Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009

2 2 UDI Opprettet i 1988 Pr : ca 1100 ansatte Hovedkontor i Oslo – 5 regionkontorer 70% kvinner Gjennomsnittsalder 38 år Ca 20% med annen etnisk bakgrunn enn norsk Flest jurister og samfunnssvitere Hovedoppgaver: –Fatte vedtak i asyl og oppholdssaker –Administrere asylmottakssystemet –Overordnet og koordinerende faglig ansvar for hele utlendingsforvaltningen

3 3 Utlendingsforvaltningen Justis- og politi departementet Politidirektoratet 6 regionkontorer Politiets utlendingsenhet Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderings departementet Utenriksstasjonene Utenriksdepartementet 27 politidistrikter Utlendingsnemnda Integrering- og mangfoldsdirektoratet 6 regionkontorer

4 4 En uke i UDI nye saker/brev vedtak henvendelser fra søkere/brukere 750 besøk i servicesenteret besøk på og 40 pressehenvendelser

5 5 Bevegelig mål: Antall gyldige arbeidstillatelser

6 6 Bevegelig mål: Asylsøknader

7 7 Bevegelig mål : 63 mottak : 106 mottak

8 8 Vi får oppmerksomhet

9 9 Omverdens syn på UDI Vi behandler nesten saker Vi dømmes etter enkeltsakene Påvirker handlingsrommet Legitimitet og tillit i samfunnet Påvirker organisasjonen internt

10 10 Mål for utlendingsforvaltningen 1.Samfunnstjenlig og styrt innvandring 2.Human, solidarisk og rettssikker asyl- og flyktningpolitikk 3.Helhetlig, effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning Arbeids- og inkluderingsdepartementet definerer innholdet i disse målene gjennom mer konkrete delmål

11 11 Tildelingsbrevet hovedmål, 6 delmål 15 styringsparametere 45 rapporteringskrav 8 administrative føringer Omfattende månedlig statistikkrapportering Tertialvis virksomhetsrapport og årsrapport Ukjent antall bestillinger og oppdrag gjennom året Ikke alltid like tydelig skille mellom mål- og rapporteringskrav Lite bevissthet om vi måler innsatsfaktorer, resultater eller effekter Preger vår måte å styre på og hvor vi til enhver tid har vår oppmerksomhet

12 12 Bevegelig mål – ett eksempel Oktober 2007: St.prp. nr 1 for 2008: Forutsetning asylsøkere Januar 2008: Tildelingsbrev: asylsøkere Vår prognose: asylsøkere Juni 2008: RNB: asylsøkere Vår prognose: asylsøkere Oktober 2008: Tilleggsbevilging: asylsøkere Desember 2008: Fasit: asylsøkere

13 13 Mange systemer som fanger data Hvordan vet vi at vi ”fanger” riktig data Datavarehus DUF TID SAP AGRESSO WINTID VP Kompetanse- system HKI Andre kjernesystem Kvalitets- måling HR-revisjon Risikostyring

14 14 Tidsregistrering og produktkalkyle Produksjon pr saksbehandler – alle kvantifiserbare måltall er brutt ned på enkeltsaksbehandler Kostnader pr. sak/saktype

15 15 Vi forsøker å måle langs hele resultatkjeden InnsatsfaktorerAktiviteter Produkter/ Tjenester Bruker- effekter Samfunns- effekter Kompetanse TID HKI Sykefravær Penger Saksbehand- lingstid Kvalitet Produksjon per arbeidet time Antall vedtak Kostnad per vedtak Kostnad per mottaksdøgn Antall henvendelser Brukertilfredshet Omdømme Brukermøter Men betydelig usikkerhet knyttet til x= saksinngang

16 16 Vi forsøker å få sammenheng

17 17 Hva er våre utfordringer Styringsinformasjon kontra statistikkrapportering - se skogen for bare trær! – sortere og prioritere! Få tid og ro til analysearbeid og refleksjon – velge de riktige tiltakene i nødvendig tid! Samhandlingen med de andre aktørene i utlendingsforvaltningen Øve hele organisasjonen i å være foroverlent, i forkant og endringsorientert! Nettopp når målet er bevegelig er det helt nødvendig å drive mål- og resultatstyring

18 18 Alltid deilig å komme hjem etter en lang dag i UDI ……..

19 19 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon:


Laste ned ppt "Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google