Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFU?. Hva er SFU? Kunnskapsdepartementet ga i brev av 30.06.2010 NOKUT i oppdrag: å etablere og forvalte en ordning med Sentre for fremragende utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFU?. Hva er SFU? Kunnskapsdepartementet ga i brev av 30.06.2010 NOKUT i oppdrag: å etablere og forvalte en ordning med Sentre for fremragende utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFU?

2 Hva er SFU? Kunnskapsdepartementet ga i brev av 30.06.2010 NOKUT i oppdrag: å etablere og forvalte en ordning med Sentre for fremragende utdanning (SFU) i høyere utdanning på bachelor- og masternivå Status som SFU tildeles for 5-10 år til miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen 2010: ett pilotsenter innen lærerutdanning (UIO) 2013: full SFU-utlysning (…tre sentere)

3 Forventninger Et SFU skal utmerke seg i dokumentert utdanningskvalitet visjoner, strategier og planer for arbeidet med videreutvikling og innovasjon i utdanningen planer for formidling og spredning av kunnskapsutvikling til andre miljøer SFU-ordningen skal fremme interaksjonen mellom studenter, undervisere, støttetjenester og utdanningens kunnskapsbase Det vil bli lagt stor vekt på FoU-basering For profesjonsutdanninger vil også relasjonen til praksisfeltet være sentral

4 Hvorfor skal BIO søke SFU? Vi er allerede i gang! Vi er ikke så verst på undervising … Vi har bred erfaring med undervisning Biologi er viktig!

5 Content knowledge Practical skills Societal relevance The BIO-logist Hva krever dette av biologiutdanningen?

6

7 Hvordan? Andersson, Foredrag på BIO 2012

8 Hvordan? Andersson, Foredrag på BIO 2012

9 Hvem? BIO UNIS NHS Institutt for pedagogikk, UIB Praksisfeltet: HI, +++?

10 Har vi en plan? Hva gjør vi BRA? Hva funker IKKE så godt? Hva kan vi gjøre BEDRE? Hva bør vi SLUTTE med? Hva TRENGER vi - nye tiltak og ting?

11 Har vi en plan? Hvordan denne måten å tenke utdanning på kunne implementeres på BIO? Hva passer for oss, hva gjør det ikke? Hva av det vi har er bra, hva ønsker vi å forbedre? Hva slags endringer ønsker vi å gjøre i det vi tilbyr studentene? (endringer i utdanningens fokus, faglig innhold, undervisningsmetoder, undervisningsmål, evalueringsmetoder, etc.)? Hva slags endringer ønsker vi oss, som forelesere (ting vi kan gjøre, ting instituttet kan gjøre, ting studentene kan gjøre)? Hva kan vi oppnå med dagens ressurser, og med økede ressurser (==SFU)? Hva er forskningsbasert undervisning for oss? Hvor mye felt, lab og praktiske ferdigheter skal inngå i undervisningen vår? Har vi en strategi for digitalisering? Hvilken rolle skal forelesningen spille i utdanningen vår? Hva er alternativene? Hvilken strategi skal vi ha for mer aktiv og studentfokusert læring? Kan vi få studentene knyttet nærmere til forskningen vår?

12 1. Develop individual teachers’ practice (training, with a focus on competence). 2. Develop teacher thinking, HoD thinking, PVC thinking, about teaching and learning (education with a focus on understanding) 3. Develop teacher motivation for teaching (appointment criteria, career structures, reward and recognition, engineering more engaging teaching experiences, with a focus on values and orientations) 4. Develop (local) communities of practice (creating facilitative environments for teachers with a focus on the social context). 5. Develop 1-4 in locally varied, disciple- context- and organisational culture-relevant ways, oriented to addressing local issues and problems 6. Identify successful emergent change and spread best practice across the university Gibb’s list

13 7. Develop learning environments (at the level of programmes) focussing on curricula, in the widest sense, assessment environments, co-ordination between courses, progression, the affective and social environment of learning etc. 8. Develop learning resources (libraries, e-learning, learning spaces, access to digital resources, laboratories, studios) 9. Develop students (attracting better students, developing learning skills, enhancing student engagement, developing clearer career or educational orientations) 10. Develop quality assurance (course approval, course review, appraisal of teachers, review of support services) so as to have positive influences on teaching development, with a focus on accountability) 11. Undertake evaluation and obtain and interpret evidence, including benchmarking, scholarship of teaching and educational and institutional research, in order to recognise institutional progress and steer future development

14 Gibb’s list 12. Develop leadership of teaching (for course directors, directors of undergraduate study, PVCs teaching) 13. Identify and remove (infrastructure) obstacles to development and change (such as unhelpful or unnecessarily constraining resource allocation methods, workload allocation methods, promotion criteria, library policy, assessment policy, room allocation systems, quality assurance rules etc.) 14. Integrate and align several of the above in a co-ordinated institutional strategy, and link this to parallel strategies (Estates, Research, Student Support etc.) with a focus on strategic planning and orient all these towards a common goal, with a focus on corporatism. 15. Influence the external environment (e.g. national quality assurance a funding policies) that frame what is possible and institutional priorities, with a focus on politics.

15 LU selvevaluering mhp Gibb’s list

16

17 SFU Rammer Søknadsrunder hvert tredje år; etablering av 3-5 sentre per runde. Ramme på mellom 4 og 6 millioner kr per år per senter. Størrelse på bevilgning i relasjon til miljøets størrelse og plan for sentervirksomheten. Vertsinstitusjonen står som søker av bevilgninger og status som SFU, er prosjektansvarlig i den kontrakten som inngås om senteret og har det praktiske, faglige og økonomiske ansvar for etablering, drift og avvikling av senteret. Vertsinstitusjoner kan samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner eller andre typer organisasjoner, (eks.: pedagogiske utviklingssentre, foretak eller organisasjoner med ansvar for praksisopplæring) om etablering, drift og finansiering av senteret.


Laste ned ppt "SFU?. Hva er SFU? Kunnskapsdepartementet ga i brev av 30.06.2010 NOKUT i oppdrag: å etablere og forvalte en ordning med Sentre for fremragende utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google