Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet Ingun Rosenberg, HMS-sjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet Ingun Rosenberg, HMS-sjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet Ingun Rosenberg, HMS-sjef

2 Byggebransjens hverdag 30.04.2012 Foto:Tore Meek

3 Stillaskollaps i Tromsø- 2013 Foto: Øistein Norum Monsen 3

4 4

5 5 Instruks for stillasbyggere og Instruks for bruk av stillas

6 6 •Regionskontoret får melding om hendelsen •Distriktssjef og HMS-leder drar ut til byggeplassen. •Går igjennom hendelsen med de som er på plassen. Det avdekkes at Sikker Jobb Analyse ikke er gjennomført •Diskuterer hendelsen •Blir enige om hva som burde ha vært gjort og hvilke tiltak som skulle ha vært iverksatt. •Hendelsen registreres i Peabs avvikssystem Stillaskollaps - Hva gjør vi?

7 7 Peabs HMS-bestemmelser •SJA skal gjennomføres for arbeidsoperasjoner som er vurdert å være farlige/risikofylte •UE skal utarbeide egne SJA, som leveres og gjennomgås med Peab før oppstart av arbeidet. •Krav til markering av SJA i fremdriftsplan •SJA følges opp i driftsmøter Krav til UE

8 8 Rutine for Sikker Jobb Analyse

9 9 •Vi må tydeliggjøre våre HMS krav til UE i kontraktsinngåelsen •Hvordan sikre at UE informerer sine egne arbeidstakere om våre HMS-krav? •Ved innregistrering på byggeplass. HMS-informasjon må være tydeligere i forhold til krav til SJA også fra UE. •Presiseringer i vår egen Rutine for SJA  i forhold til krav til UE  at UE’s SJA også skal markeres fremdriftsplan Hva lærte vi av dette?

10 10 Informasjon til alle ansatte

11 Risikoanalyse og Sikker Jobb Analyse 11 Tidlig identifisering av farer Risikovurdering og Risikohåndtering Sikker Jobb analyse og ytterligere risikoreduserende tiltak

12 12 •To HMS aksjonsuker hvert år •Hele ledelsen deltar og besøker forskjellige prosjekt i løpet av aksjonsuken •Tema har vært risikovurdering, risikohåndtering, Sikker Jobb Analyser, Peabs HMS-regler, vernerunder og bruk av verneutstyr Forebyggende HMS-arbeid i Peab Månedens HMS-tema 2013 MaiStillaser Juni og juliFall og fallende utstyr AugustMaskiner og utstyr September Løfteinnretninger – maskiner og løfteredskap OktoberRyddighet/vinterfokus NovemberBruk av personlig verneutstyr DesemberArbeidsplassen

13 13 •Presentasjon om tema stillas •Prosjektledere presenterer denne til alle på prosjektet i løpet av måneden. •Månedens tema er fokus på vernerunder •Prosjektet får oppgaver i henhold til tema •Det legges ut linker til temaet på vårt intranett Stillas - månedens HMS-tema i mai 2013

14 14 Gå igjennom de reglene som gjelder i forhold til tema: •Stillas Peabs HMS-regler

15 Smakebiter fra presentasjon om Stillas 15

16 16 •Risikoanalyse •SJA •Klarere kompetansekrav til montering og kontroll av stillas •Klarere krav i forhold til bruk av stillas •Fokus på arbeid i høyden og forebyggende arbeid – kontinuerlig prosess •Strengere og tydeligere krav til UE Oppsummering


Laste ned ppt "Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet Ingun Rosenberg, HMS-sjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google