Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneperspektiv Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneperspektiv Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneperspektiv Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen,
Renate Olafsen og Theres Wiik

2 Barneperspektivet består således i å være på barnas parti og å tale deres sak samtidig som det må inneholde barnas perspektiv slik det tolkes av de voksne (Öhman, 2007)

3 Hva er å ta barneperspektiv?
Se verden i barnas øyne Barns medvirkning Omsorg og oppdragelse

4 Vårt syn på barn og barndom
Samfunnet er endret Bomullsbarna Voksenperspektiv? Vi må sette oss selv til side og la barna komme fram Fra objekt til subjekt Barnas rett til medvirkning Foreldre / barnehage

5 Kontakt med Arbeiderpartiet
Hvordan ivaretar dere barnas medvirkning i kommunen? Hvilket barnesyn har arbeiderpartiet og hvordan arbeider dere ut i fra dette? Hvordan iverksetter dere sosialpolitikken, oppvekstpolitikken og kulturpolitikken i kommunen?

6 Like muligheter fra starten
Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst Arbeiderpartiet vil: Fortsatt ha fokus på at alle barn som har behov for det skal få tilbud om barnehageplass – fortrinnsvis i kommunal regi. Et tilstrekkelig antall barnehage- plasser må være tilpasset foreldre som har skiftarbeid

7 Litteraturliste: BØKER:
Öhman (2007) I: Moser og Pettersvold (red.) (2008) En verden av muligheter. Oslo, universitetsforlaget Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Akademika As Åberg og Taguchi (2006) Lyttende pedagogikk, Oslo, Underversitetsforlaget

8 Litteraturliste: INTERNETT:
Kunnskapsdepartementet (2005) ”Barnehageloven” [Internett] Tilgjengelig fra: /Barnehager/F pdf [lest ]. [lest: ] [lest: ]


Laste ned ppt "Barneperspektiv Av: Gruppe 6, F1a. Karianne Solberg, Anette Isaksen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google