Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RFF årskonferansen 2012 Henvisningen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RFF årskonferansen 2012 Henvisningen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF."— Utskrift av presentasjonen:

1 RFF årskonferansen 2012 Henvisningen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF

2 Hva er kvalifikasjonsrammeverket?
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor utdanningssystemet. Kvalifikasjonene skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte og det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad. Kvalifikasjonene beskrives slik at de kan innplasseres på nivå Progresjon og sammenhengen mellom ulike nivå skal være klar og tydelig. NKR er særlig tenkt som et redskap for arbeidsgivere, arbeidstakere, de som søker utdanning eller er under utdanning.

3 Bakgrunn og formål Arbeidet med NKR er en videreføring av to europeiske prosesser: The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) utviklet i EU Qualifications framework for European Higher Education Area (Bologna-rammeverket) Formålet: Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en helhetlig beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet.

4 Betydning av NKR og EQF Kvalifikasjonsrammeverket ventes å få stor betydning som verktøy: NKR og EQF skal gjøre utdanningssystemene mer forståelige (transparent) både nasjonalt og internasjonalt NKR og EQF kan hjelpe til med å øke mobiliteten innenfor og mellom landene og bidrar til fleksible læringsveier og slik sett styrker livslang læring

5 Hva er EQF? EQF er etablert som en felles europeisk referanse for nasjonale kvalifikasjonsrammeverk og kvalifikasjoner med ett sett av generelle læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) Transparancy tool

6 Et europeisk løft… EU fremmer tre formål med EQF:
fremme – eller redusere hindringer for – mobilitet mellom land gjennom likelydende beskrivelse av kvalifikasjoner og definisjoner av nivåer styrke mulighetene for livslang læring i landene, blant annet ved å bidra til koordinering av de ulike delene av utdanningssystemene, unngå blindveier i systemet, og etablere gode ordninger for vurdering, dokumentasjon og formell anerkjennelse av kvalifikasjoner oppnådd utenfor det formelle utdanningssystemet bidra til økt kvalitet i nasjonale utdanningssystemer, blant annet ved at landene stimuleres til å etablere gode systemer for kvalitetssikring

7 Læringsutbyttebeskrivelser fagskoleutdanning
Tre hovedområder: Kunnskap Ferdighet Generell kompetanse (se utlevert læringsutbyttebeskrivelse)

8 Antall nivåer NKR har 8 nivåer
Nivå 1 ingen kvalifikasjoner innplassert Nivå 2 grunnskole Nivå 3 grunnkompetanse Nivå 4 videregående opplæring Nivå 5 fagskole Nivå 6 bachelor Nivå 7 master Nivå 8 med ph.d.

9 Prinsipper for innplassering
Læringsutbytte framfor utdanningslengde Hindre inflasjon i antall nivåer og for høy innplassering Nivåbeskrivelsene skal passe alle fagområder

10 Hvordan har henvisningsarbeidet foregått?
Arbeid med utviklingen av NKR – fastsatt Teknisk vurdering utarbeidet av UiO (i hvilken grad læringsutbyttebeskrivelsene i NKR er i samsvar med EQF) Selve henvisningsarbeidet utført av henvisningsgruppen (Tar utgangspunkt i NKR og teknisk vurdering, vurderer i tillegg faglige, politiske og kulturelle forhold)

11 Teknisk vurdering av fagskoleutdanning
Fagskole 1, kortere utdanning og fagskole 2, toårig utdanning Fagskole 1, delvis match med NKR nivå 4, svak match med EQF nivå 5 Fagskole 2, delvis match med EQF nivå 4 og EQF nivå 5 1 1/2-årig fagskoleutdanning og mesterbrev skal vurderes av NOKUT

12 Henvisningsgruppens anbefaling til KD
Fagskole 1 Ligger svært lavt Bygger på vgo Enighet om at det er uaktuelt å legge kvalifikasjonen på EQF-nivå 4 (vgo nivå) best-fit vurdering Konklusjon: - Henvises som delkvalifikasjon på EQF nivå 5

13 Forts. Fagskole 2 Ingen tydelig match med EQF-nivå 5
Viser progresjon i læringsutbytte fra fagskole 1 Læringsutbytte er typisk for norske yrkesrettede kvalifikasjoner Konklusjon Henvises som kvalifikasjon på EQF-nivå 5

14 Minority vote to the referencing of tertiary vocational qualification 2
Benedikte Sterner, Norwegian Confederation of Trade Unions and Terje Bogen, National Tertiary Vocational Education Council Referencing of NKR level 6, University collage degree and NKR level 5, Tertiary Vocational Qualification 2 to the EQF It is typical for the cultural understanding in the labour market that vocational qualifications levels of autonomy, responsibility and management helps to explain and place the qualifications position in working life. The weakness in system compatibility between the NQF and the EQF is disadvantageous for the tertiary

15 vocational qualifications 2, must be taken into account when referencing the qualifications in question. Norway has applied a different logic in constructing the NQF when it comes to describing “competence”. We do not emphasise the level of responsibility and management in the learning outcomes descriptors, and this is typically where the vocational qualifications suffer. If the design logic had been the same, members Sterner and Bogen argue that the descriptors under EQF level 6 “competence” would be the best match for the expected learning outcomes for the qualifications.  

16 These two qualifications have admission requirements from qualifications at level 4, both are based on the tertiary education legislation, and most of the learning outcomes descriptions are similar. The only clear difference is the input factor in which provision is research-based in the one category and based on experience and development work in the other. According to EQF logic, input factors should not be of significance when referencing. The learning outcomes should serve as the primary basis for the referencing. One can argue that the same principals must be applied for both qualifications to be referenced to EQF level 6.

17 Det er typisk for kulturelle forståelsen av faglige kvalifikasjoner som grad av selvstyre, ansvar og ledelse at disse forklarer og plasserer kvalifikasjoner i arbeidslivet. Svakhetene i systemkompatibilitet mellom NKR og EQF representerer en disfavør for fagskole 2 kvalifikasjonene. Selvstyre, ansvar og ledelse må gis oppmerksomhet i henvisningen til de aktuelle kvalifikasjonene.

18 Hva skjer videre? Henvisningsrapporten er et råd til KD Vurderes av KD
Høringsmøte 15. mai (referensegruppen) KD fastsetter EQF Advicory Group Eventuell justeringer av NKR og henvisningene

19 Takk for oppmerksomheten.
Gunn Gallavara Terje Bogen


Laste ned ppt "RFF årskonferansen 2012 Henvisningen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google