Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Pensjonsreformen og forsvaret av velferdsstaten Forsvar AFP-konferansen, Sørmarka 13. sept.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Pensjonsreformen og forsvaret av velferdsstaten Forsvar AFP-konferansen, Sørmarka 13. sept."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Pensjonsreformen og forsvaret av velferdsstaten Forsvar AFP-konferansen, Sørmarka 13. sept Bjørgulf Claussen, professor i trygdemedisin Hvilke konsekvenser får alderspensjonsreformen? Hva med AFP? Hvordan forsvare folketrygden?

2 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Stortingets prinsipper for alderspensjonsreformen Det skal lønne seg å arbeide ! For de aller fleste: Du får igjen i pensjon det du har betalt inn i premie (”pensjonsformuen”) Unntak: De som tjener ingenting, får en minstepensjon, og de som tjener litt, får litt mer enn minstepensjon I 2010: De som har jobbet minst 40 år, får like mye eller mer pensjon enn i dag Men pensjonene skal ned ved to mekanismer: - mindre pensjonsøkning enn lønnsøkningen - reduserte pensjoner om befolkningen blir eldre Beregnet å spare 20 % fram til 2050 i forhold til dagens regler

3 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Dagens pensjon Dagens system: Forholdet mellom pensjonsgivende inntekt og pensjon for enslig pensjonist med konstant lønnsinntekt i minst 20 år

4 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Regjeringens forslag for 2010 sammenliknet med dagens pensjon Pensjon etter inntekt i 2010 for enslig med minst 43 år opptjening etter forslaget til regjeringen

5 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Regjeringens forslag etter noen år med pris- og aldersjustering ? Pensjon etter inntekt i 2010 for enslig med minst 43 år opptjening etter forslaget til regjeringen

6 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Hvordan spare 20% innen 2050 ? Redusert pensjon for alle ved økt gjennomsnittlig levealder - ca ¾ av innsparingene Mindre økning i pensjon enn lønnsøkningen - ca ¼ av innsparingene Mange vil få mindre enn i dag fordi de ikke har jobbet i 43 år - ingen har beregnet hvor mye

7 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Alderspensjonens prinispper er Et brudd på dagens solidariske folketrygd Basert på forsikringsmetoder Skikkelig guffen for alle som jobber mindre enn 40 år Ille for dem som går av ved 62 år Gunstig for dem som tjener over kr Modifiseres av private pensjonsordninger Modifiseres av AFP (?)

8 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen AFP og førtidspensjon I dag: enten AFP (for 60% av oss) eller uførepensjon Stortingets prinsippvedtak - Rett til pensjon fra 62 år - hvis du har tjent nok til minstepensjon - Opptjent pensjonsformue fordeles på forventete antall leveår - AFP og tjenestepensjon kommer evt. i tillegg Betydelig dårligere enn dagens uførepensjon

9 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Noen eksempler på ny førtidspensjon fra folketrygden En må ha tjent minst kr i 40 år for å få minstepensjon som 62-åring Inntekt på kr i 40 år, gir: - fra 62 år: kr - fra 67 år: kr - fra 73 år: kr ”Det skal lønne seg å velge arbeid!” Kilde: De Facto. AFP eller Altfor Lite Pensjon. Oslo, 2007

10 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Flere eksempler Tone og Kari er kolleger, begge 62 år, arbeidet i 38 år, begge kr i gjennomsnitts lønn Tone går av med AFP ved 62 år, Kari jobber til hun er 70 Pensjon i 2010 etter regjeringens forslag: Tone:Kari: Pensjon/lønn år AFP-påslag (??) Pensjon+AFP år Pensjon etter 77 år Kilde: De Facto. AFP eller Altfor Lite Pensjon. Oslo, 2007.

11 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Folketrygden i historisk perspektiv Hvorfor fikk vi folketrygden i 1967 ? Folketrygden er økonomisk lønnsom ! Angrepene på folketrygden er elitens opprør

12 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Hvorfor fikk vi folketrygden i 1967 ? Syketrygden fra 1907 var en stor suksess De første uføretrygdlovene i 1938 Venstre foreslo folketrygd før valget i 1963, de andre partiene sluttet seg til Arbeiderbevegelsen var drivkraften hele tiden

13 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Stadig motstand mot folketrygden Ap-regjeringen satte i gang en kampanje mot folketrygden og sykehusutgiftene i Små reduksjoner siden % sier seg fornøyd med folketrygden i galluper Det har gått overraskende bra økonomisk: Folketrygdens andel av BNP År Prognose 1964 Faktisk utvikling 19704,1%5,4% 19806,0%7,8% 19907,7%8,9% Kilde: Aksel Hatland. Trygd som fortjent? Oslo, 1991

14 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Folketrygden er økonomisk lønnsom ! Hvorfor går økonomien så bra i de nordiske landene? * Skikkelige tariffoppgjør * Folketrygden

15 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Andel av befolkningen i arbeid år55-64 år Kvinner Sverige Danmark Norge Tyskland England USA Menn Sverige Danmark Norge Tyskland England USA Kilde: OECD. Historical statistics. Paris: OECD, 1999 og 2001; OECD. Employment outlook July Paris: OECD, 2002

16 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Antall barn per kvinne i fruktbar alder Sverige2,21,92,01,5 Danmark2,52,01,81,7 Norge2,62,31,91,8 Tyskland2,21,61,41,3 Spania2,62,91,31,2 USA2,42,22,12,0 Japan2,82,11,51,4 Kilde: UN. World population prospects. New York: UN, 2001

17 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Makroøkonomiske mål i noen vestlige land Økonomisk vekst*Overskudd i nærings livet # Sverige4,12,11,7- Danmark4,31,82,217,7 Norge4,32,73,220,2 Tyskland (vest)4,32,01,820,0 Japan9,72,3-- USA4,02,43,119,3 Kilder: OECD. Historical statistics. OECD: Paris 1999 og 2001 * Gjennomsnittlig årlig vekst i BNP # Overskudd i prosent av nettoverdi brukt i industri, - er uoppgitt

18 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Mikroøkonomiske mål Gj.snitt lønn* Andel fattige# Sverige121 6,6 Danmark121 6,5 Norge123 6,9 Tyskland113 7,5 Japan10511,8 USA11617,0 * Timelønn i industrien i Fra: OECD. Main economic indicators. Paris: OECD, # Inntekt under 50% av medianinntekten. Fra: UN. Human development report. New York: UN, 2003.

19 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Markedsliberalismen: Elitens opprør Markedsliberalisme:Økonomien skal mest mulig styres av markedet og minst mulig av staten Opphav:Adam Smith (England ) Friedrich August von Hayek (Wien ) Milton Friedman (Chicago ) Metoder:Mest mulig marked Minst mulig tariffavtaler Minst mulig velferdsstat Resultat:Produksjonen øker knapt i vesten Vanlige lønninger har tendens til å falle De rike blir rikere Finansinntektene blir høyere

20 Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Konklusjon: Vær obs på det som ikke er bestemt enda! AFP viktigst nå !! Pensjonspremie bør betales av hele inntekten, ikke premietak Hvordan går det med uførepensjonen?


Laste ned ppt "Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Bjørgulf Claussen Pensjonsreformen og forsvaret av velferdsstaten Forsvar AFP-konferansen, Sørmarka 13. sept."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google