Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-læring: Erfaringer med kompleksitet og grenseoverganger Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning Helge Høivik, Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-læring: Erfaringer med kompleksitet og grenseoverganger Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning Helge Høivik, Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 E-læring: Erfaringer med kompleksitet og grenseoverganger Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning Helge Høivik, Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen i Oslo Bidrag på symposium i IKT-didaktikk Konferanse 14.-16.05.2007 Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning

2 GRUNNLAG Akademiske disiplinfag skaper orden ved å relatere prosjekter og resultater til teoretiske modeller. Teori er ordningsprinsipp. Teori – som sådan – er ikke relevant for utøvere. Utøverens anliggende er ikke å forstå verden, men å tjene sine brukere. De krever umiddelbar relevans: teori-i-handling. Handlingsfelt og handlingsstrukturene er ordningsprinsipp. ”GRAMMAR OF SCHOOLING”

3 In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not. (Albert Einstein) GRUNNLAG

4 Endringer i digitalt landskap – det globale nettverket Hva er de særlige didaktiske kjennetegnene som skiller e- læring fra andre læringsformer? Hva er dens ”grammar of schooling”? Didaktisk & organisatorisk vinkling: −Ta tak i noe kjent −Utforske og ”koble inn” noe nytt & ukjent Beskrive det etablerte: Deskriptivt/analytisk Identifisere og forsterke det ”nye”: Normativt / overskridende MOTSATS AV DET “ØNSKETENKENDE” NORMATIVE

5 Generalisert verdi ( i”beholder”, sirkulasjonsmiddel ) Fysisk kapital −Infrastruktur −Fabrikker −Maskiner −Verktøy,.. Intellektuell kapital −Tekstlig innhold −Materielle tekststrukturer −Sosiale tekststrukturer (skrive/sitere, lagre/gjenfinne, spredning) Menneskelig kapital: Kapasitet/potensiale for produktiv omgang med det −Sosiotekniske −Sosiotekstlige Kunnskapsøkonomi: Hva er ”kapital”?

6 Produkt (design av..) Verktøy (design av..) Prosess (design av..) Design ”Produkt” av 2. orden The general means by which knowledge is translated to economic and social goods Baldwin and Clark 2005 Kostnad for siste kopi0 PROSESS VERKTØYPRODUKT Lære OM det Lære ved å GJØRE DET Lære ved at LÆRER GJØR DET

7 Design The general means by which knowledge is translated to economic and social goods Baldwin and Clark 2005 PROSESS VERKTØYPRODUKT Lære OM det Lære ved å GJØRE DET Lære ved at LÆRER GJØR DET

8 Utdanning som tekstorientert produksjonsprosess Endret lærerrolle: fortelleren – veilederen – designeren (læringsarkitekt) Endring av elev- og studentrollen: konsument + produsent = ”prosument” Læring er aktiv handling på flere nivåer: produkt, produksjonsprosess og verktøy: Løpende tilpasning til ny/endret kontekst Avhengig av andre for å lære – lære i praksisfellesskap Alle (ikke bare lærere) opparbeider didaktisk kompetanse

9 FRAGMENTS Design av læreprosesser – mange & rike koblinger Nettbasert med fysiske samlinger Studieopplegg og undervisnings- materiale - integrasjon av det konseptuelle, operasjonelle og nominelle (IKON-modellen) Variable: Ulike kulturer, ulike språk, stor geografisk spredning, flere ulike nivåer mht. utdanning og erfaring, svært ulike praksiser og kontekster FELLES: Verktøy – Kontrollen over verktøyet

10 PROSJEKTEKSEMPEL Barn i flere land lager bilde/animasjon av drager Felles applikasjon, verktøy Lese om drager Lære om animasjons- og bildeteknikker Fortelle sin dragehistorie + presentere sin gruppe Laste opp bilder av drager +egen produserte bilder- og eller animasjoner av drager Utveksle erfaringer på tvers av landegrense Elevrolle fra konsumenter til produsenter – lager og presenterer materiale for andre barn – er velkjent del av didaktikken. Nytt: [delta i å] lage verktøy / designe prosess

11 DRAGETEMA Formål Digitalt støttet formidling (Border Object) Partnere −Kulturinstitusjoner Museer og kultursentre −Utdanning Grunn- og videregående, Universitet −Land Norge Kina Italia Polen Nasjonalmuseet, Oslo Høgskolen i Oslo Skoler i Norge Hainan Research Institute of Nationalities Bejing Normal Univ Skoler i Kina

12 Formål Digitalt støttet formidling (Border Object) Partnere −Kulturinstitusjoner Museer og kultursentre −Utdanning Grunn- og videregående, Universitet −Land Norge Kina Italia Polen DRAGETEMA

13 IKT-didaktikk i allmennlærerutdanninga? IKT-lærere mener de underviser i didaktikk, at didaktikken er med hele veien Studentene etterlyser IKT-didaktikk i evalueringene Hvorfor en så sprikende opplevelse? Mulig løsning? ”Fragmentsmodellen”


Laste ned ppt "E-læring: Erfaringer med kompleksitet og grenseoverganger Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning Helge Høivik, Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google