Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig
Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009

2 UDI Opprettet i 1988 Pr. 31.12.08: ca 1100 ansatte
Hovedkontor i Oslo – 5 regionkontorer 70% kvinner Gjennomsnittsalder 38 år Ca 20% med annen etnisk bakgrunn enn norsk Flest jurister og samfunnssvitere Hovedoppgaver: Fatte vedtak i asyl og oppholdssaker Administrere asylmottakssystemet Overordnet og koordinerende faglig ansvar for hele utlendingsforvaltningen

3 Utlendingsforvaltningen
Justis- og politi departementet Arbeids- og inkluderings departementet Utenriksdepartementet Utlendingsnemnda Politidirektoratet Utlendingsdirektoratet Integrering- og mangfoldsdirektoratet Utenriksstasjonene 27 politidistrikter Politiets utlendingsenhet 6 regionkontorer 6 regionkontorer

4 En uke i UDI 3 500 nye saker/brev 2 000 vedtak 5 100 henvendelser fra søkere/brukere 750 besøk i servicesenteret besøk på og 40 pressehenvendelser

5 Bevegelig mål: Antall gyldige arbeidstillatelser 1.1.2003 - 1.1.2009

6 Bevegelig mål: Asylsøknader 1988 - 2008

7 Bevegelig mål : 63 mottak : 106 mottak

8 Vi får oppmerksomhet

9 Omverdens syn på UDI Vi behandler nesten saker Vi dømmes etter enkeltsakene Påvirker handlingsrommet Legitimitet og tillit i samfunnet Påvirker organisasjonen internt

10 Mål for utlendingsforvaltningen
Samfunnstjenlig og styrt innvandring Human, solidarisk og rettssikker asyl- og flyktningpolitikk Helhetlig, effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning Arbeids- og inkluderingsdepartementet definerer innholdet i disse målene gjennom mer konkrete delmål

11 Tildelingsbrevet 2008 7 hovedmål, 6 delmål 15 styringsparametere
45 rapporteringskrav 8 administrative føringer Omfattende månedlig statistikkrapportering Tertialvis virksomhetsrapport og årsrapport Ukjent antall bestillinger og oppdrag gjennom året Ikke alltid like tydelig skille mellom mål- og rapporteringskrav Lite bevissthet om vi måler innsatsfaktorer, resultater eller effekter Preger vår måte å styre på og hvor vi til enhver tid har vår oppmerksomhet

12 Bevegelig mål – ett eksempel
Oktober 2007: St.prp. nr 1 for 2008: Forutsetning asylsøkere Januar 2008: Tildelingsbrev: asylsøkere Vår prognose: asylsøkere Juni 2008: RNB: asylsøkere Vår prognose: asylsøkere Oktober 2008: Tilleggsbevilging: asylsøkere Desember 2008: Fasit: asylsøkere

13 Mange systemer som fanger data
Datavarehus HR-revisjon Risikostyring DUF TID Kompetanse- system Andre kjernesystem HKI VP Kvalitets- måling SAP WINTID AGRESSO Hvordan vet vi at vi ”fanger” riktig data

14 Tidsregistrering og produktkalkyle
Produksjon pr saksbehandler – alle kvantifiserbare måltall er brutt ned på enkeltsaksbehandler Kostnader pr. sak/saktype

15 Vi forsøker å måle langs hele resultatkjeden
Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ Tjenester Bruker- effekter Samfunns- Kompetanse TID HKI Sykefravær Penger Saksbehand-lingstid Kvalitet Produksjon per arbeidet time Antall vedtak Kostnad per vedtak Kostnad per mottaksdøgn Antall henvendelser Brukertilfredshet Omdømme Brukermøter Men betydelig usikkerhet knyttet til x= saksinngang

16 Vi forsøker å få sammenheng

17 Hva er våre utfordringer
Styringsinformasjon kontra statistikkrapportering - se skogen for bare trær! – sortere og prioritere! Få tid og ro til analysearbeid og refleksjon – velge de riktige tiltakene i nødvendig tid! Samhandlingen med de andre aktørene i utlendingsforvaltningen Øve hele organisasjonen i å være foroverlent, i forkant og endringsorientert! Nettopp når målet er bevegelig er det helt nødvendig å drive mål- og resultatstyring

18 Alltid deilig å komme hjem etter en lang dag i UDI ……..

19 Takk for oppmerksomheten!
Mer informasjon:


Laste ned ppt "Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google