skjer? Noter

16 Deling og tilbakemelding
Gruppemedlemmer Hvordan opplevde du de ulike innspillene fra fasilitator? Eksempler på når du følte deg møtt/ ikke-møtt Fasilitatorteam Hvordan var det for deg å fasilitere gruppen? Eksempler på når du opplevde åpning og lukking i samspillet Observatører Hva la du merke til i samspillet mellom fasilitator og gruppen eventuelt mellom enkeltpersoner i gruppen? Noe som ikke er blitt nevnt til nå, som kan være viktig for fasilitator

17 Oppgave Finn minst ett eksempel på en fasiliteringspraksis som fungerte BRA i din gruppe. Fortell eller spill en situasjon i plenum

18 Utsjekk Sum sammen tre og tre:
Hva er det viktigste du har oppdaget om deg selv som fasilitator? (ressurser, potensialer, utfordringer) Hva er det viktigste du har lært? (til sammen 3 min pr. person)

19 Takk for i dag!


Laste ned ppt "EiT-modul 29. november 2006 Fasilitering på smågruppenivå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google