Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt utdanningsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt utdanningsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt utdanningsprogram
i den videregående skole starter høsten 2006 !!! Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

2 Service og samferdsel gir deg utdanning innenfor følgende områder:
Utdanningsprogrammet Service og samferdsel gir deg utdanning innenfor følgende områder: Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

3 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefaget IKT-servicefag
Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

4 Videregående skoler med Service og samferdsel (Vg1)
Askøy videregående skole Bergens handels- gymnasium Bjørgvin videregående skole Bømlo vidaregåande skule Knarvik vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Os vidaregåande skule Sandsli vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Åsane gymnas Åsane videregående skole

5 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel Service og samferdsel IKT-servicefag
IKT-servicefaget Reiseliv Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

6 Videregående skoler med IKT-servicefag (Vg2)
Service og samferdsel IKT-servicefag Videregående skoler med IKT-servicefag (Vg2) Askøy videregående skole Bergens handels- gymnasium Bjørgvin videregående skole Bømlo vidaregåande skule Knarvik vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Os vidaregåande skule Sandsli vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Åsane gymnas Åsane videregående skole

7 Service og samferdsel IKT-servicefag IKT-servicefaget Omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-infrastruktur. Den IKT-servicefaglærte får kunnskaper og ferdigheter innen områdene: virksomhetens IKT-infrastruktur kommunikasjon informasjonssikkerhet etikk og personvern forskrifter, lover og avtaler installasjon, bruk og vedlikehold av programvare rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer service og brukerstøtte

8 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel Reiseliv Service og samferdsel
IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiseliv Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

9 Videregående skoler med Reiseliv (Vg2)
Service og samferdsel Reiseliv Videregående skoler med Reiseliv (Vg2) Askøy videregående skole Bergens handels- gymnasium Bjørgvin videregående skole Bømlo vidaregåande skule Knarvik vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Os vidaregåande skule Sandsli vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Åsane gymnas Åsane videregående skole

10 Service og samferdsel Reiseliv Reiselivsfaget Reiselivsmedarbeideren får kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder: internasjonalt reiseliv og kulturforståelse geografi markedsføring og salgsarbeid service og kunde-/gjestebehandling salg og produktutvikling i møte med kunden (mersalg/gjensalg) bruk av moderne teknologiske hjelpemidler m.m.

11 Resepsjons-faget Resepsjonisten får kunnskaper og ferdigheter innen:
Service og samferdsel Reiseliv Resepsjons-faget Resepsjonisten får kunnskaper og ferdigheter innen: service, gjestebehandling og bevertning å ivareta gjestens krav til sikkerhet markedsføring og salgsarbeid bruk av moderne teknologiske hjelpemidler bedriftens drift i alle avdelinger bedriftens organisering, mål og strategi m.m.

12 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet
IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiseliv Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

13 Videregående skoler med Salg service og sikkerhet (Vg2)
Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Videregående skoler med Salg service og sikkerhet (Vg2) Askøy videregående skole Bergens handels- gymnasium Bjørgvin videregående skole Bømlo vidaregåande skule Knarvik vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Os vidaregåande skule Sandsli vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Åsane gymnas Åsane videregående skole

14 Kontor- og administrasjonsfaget
Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget utdanner for jobb i alle typer bedrift i privat og offentlig sektor. Du får mange og varierte arbeidsoppgaver. Faget er fint for deg som er interessert i data Aktuelle arbeidsområder i kontorfaget: Personalarbeid Arkiv Regnskap Økonomi Saksbehandling Data

15 Salgsfaget Sentrale arbeidsområde i salgsfaget er:
Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Salgsfaget Sentrale arbeidsområde i salgsfaget er: Service og kundebehandling Salg Varepresentasjon Varekunnskap Økonomi

16 Sikkerhetsfaget Aktuelle arbeidsplasser for vektere er:
Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Sikkerhetsfaget Aktuelle arbeidsplasser for vektere er: Butikker / kontrolltjenester Resepsjonstjenester /stasjonærvakt Flyplasser / helikopterbasar Mobilt vakthold Områdekontroll Verditransport Viktige arbeidsoppgaver i faget er: Vakthold Førebyggende informasjonstjeneste Sikring av verdier og verditransport Mobile og stasjonære vakttjenester Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder

17 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefaget IKT-servicefag
Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

18 Videregående skoler med Transport og Logistikk (Vg2)
Service og samferdsel Transport og logistikk Videregående skoler med Transport og Logistikk (Vg2) Askøy videregående skole Bergens handels- gymnasium Bjørgvin videregående skole Bømlo vidaregåande skule Knarvik vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Os vidaregåande skule Sandsli vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Åsane gymnas Åsane videregående skole

19 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel Transport og logistikk
IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiseliv Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

20 Logistikkfaget Utdanner til terminalarbeid og materialadministrasjon
Service og samferdsel Transport og logistikk Logistikkfaget Utdanner til terminalarbeid og materialadministrasjon Arbeidsområder i faget: transport av gods internt og eksternt sikring av last planlegging av vareflyt og lagring ekspedering og dokumentbehandling service og kundebehandling Gir kompetansebevis som truckfører.

21 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel Transport og logistikk
IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiseliv Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

22 Yrkessjåførfaget Sentrale arbeidsområder Yrkessjåførfaget gir:
Service og samferdsel Transport og logistikk Yrkessjåførfaget Sentrale arbeidsområder Transport av personer og gods Lasting, lossing og sikring av last Service og kundebehandling. Håndtering av transportdokumenter Yrkessjåførfaget gir: førerkort i alle kategorier ADR –opplæring, Tankbevis, Truckfører, kran og maskinførerbevis.

23 Service og samferdsel For deg som vil ta utdanning innenfor følgende områder:
Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefag IKT-servicefaget Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

24 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefaget IKT-servicefag
Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget

25 Service og samferdsel…
…for deg som liker å arbeide med mennesker

26 …for deg som liker å arbeide med PC
Service og samferdsel Service og samferdsel… …for deg som liker å arbeide med PC

27 …for deg som liker språk, reiseliv og samferdsel
Service og samferdsel Service og samferdsel… …for deg som liker språk, reiseliv og samferdsel

28 Vg1 Vg2 Vg3 Service og samferdsel IKT-servicefaget IKT-servicefag
Reiselivsfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget


Laste ned ppt "Nytt utdanningsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google