Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig prosjekt - Samfunnsfag og Pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig prosjekt - Samfunnsfag og Pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig prosjekt - Samfunnsfag og Pedagogikk.
Problemstilling: hvordan kan personalet jobbe for å sosialisere barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen? Gruppe 4: Elise S. Freslo, Elin Ø. Elgsaas, Erle H. Nielsen, Kine Ø. Wedding og Elise Lie- Haugen.

2 Mangfold og likeverd! Barn møter barnehagen med ulike forutsetninger i form av ulike behov ressurser og ønsker. (R06). Barn med minoritetsbakgrunn Møte mellom ulike kulturer Flerkulturell barnehage

3 Sosialisering. En prosses der et nytt medlem av et sosialt system blir en selverkjennende og funksjonsdyktig person innenfor systemet. (Larsen og Slåtten, 2006, 2.utgave, s. 327). Primær - og sekundærsosialisering Resosialisering Vennskap

4 Språk og identitet. Språket binder identitet, kultur og følelser sammen. (Gjervan 2006, s: 26). Morsmål ”Snakkepakker” og ”sangposer” Morsmålsassistenter

5 Hvordan jobber personalet?
Kunnskap om barnas hjemland Foreldersamarbeid Bruk av konkreter og bilder To språklige assistenter Språk og kultur formidlere Brobyggere

6 Konklusjon! Bruk av konkreter Språkgrupper og morsmålslæring
Foreldresamarbeid Trygghet og identitets utvikling

7 Literaturliste. Gjervan, M. (Red) (2006) Temahefte – Om språklig og kulturelt mangfold. Oslo, Kunnskapsdepartementet. Larsen, A. & Slåtten, M. V. (2006) En bok om oppvekst. Bergen, Fagbokforlaget. Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo. Lillemyr, O. F. (2004, 2.utg.) Lek, opplevelse, læring i barnehage og skole. Oslo, Universitetsforlaget AS. Mjelve, A. Ø. (1994) Antirasistisk arbeid i barnehagen. Oslo, Barne- og familiedepartementet. Gjervan, M, Andersen C. E. & Bleka M. (2006) Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo, Cappelen forlag AS .


Laste ned ppt "Tverrfaglig prosjekt - Samfunnsfag og Pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google