Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NEAS – et totalkonsept for eiendom og servicetjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NEAS – et totalkonsept for eiendom og servicetjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 NEAS – et totalkonsept for eiendom og servicetjenester
Presentasjon NEAS AS Facility Service for Kunde Dato

2 Dette er NEAS Ett av Norges ledende Facility Management selskap
Kunden fokuserer på egen kjernevirksomhet - NEAS optimaliserer eiendomsprosessene Vår målsetning er økt produktivitet og forbedret konkurranseposisjon for våre kunder – gjennom økt verdi og funksjonsytelse av kundenes eiendommer Omfattende spekter av tjenester og løsninger innenfor Facility Management Ca. 220 medarbeidere i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Sarpsborg og Grenland Yrkeskategorier: driftsteknikere og vaktmestere, servicepersonell, håndverkere og tømrere, ingeniører, autoriserte takstmenn, økonomer, revisorer, statsautoriserte eiendomsmeglere, jurister, m. v. Nøkkeltall Forvalter og driver ca eiendommer med totalt areal på ca 4 mill. kvm. Tjenester til ca leietakerforhold Forventer en omsetning på om lag NOK 250 mill. i 2006

3 Tjenester EIENDOMSUTVIKLER EIENDOMSBESITTER LEIETAKER Eiendoms-
Administrativ, teknisk og økonomisk forvaltning Utleiemegling Asset Management Rådgivningstjenester Leietakerforvaltning Utleiemegling Eiendoms- administrasjon Teknisk drift Vaktmester Håndverker Utearealer Internkontroll Teknisk drift Vaktmester Håndverker Utearealer Servicetjenester Eiendoms- drift Brannteknisk prosjektering Rådgivning Brannteknisk prosjektering Risikoanalyser Brannvernledelse Internkontroll Brannvernledelse Brannrådgivning Plan- og byggesak Prosjekt- og byggeledelse Eiendomsutvikling Juridisk rådgivning Prosjekt- og byggeledelse Utviklingsplaner Omregulering Due Diligence Prosjekt- og byggeledelse Eiendoms- utvikling Interne servicetjenester som Kontorstøtte Kantine/renhold Vakt/sikkerhet/resepsjon Strategisk rådgivning Arealeffektivisering Flytteprosesser Facility Service

4 Produktorganisering

5 Et utvalg av våre kunder

6 Facility Services NEAS leverer alt innen interne servicetjenester. Vi sikrer kundene tilgang til markedets beste betingelser gjennom våre stordriftsavtaler Intern drift: Kantine Renhold Renovasjon Telefoni- og dataløsninger Drikkeautomater Planter Strøm Vaktmestertjenester Sentralbord /telefoni Kontorstøtte: Dokument- og vareflyt Elektronisk dokumentbehandling Elektronisk fakturabehandling Arkiv Innkjøp Kontorrekvisita Kontorinnredning Kontormaskiner Distribusjon Vakt / Sikkerhet: Vakthold Adgangskontroll Resepsjon Rådgivning: Effektive arbeidsprosesser Synergier mellom arbeidsområder Bencmarking av leveranser/tilbud Servicenivå i forhold til behov

7 Samarbeidspartnere – 3 mrd i omsetning
Bransje Navn Omsetning Mill kr Arkiv/ scanning Recall AS 36 Elektronisk fakturering Visma Software 96 Renovasjon Veidekke Gjenvinning 400 Renhold Rengjøring & Vedlikehold AS 80 Trippel Bedriftsservice AS 6 Nexus Kantiner Eurest AS 450 Fazer Amica Norge AS 70 Planter Servix Plantedekor AS 7 Kontorrekvisita Rich. Andvord AS 485 Postbehandling Postpartner AS Pakker/logistikk Posten Norge Distribusjon Non Stop 25 Print-/ postmaskiner Pitney Bowes 253 Vakt/ sikkerhet Hafslund ASA 350 Kaffe Selecta 22 IKT Computerland Facility Management NEAS 251

8 Kunde-/leverandør forholdet
NEAS FS Kontor støtte Renhold Kantine Vakthold/ resepsjon Sentralbord IKT Renovasjon Partnersamarbeid er et viktig konkurransefortrinn for NEAS: Et tett og nært samarbeid med utvalgte, ledende partnere gjør at vi kan tilby markedets beste løsninger.

9 NEAS Servicebok Web-basert løsning for kunder og leverandører
Planlegging og dokumentasjon av Periodiske leveranser Periodisk oppfølging Avvikshåndtering Melding Utkvittering Loggføring

10 Facility Management NEAS effektiviserer og integrerer prosesser slik at kunden kan ha fokus på kjernevirksomheten. Kunden oppnår Markedets beste betingelser Frigjør intern kapasitet Enklere administrasjon Reduserte og forutsigbare kostnader Bedre likviditet Management av tjenestene Èn kontraktsansvarlig Administrasjon og kontroll Èn samlefaktura Administrasjon av avtalene Befaring NEAS konkurranseutsetter Kvartalsvise møter for gjennomgang av leveranser/avtaleverk.

11 Facility Management Effektive og integrerte prosesser
Fokus på kjernevirksomhet Management av tjenestene innebærer: Egen kontraktsansvarlig som eneste kontaktpunkt mot leverandørene. Administrasjon og kontroll av fakturaflyten fra leverandørene Èn samlefaktura pr. måned eller kvartal for alle tjenestene. Administrasjon av avtalene. Befaring med og uten leverandørene NEAS konkurranseutsetter etter avtale tjenestene for å oppnå optimale leveranser og betingelser som ivaretar krav, ønsker og behov. Kvartalsvise møter for gjennomgang av leveranser/avtaleverk. Kunden oppnår: Markedets beste betingelser Frigjør intern kapasitet Enklere administrasjon Reduserte og forutsigbare kostnader Bedre likviditet

12 Strategisk perspektiv - Effekter
10 -40% reduserte kostnader Best practice prosesser Pris-/leveransegaranti Uttaksbasert prismodell Ansvarsmatrise/SLA Servicerapportering Målbare Profesjonelle innkjøpere/-desentrale bestillere Bevisstgjøring ift uttak av tjenester Frigjør ledelseskapasitet til egen kjernevirksomhet Fra støttefunksjon til kjernevirksomhet Fra personavhengighet til prosessavhengighet Tilgang til spisskompetanse Ikke målbare


Laste ned ppt "NEAS – et totalkonsept for eiendom og servicetjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google