Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helsevernetaten Prosjekt institusjonshygiene Mål Prosjektet skal utarbeide gode og anvendelige kvalitetskrav, rutiner og prosedyrer for institusjonshygiene,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helsevernetaten Prosjekt institusjonshygiene Mål Prosjektet skal utarbeide gode og anvendelige kvalitetskrav, rutiner og prosedyrer for institusjonshygiene,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helsevernetaten Prosjekt institusjonshygiene Mål Prosjektet skal utarbeide gode og anvendelige kvalitetskrav, rutiner og prosedyrer for institusjonshygiene, som kan inngå i Oslo kommunes internkontroll- og kvalitetssystem for pleie- og omsorgstjenesten

2 Oslo kommune Helsevernetaten Prosjekt institusjonshygiene Delmål Utarbeide: felles infeksjonskontrollprogram mal for IK-mat

3 Oslo kommune Helsevernetaten Overordnede krav: Lover og forskrifter Mål Ansvarsforhold Organisering og koordinering Infeksjonsovervåkende arbeid Infeksjonsforebyggende arbeid Kontrollrutiner og avvikshåndtering Undervisning og opplæring

4 Oslo kommune Helsevernetaten Standardtiltak: Håndhygiene Arbeidsantrekk Beskyttelsesutstyr Hygieniske rutiner ved stell av beboere Desinfeksjon og sterilisering Rutiner ved skylleromsarbeid Renhold Håndtering av tekstiler Håndtering av avfall

5 Oslo kommune Helsevernetaten Smittevern for personalet: Generelle rutiner ved kontakt med blod Blodsmitteuhell Generelle rutiner ved håndtering av døde Vaksinasjon av arbeidstakere Undersøkelse av arbeidstakere Arbeidstakere med infeksjon/bærertilstand

6 Oslo kommune Helsevernetaten Spesielle tiltak mot utvikling og spredning av sykehusinfeksjoner: Forebygging av: Urinveisinfeksjoner Øyeinfeksjoner Luftveisinfeksjoner Mage-/tarminfeksjoner Intravaskulære infeksjoner Forebygging av spredning ved spesielle mikroorganismer Tiltak mot utvikling av antibiotikaresistente bakterier Tiltak ved infeksjonsutbrudd Isolering

7 Oslo kommune Helsevernetaten IK-mat: Organisering og ansvar Lover og forskrifter Kritiske punkter. Prosedyrer Rutiner postkjøkken Andre kontrolltiltak Avvik og korrigerende tiltak Internrevisjoner Dokumentstyring Opplæring

8 Oslo kommune Helsevernetaten Kritiske punkter. Prosedyrer: Varemottak Lagring og temperaturovervåking Produksjonshygiene Tining og nedkjøling av matvarer Varmholding Lagerstyring og emballering Personlig hygiene Skadedyr og insekter Oppvask Renhold Vedlikehold Avfallshåndtering

9 Oslo kommune Helsevernetaten Ansvarsforhold Institusjonssjef Utforme, iverksette og vedlikeholde infeksjonskontrollprogram/IK-mat Godkjenne krav, rutiner og prosedyrer og sørge for at de holdets oppdatert Institusjonens ledelse Sørge for at personalet blir gjort kjent med gjeldende krav, rutiner og prosedyrer, og får grunnleggende undervisning i smittevern Institusjonens lege Institusjonssjefens nærmeste medisinsk-faglige rådgiver innen smittevernsarbeidet Alt personale Ansvar for å følge gjeldende krav, rutiner og prosedyrer

10 Oslo kommune Helsevernetaten Organisering og koordinering Institusjonssjef Hygieneansvarlig Lege Avdelingsledere Øvrig personale


Laste ned ppt "Oslo kommune Helsevernetaten Prosjekt institusjonshygiene Mål Prosjektet skal utarbeide gode og anvendelige kvalitetskrav, rutiner og prosedyrer for institusjonshygiene,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google