Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter – form eller innhold? Fagreferentseminar i Stavanger 25.april 2002 Innledning ved Anne Sissel Vedvik Tonning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter – form eller innhold? Fagreferentseminar i Stavanger 25.april 2002 Innledning ved Anne Sissel Vedvik Tonning."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter – form eller innhold? Fagreferentseminar i Stavanger 25.april 2002 Innledning ved Anne Sissel Vedvik Tonning

2 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter Keiserens nye klær? Utfordringer/muligheter –Informasjonssamfunnet –Livslang læring –Kvalitetsreformen

3 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter Samordning av ped. støttefunksjoner: –Bibliotek og bibliotektjenester –IKT –Media/læremiddelproduksjon Sentral møteplass for –Studenter –Veiledere –Bibliotekansatte Tilsvarende i virtuelle omgivelser Samarbeid

4 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN UBBPS - læringssenter? Fysisk plassering i ett av fakultetets bygg –psykologi, forbyggende helse, barnevern, pedagogikk, praktisk pedagogisk utdanning Februar 2002: utplassering av LS-PCer –felles investering fra fakultetet og UB –ikke god plassering, men dog … –brukerID / PW –internett –campuslisenser (Office, SPSS, EndNote)

5 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN UBBPS - læringssenter? Mars 2002: Ekstramidler fra Kollegiet –prosjektgruppe m/representasjon fra studieutvalget ved fakultetet Mai 2002: Prosjektstart

6 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kunnskap er makt Uten organisering, analyse og tolkning av informasjonsmassen er resultatet maktesløshet

7 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse En relasjonsmodell –Metode Intervju Fenomenografisk tilnærming –Datagrunnlag Ansatte v/to universiteter Livserfaring

8 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 1 – IKT-erfaring –Tilgang til informasjon –Oppmerksomhet på informasjon Effektiv bruk av IKT: –Være oppdatert –Kommunisere

9 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 2 – Erfaring med informasjonskildene –Bibliografiske –Menneskelige –Organisasjonsmessige Effektiv bruk av kildene –Relevant informasjon –Struktur, uavhengighet, fleksibilitet

10 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 3 – Erfaring med informasjonsprosessen –Aktiv prosess –Ny interesse, manglende informasjon, refleksjon over kunnskap, handling Effektiv info-prosess –Problemløsning –Beslutningstaking –Forskning

11 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 4 – Erfaring med informasjonskontroll –Gjenkjenne relevant info –Organisere info Effektiv info-kontroll –Kontroll av informasjon –Sammenheng mellom informasjon, prosjekter, mennesker

12 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 5 – Erfaring med kunnskapskonstruksjon –Kritisk tenkning –Personlig perspektiv Effektiv info-bruk: –Personlige kunnskapsbaser –Analyser, kritisk bruk

13 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 6 – Erfaring med kunnskapsutvidelse –Personlig kunnskap –Erfaring –Kreativitet Effektiv info-bruk: –Ny kunnskap ved ny innsikt / ny tilnærming / nye løsninger

14 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse Kat. 7 – Erfaring med klokskap / visdom –Etikk og verdier –Personlige kvaliteter Effektiv info-bruk: –Bruk av informasjon til nytte for andre

15 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Informasjonskompetanse erfaringer i relasjon til: - IKT - informasjonskilder - informasjonsprosessen - informasjonskontroll - informasjon som kunnskapskonstruksjon - informasjon som kunnskapsutvidelse - informasjon som visdom

16 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter – form eller innhold? Møte nye tider: –Samles i læringssenteret –Veilede og formidle informasjonskompetanse –Pedagogiske ressurser –Bidra til økt studiekvalitet

17 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Litteratur: Brophy,P (2001) The library in the 21st century : new services for the information age London : Library Association Bruce,C (1997) The Seven Faces of Information Literacy Adelaide: Auslib Press Fagerli,HM (2000) En arena for læring og samhandling : om bibliotekfaglige og pedagogiske utfordringer i læringssentermodellen Oslo : Høgskolen i Oslo KUF, St.meld. nr. 27(2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett Kvalitetsreform av høyere utdanning http://www.odin.dep.no/ufd/norsk/publ/stmeld/014001-040004/index-dok000-b-n-a.html Thune,T & Welle-Strand,A (2000) Infrastruktur for læring : bibliotek og læringsressurssentre i høyere utdanning Sandvika : Handelshøyskolen BI


Laste ned ppt "UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Læringssenter – form eller innhold? Fagreferentseminar i Stavanger 25.april 2002 Innledning ved Anne Sissel Vedvik Tonning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google