Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse HiOA 05.09.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse HiOA 05.09.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse HiOA 05.09.11

2 Hensikt: Bidra til at dere utvikler egen forståelse av: –hva elevkulturen kan bety for inkludering, faglig og sosialt –lærerens handlingsrom i den anledning

3 Innhold i kurset Inkluderende Inkluderende 1. dag HVORFOR –Inkludering (TPO) –Elevkultur HVA a) Kunnskapsfelter b)Inkludering og TPO c)Inkludering som verdi d) Tilgrensende begreper 2. dag HVORDAN inkludering –Fig. 1: Nivåer –Oppg. Inkluderende samhandling –Fig. 2: Samhandling og prosesser Elevkultur Elevkultur 3. Dag HVA & HVORDAN – elevkultur –Kultur –Elevkultur –Inkluderende elevkultur HVORDAN - elevkultur –Oppg. Hvordan bidra til å utvikle en inkluderende elevkultur i din klasse/avdeling?

4 HVORFOR – inkludering 1. Verdimessig rett Likeverd som verdi – fra politisk filosofi Likeverd som verdi – fra politisk filosofi 2. Teoretisk riktig Bidrag til samfunnsmessig integrasjon Bidrag til samfunnsmessig integrasjon 3. Praktisk nyttig Det fungerer? Det fungerer? Politisk mandat: fellesskap -individ

5 HVORFOR - elevkultur Elevfellesskapet - viktig for læring Elevfellesskapet - viktig for læring ”… når fellesskapen fungerer godt, er den ei utviklingskraft som overgår det meste av det en elles kan stille opp med, og som alle elevar har utbyte av både sosialt og fagleg” (Haug 2007:32) Fagbegrep - beskrive elevfellesskap Fagbegrep - beskrive elevfellesskap –begreper på området er ofte ut fra hverdagsforståelse: miljø/ atmosfære / klima

6

7

8 a.HVA – inkludering: Kunnskapsfelter Spesial- pedagogikk Fler- kulturalisme Politisk filosofi Klasseroms- forskning Inkludering

9 b.HVA Inkludering & tilpasset opplæring SmalVidVid Smal Spesialpedagogisk Demokratisk Liberal –”... inkluderingsbegrepet kan fra noen perspektiver erstatte begrepet tilpasset opplæring” (Haug 2006:87)

10 c.HVA Inkludering som verdi Fra politisk filosofi Fra politisk filosofi –Likhet og likeverd –Medbestemmelse –Mangfold

11 Bokprosjekt – 6-åringer Leste ”Fisken” høyt Leste ”Fisken” høyt Kopihefte av alle illustrasjonene til hver. Velgeoppgave: Kopihefte av alle illustrasjonene til hver. Velgeoppgave: –Snakk sammen om hvor i boka de kommer fra –Fargelegg, skriv snakkebobler eller bruk kopiheftet ditt på annen måte

12

13

14

15

16

17 Fra heftet til Rune

18

19 d.HVA - inkludering Tilgrensende begreper Fra integrering til inkludering - vid vs. smal Fra integrering til inkludering - vid vs. smal Segregering Segregering Assimilering Assimilering Marginalisering - stigmatisering Marginalisering - stigmatisering Ekskludering/inkludering - tilstand vs. prosess Ekskludering/inkludering - tilstand vs. prosess –Dialogisk forståelse

20 Undringsoppgave – mellomtrinn: Undertrykk Du trenger: En skål med farget vann En brukket fyrstikk holdt oppe med en mynt Et stort glass

21 Hva skjer: Fyrstikken har slukket Det bobler langs kanten på glasset Det er mye vann inni glasset, lite utenfor

22 Hva skjer: Alt det fargede vannet er inne i glasset. Det er kommet dogg på innsiden av glasset Forklar hvorfor dette skjedde

23 Litteratur Bachmann, K. og Haug, P. (2006) Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport 62, Høgskulen i Volda Bachmann, K. og Haug, P. (2007): Grunnleggjande element for forståing av tilpassa opplæring. I: G. D. Berg og K. Nes: Kompetanse for TPO. http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.asp x?id=2989 Engen, T. O. (2004) Inkludering og tilpasset opplæring: To perspektiver. I G. Høie og A. E. Kristoffersen: Inkluderende eller ekskluderende klasserom? Oslo: Skådalen Ressurssenter Frønes, I. (1994) De likeverdige. Oslo: Universitetsforlag Frønes, I. (1997) Et sted å lære. Oslo: Cappelen Goffman, E. (1963/1975) Stigma. København: Gyldendalsk Bogh. Habermas, J. (1999) Kraften i de bedre argumenter Oslo: Ad Notam Haug, P. (red, 2006) Begynneropplæring og tilpassa opplæring. Oslo, Caspar Forlag Hyllan Eriksen, T. (1998) Små steder – stor spørsmål. Oslo: Uni.forlaget Michelet, S. (red): Mangfold i klasserommet – individ og fellesskap. HiO rapport 13/08. http://www.lu.hio.no/mangfold/kap4/4fset.htm Rawls, J., Sen, A. og Walzer, M. (1993) Idéer om rättvisa. Stockholm: ePan Strømsstad, M., Nes, K og Skogen, K. (2004) Hva er inkludering? Vallset: Opplandske bokforlag Walzer, M. (1992) Pluralism och jämlikhet. Göteborg: Daidalos


Laste ned ppt "Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse HiOA 05.09.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google