Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009

2 2 UDI Opprettet i 1988 Pr. 31.12.08: ca 1100 ansatte Hovedkontor i Oslo – 5 regionkontorer 70% kvinner Gjennomsnittsalder 38 år Ca 20% med annen etnisk bakgrunn enn norsk Flest jurister og samfunnssvitere Hovedoppgaver: –Fatte vedtak i asyl og oppholdssaker –Administrere asylmottakssystemet –Overordnet og koordinerende faglig ansvar for hele utlendingsforvaltningen

3 3 Utlendingsforvaltningen Justis- og politi departementet Politidirektoratet 6 regionkontorer Politiets utlendingsenhet Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderings departementet Utenriksstasjonene Utenriksdepartementet 27 politidistrikter Utlendingsnemnda Integrering- og mangfoldsdirektoratet 6 regionkontorer

4 4 En uke i UDI 3 500 nye saker/brev 2 000 vedtak 5 100 henvendelser fra søkere/brukere 750 besøk i servicesenteret 30 500 besøk på www.udi.no og www.udiregelverk.nowww.udi.no www.udiregelverk.no 40 pressehenvendelser

5 5 Bevegelig mål: Antall gyldige arbeidstillatelser 1.1.2003 - 1.1.2009

6 6 Bevegelig mål: Asylsøknader 1988 - 2008

7 7 Bevegelig mål 1.1.2008: 63 mottak 1.1.2009: 106 mottak

8 8 Vi får oppmerksomhet

9 9 Omverdens syn på UDI Vi behandler nesten 100 000 saker Vi dømmes etter enkeltsakene Påvirker handlingsrommet Legitimitet og tillit i samfunnet Påvirker organisasjonen internt

10 10 Mål for utlendingsforvaltningen 1.Samfunnstjenlig og styrt innvandring 2.Human, solidarisk og rettssikker asyl- og flyktningpolitikk 3.Helhetlig, effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning Arbeids- og inkluderingsdepartementet definerer innholdet i disse målene gjennom mer konkrete delmål

11 11 Tildelingsbrevet 2008 7 hovedmål, 6 delmål 15 styringsparametere 45 rapporteringskrav 8 administrative føringer Omfattende månedlig statistikkrapportering Tertialvis virksomhetsrapport og årsrapport Ukjent antall bestillinger og oppdrag gjennom året Ikke alltid like tydelig skille mellom mål- og rapporteringskrav Lite bevissthet om vi måler innsatsfaktorer, resultater eller effekter Preger vår måte å styre på og hvor vi til enhver tid har vår oppmerksomhet

12 12 Bevegelig mål – ett eksempel Oktober 2007: St.prp. nr 1 for 2008: Forutsetning 5.500 asylsøkere Januar 2008: Tildelingsbrev: 5.500 asylsøkere Vår prognose: 8.500 asylsøkere Juni 2008: RNB: 10.500 asylsøkere Vår prognose: 15.000 asylsøkere Oktober 2008: Tilleggsbevilging: 15.000 asylsøkere Desember 2008: Fasit: 14.431 asylsøkere

13 13 Mange systemer som fanger data Hvordan vet vi at vi ”fanger” riktig data Datavarehus DUF TID SAP AGRESSO WINTID VP Kompetanse- system HKI Andre kjernesystem Kvalitets- måling HR-revisjon Risikostyring

14 14 Tidsregistrering og produktkalkyle Produksjon pr saksbehandler – alle kvantifiserbare måltall er brutt ned på enkeltsaksbehandler Kostnader pr. sak/saktype

15 15 Vi forsøker å måle langs hele resultatkjeden InnsatsfaktorerAktiviteter Produkter/ Tjenester Bruker- effekter Samfunns- effekter Kompetanse TID HKI Sykefravær Penger Saksbehand- lingstid Kvalitet Produksjon per arbeidet time Antall vedtak Kostnad per vedtak Kostnad per mottaksdøgn Antall henvendelser Brukertilfredshet Omdømme Brukermøter Men betydelig usikkerhet knyttet til x= saksinngang

16 16 Vi forsøker å få sammenheng

17 17 Hva er våre utfordringer Styringsinformasjon kontra statistikkrapportering - se skogen for bare trær! – sortere og prioritere! Få tid og ro til analysearbeid og refleksjon – velge de riktige tiltakene i nødvendig tid! Samhandlingen med de andre aktørene i utlendingsforvaltningen Øve hele organisasjonen i å være foroverlent, i forkant og endringsorientert! Nettopp når målet er bevegelig er det helt nødvendig å drive mål- og resultatstyring

18 18 Alltid deilig å komme hjem etter en lang dag i UDI ……..

19 19 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon: www.udi.no www.udiregelverk.no


Laste ned ppt "Mål- og resultatstyring når målet er bevegelig Ida Børresen, direktør, UDI 29. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google