Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig forum kunnskapsbehov pr 26.06.07: 1.Verdifulle og sårbare områder ”…. Et første skritt i denne retningen vil være et eget prosjekt som sammenstiller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig forum kunnskapsbehov pr 26.06.07: 1.Verdifulle og sårbare områder ”…. Et første skritt i denne retningen vil være et eget prosjekt som sammenstiller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig forum kunnskapsbehov pr 26.06.07: 1.Verdifulle og sårbare områder ”…. Et første skritt i denne retningen vil være et eget prosjekt som sammenstiller all relevant informasjon som allerede eksisterer, utvikler sårbarhetskriterier og gjør en sårbarhetsanalyse. Med en bevilgning på 5 mill. kr i 2008 mener Faglig forum dette lar seg gjennomføre innen april 2009, dvs før revisjon av forvaltningsplanen.” Særlig verdifulle og sårbare områder

2  sårbarhet  Ulike dataeiere Utvalg arter Utvalg habitater Bestandsavgrensninger Vurderingskriterier Etc Konsept brukt på sjøfugl i HFB Sårbarhetskriterier Akutte oljeutslipp Ulike andre påvirkninger? Eksisterende konsept revideres Ulike andre påvirkninger? SVO SMO

3 Oppgradering av SVO / SMO a) rasjonalisering; artsgrupper i stedet for enkeltarter? b) supplering med relevante data/artsgrupper; fisk/larver, naturtyper, modellerte habitater etc Data må tilrettelegges for SVO / SMO c) oppdatering med data fra bl a MAREANO, SEAPOP d) aggregerte data, kunne brukes uten spesialkunnskap e) tilgjengelig på internett

4 Alternative utforminger Alt 1: ”alt i ett” Vår 2008: prosjektbeskrivelse av totalen Høst 2008: ev kravspek Høst/vinter 2008: anbudsrunde 2009: utvikle hele systemet i løpet av 2009 Alt 2: Først SVO, deretter SMO Vår 2008: prosjektbeskrivelse med hovedvekt på SVO. Høst 2008: SVO-arbeid parallelt med utvikling av sårbarhetskriterier Høst/vinter 2008/-09: Identifisere SVO, aggregere data, tilgjengeliggjøre resultat 2009: sårbarhet + SMO-analyse

5 Utfordringer/usikkerheter Omfang av behov for tilrettelegging av data for SVO/SMO Leverandørene av grunnlagsdata må forplikte seg til å levere i lang tid framover – hvordan sikre dette? Flere flaskehalser?


Laste ned ppt "Faglig forum kunnskapsbehov pr 26.06.07: 1.Verdifulle og sårbare områder ”…. Et første skritt i denne retningen vil være et eget prosjekt som sammenstiller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google