Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonslogistikk En strategisk satsning SINTEF teknologiledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonslogistikk En strategisk satsning SINTEF teknologiledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonslogistikk En strategisk satsning SINTEF teknologiledelse
for SINTEF teknologiledelse

2 Bakgrunn I løpet av dette tiåret er det utviklet et meget dyktig logistikk miljø i SINTEF teknologiledelse Mye av kjernen i dette miljøet er basert på det tidligere fagmiljøet for produksjons ledelse i SINTEF Produksjonsteknikk, ispedd sterke innslag fra transport og matematisk modellering. Gjennom hele dette tiåret har det vært gjennomført en rekke suksessrike næringslivsoppdrag, både finansiert av forskningsråd og av bedriftene selv. Fagmiljøet er i ferd med å oppnå betydelig internasjonal anerkjennelse, ikke minst demonstrert gjennom prisen for beste artikkel i 2000 i International Journal of Logistics.

3 Mindre kundelojalitet Nye avgifter og bestemmelser
Verdikjeder i endring Transparens IKT-systemer Teknologi Liberalisering Individualisering Globalisering Miljø Pris og kostnadspress Tids og ytelsespress Usikker etterspørsel Variasjoner i produkttype og volum Usikker forsyning Usikre rammebetingelser Standard produkter Kortere levetid Deregulering Økt konkurranse Skreddersøm Segmentering Mindre kundelojalitet Globalt distribuert produksjon En dynamisk konkurranse situasjon!! Globale produkter og markeder Nye avgifter og bestemmelser

4 Målsetning Målsetningen med satsningen er å skape en internasjonal faglig skoleretning innen logistikk. Satsningen skal utvikle metodikk, konsepter og analyseverktøy som gjør SINTEF teknologiledelse til et anerkjent forskningsmiljø på produksjonslogistikk Produksjonslogistikk skal bli kjent som SINTEFs kompetansefelt innen logistikk gjennom publisering av bøker og artikler, og ved at metodikk, konsepter og verktøy benyttes ved markedsføring og gjennomføring av prosjekter Satsningen munner ut i KNUS konferansen 2004 som vil fokusere på produksjonslogistikk

5 Gjennomføring

6 Hva er produksjonslogistikk?
Faglig plattform: Prinsipper for flytorientert produksjon og masseprodusert skreddersøm. Hva er produksjonslogistikk? Produksjonslogistikk er en retning innen logistikk som fokuserer på verdikjeder der det skjer bearbeiding av varer. Fagretningen har et spesielt fokus på hvordan verdikjeden skal styres for at bearbeidingen kan skje nøyaktig etter kundenes behov og på en mest mulig effektiv måte. Hvem er utøvere av produksjonslogistikk? Bearbeiding av produkter kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Således vil alle ledd i verdikjeder som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk.

7 Produksjonslogistikk Forskningsaktiviteter

8 Forskningsaktiviteter 2002
Whitepaper om produksjonslogistikk Et posisjonerings og statusnotat Forskningspaper Styringsmodeller og kundeordrens dekoblingspunkt Spesielt fokus: plassering av kundeordrens dekoblingspunkt og konsekvenser for struktur og styring Forskningspaper Verdikjedestruktur Spesielt fokus: leveransestruktur for ulike mikromarkeder Tar utgangspunkt i forskningstema fra idedugnad Definerer hva Sintef jobber med innenfor produksjonslogistikk Beskriver metoden for å utvikle styringsmodeller Hvordan lokalisere produksjon, montasje, leverandører og lager. Mikromarked kan beståa av en enkelt kundem typisk en grupee med felles preferanser, flere mikromarkeder kan utgjøre et market segment

9 Whitepaper om produksjonslogistikk
Trender utviklings og forbedrings- konsepter definisjoner og rammeverk forskningsområder Logistics Manufacturing strategy Manufacturing logistics Production planning and control Operations management Design av styringsområder masseprodusert skrededrsøm verdikjedestyring integrert produktutvikling performance measurement SCM

10 Fokus for produksjonslogistikk
HÅG Protex struktur Fasiliteter produksjonsprosesser og teknologi in/out-sourcing styring styringssystemer og prinsipper organisasjon Bearbeiding av produkter kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Således vil alle ledd i verdikjeder som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk

11 Customer Requirements for Products and Performance
Utvikling av styringsmodeller Market Strategy Customer Requirements for Products and Performance DRIVERS Products Material Flow Control System Processes ICT DESIGN AREAS Supplier Customer Beskrivelse av virksomheten som viser hvordan produksjon og logistikk er organisert og styrt. Styringsmodell: Kartlegging av produkter, marked, vare- og informasjonsflyt Analyse av dagens situasjon: krav til levering, produktenes og prosessenes karakteristiske trekk, ytelse og løsninger Velge nye prinsippløsninger Detaljert beskrivelse og dokumentasjon Implementere

12 Dekoblingspunkt Kundeordre
HÅG Protex Hovedpoeng for paper: dekoblingspunktets posisjon gir sterke føringer for struktur og styring Bearbeiding av produkter kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Således vil alle ledd i verdikjeder som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk Håg Masse produsert skreddersøm av stoler Flytorientering i produksjon og just-in-time leveranser Levering på ordre innen 5 dager i hele Europa

13 Verdikjedestruktur - forskningspaper
Hvilke fasiliteter, prosesser, materiell og informasjon skal plasseres hvor? Hvilke parametre er bestemmende for valg av struktur? - En metode for å komme frem til hvem som skal produsere (omforming, montasje, lagring, etc.) og hvor

14 Butikk- eller bestillingsvare
Verdikjedestruktur Ordre Ordre Produsent Distributør Kjøp Forhandler Kunde Transportør Vare Vare Vare Butikk- eller bestillingsvare Kunde Ulike kunder har ulike preferanser: - med tanke på hvordan de handler går i butikken planlegger på forhånd - Service innhold (nært kunden) eks prøve klær - nettbutikker gikk ikke Kunde Kunde


Laste ned ppt "Produksjonslogistikk En strategisk satsning SINTEF teknologiledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google