Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport fra ePortfolio 2004 Norge leder an – helt alene? eStandards-prosjektets ePortfoliomøte nov. 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport fra ePortfolio 2004 Norge leder an – helt alene? eStandards-prosjektets ePortfoliomøte nov. 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport fra ePortfolio 2004 Norge leder an – helt alene? eStandards-prosjektets ePortfoliomøte nov. 2004

2 Starten på IMS eP-spec Italia - våren 2003 Drakamp om definisjonen Arbeidsmarkeds- myndigheter mot Pedagogiske miljøer

3 ePortfolio 2004, La Rochelle

4

5 www.europortfolio.org

6 Learning Innovation Forum, California

7 Initiativ og konferanser i Frankrike Kanada Australia Storbritannia Danmark

8 Det følgende er eksport av mindmap - underlag for presentasjon (se PDF)PDF

9 Hva er ePortfolio Typer ePortfolio –Supertyper vurdering presentasjon lærings- (personlig) utvikling –Typer Summativ vurdering Presentasjon Læring, refleksjon og selv-vurdering (PDP) Kompetanseforvaltning I

10 Hva er ePortfolio Individuell vs institusjonell eP Kunnskapsforvaltning (Knowledge Management) Sosial interaksjon Sosial inkludering: sosiale nettverk, praksisfellesskap, P2P

11 Hva er ePortfolio Pasientmapper og -fellesskap Metode for å definere –Brukstilfeller –scanario-metode EUN samler stoff

12 Hva er ePortfolio US vs. europeisk definisjon –a collection of authentic and diverse evidence, drawn from a larger archiverepresents what a person or an organization has learned over time, on which the person or organization has reflecteddesigned for presentation to one or more audiences for a particular rhetorical purpose (EDUCAUSE) The emphasis is on the external purpose: - presentation. –The Netherlands extended the use of e-portfolios for self- reflectionThere is very similar “personal development planning” (PDP) practice in the UK: - a supported process by which an individual develops the ability to understand how and what he is learning, to set himself challenging but realistic goals, and to plan and monitor his progress toward them. This structured process increases the opportunities open to the individual and develops the skills and flexibility required for a modern economy. The emphasis in the US definition is on the external presentation.Here, there is an equal emphasis on the internal processes developing the ability of the learner & leading to the presentation.

13 Hva er ePortfolio –Forskjell US og Europa:Livslang læring og støtte fra myndigheter og EU

14 eP bruk i dag Today Assessment / Evaluation Accreditation Employment Teaching and Learning Tool Intellectual property management Future (Closer than we may think) Admissions and Degree Planning Non-traditional Transcript Få har eksempler påePortfolios

15 eP drivkrefter –Desire for student centric learning model –Secure intellectual property management –Transition from one learning level to another –More evidence needed by employers –Accreditation agencies

16 Løftene Læringsteori –Itaiensk undersøkelse (med statements) Digitale skiller –Potensial for social inclusion Livslang læring

17 Løftene Bedre redskap for rekruttering og arbeidsmarkedsmobilitet Relasjoner til økonomiske mål. Lisboaprosesser, kunnskapsøkonomi osv. –ePortfolio 2010

18 ePortfolio grupper og initiativ Den europeiske dagsorden –Hvem aktive UK –PDP: Personal Development Planning Nederland

19 ePortfolio grupper og initiativ Danmark Frankrike Italia –Sverige? EiEFL

20 ePortfolio grupper og initiativ www.eportfolios.ac.uk –Intro til eP –EPICC: (ePortofolio Initiatives Co-ordination Committee) UK presentere implentasjonsstrategi på Online EDUCA Berlin des 2004 –These materials will inform a European White Paper on e-Portfolios to be published in 2005.

21 ePortfolio grupper og initiativ Oppfølging i Norden –Norsk Forbund for Fjernundervisning med konferanse over nyttår –Dansk konferanse til sommeren

22 Verktøyene OSPI (Open Source Portfolio Intitiative –Mot en referanseimplementasjon av IMS ePortfolio? WS4RL - Web Services for Reflective Learning eP i et livslangt perspektiv - mer enn bare å lese dokumentformater og skaffe lagringsplass –Institusjon med LMS - hva skjer ved oppgradering, nye systemer, overgang til annen utdanning, arbeid?'

23 Verktøyene Hvordan implentere IMS-spesifikasjonen? –Europeisk applikasjonsprifl –Innsamling av brukstilfeller SPARC ePortfolio.research.iat.sfu.ca

24 Norske utfordringer/bidrag Digitale mapper i bruk i alle deler av utdanningssystemet innen 2008 (norsk målsetting) USA vs. Europa Videreutvikling av verktøyene –Navigering i læringsmål –Refleksjon og støtte fro sosio-kulturell pedagogikk

25 Norske utfordringer/bidrag –Kobling mot HR, rekruttering og næringslivets behov Er alle Interessenter om bord? –Arbeidslivsmyndighetenene –Utdanningsmyndighetene - er de virkelig med? –Arbeidslivet

26 Norske utfordringer/bidrag –Pedagogiske forksningsmiljøer, lørerutdanningsinstitusjoner osv.

27 ePortfolio 2004, La Rochelle 300 deltakere –USA –Canada –Frankrike –Storbritannia

28 ePortfolio 2004, La Rochelle –Nederland –Danmark –Australia –Belgia –Sør-Afrika

29 ePortfolio 2004, La Rochelle –Malaysia –Italia –Finland –En fra Norge Ingen fra Sverige

30 ePortfolio 2004, La Rochelle ePortfolio 2003 Memorandum of Understanding - ePorfolio for all


Laste ned ppt "Rapport fra ePortfolio 2004 Norge leder an – helt alene? eStandards-prosjektets ePortfoliomøte nov. 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google