Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen, Renate Olafsen og Theres Wiik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen, Renate Olafsen og Theres Wiik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen, Renate Olafsen og Theres Wiik

2  Barneperspektivet består således i å være på barnas parti og å tale deres sak samtidig som det må inneholde barnas perspektiv slik det tolkes av de voksne (Öhman, 2007)

3  Se verden i barnas øyne  Barns medvirkning  Omsorg og oppdragelse

4  Samfunnet er endret  Bomullsbarna  Voksenperspektiv?  Vi må sette oss selv til side og la barna komme fram  Fra objekt til subjekt  Barnas rett til medvirkning  Foreldre / barnehage

5  Hvordan ivaretar dere barnas medvirkning i kommunen?  Hvilket barnesyn har arbeiderpartiet og hvordan arbeider dere ut i fra dette?  Hvordan iverksetter dere sosialpolitikken, oppvekstpolitikken og kulturpolitikken i kommunen?

6  Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst Arbeiderpartiet vil:  Fortsatt ha fokus på at alle barn som har behov for det skal få tilbud om barnehageplass – fortrinnsvis i kommunal regi. Et tilstrekkelig antall barnehage- plasser må være tilpasset foreldre som har skiftarbeid

7 BØKER:  Öhman (2007) I: Moser og Pettersvold (red.) (2008) En verden av muligheter. Oslo, universitetsforlaget  Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Akademika As  Åberg og Taguchi (2006) Lyttende pedagogikk, Oslo, Underversitetsforlaget

8 INTERNETT:  Kunnskapsdepartementet (2005) ”Barnehageloven” [Internett] Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg /Barnehager/F-08-2006.pdf [lest 14.01.2009]. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg /Barnehager/F-08-2006.pdf  www.arbeiderpartiet.no [lest: 13.01.10] www.arbeiderpartiet.no  http://tonsberg.arbeiderparti.no http://tonsberg.arbeiderparti.no [lest: 15.01.10]


Laste ned ppt "Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen, Renate Olafsen og Theres Wiik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google