Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonslæring i pedagogiske institusjoner – en systemteoretisk tilnærming www.sepu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonslæring i pedagogiske institusjoner – en systemteoretisk tilnærming www.sepu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonslæring i pedagogiske institusjoner – en systemteoretisk tilnærming

2 Hargreaves og Fullan (2012)
Det mest misbrukte forskningsresultatet for tiden er: «Kvaliteten til læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring.» (s.15) Læreren er vitterlig nøkkelen. Men det betyr ikke at vi skal fokusere på å utvikle og belønne individuelle lærere. (s. 21) Høyt presterende (skole-)systemer kjennetegnes av at så å si samtlige lærere er i bevegelse. Det er et skoleanliggende, et profesjonsanliggende, et systemanliggende (s. 22)

3 Fire grunnleggende premisser for skoleutvikling (Timperley 2008):
God undervisningspraksis har en utjevnende effekt i forhold til faktorer som sosioøkonomi, hjemmeforhold og samfunnsmessige forhold. Undervisning er en kompleks aktivitet. Refleksjon framfor instrumentalisme Utvikling av profesjonell praksis er sterkt influert av den kontekst læreren praktiserer i. Læring bør involvere hele organisasjonen Det er viktig å bygge på betingelser som fremmer lærernes læring.

4 ”Teacher proffessional learning and development” (Timperley 2008):
Fokus på ønsket læringsutbytte, ansvarlighet for å sjekke resultater. ingen prosjekter / metoder har egenverdi. Utfordring å få til raske læringssløyfer – how do we know if we make an impact Integrasjon av kunnskap og ferdigheter hos lærerne. For mange eksempler på enten / eller, integrasjon krever utprøving og refleksjon Tilstrekkelig lokal tilpasning Målet er å fremme fleksibilitet i undervisningspraksis (TPO) Utfordrer lærernes grunnleggende faglige begreper / holdninger. Involvere etablerte sannheter Varierte læringsformer, inkl praksis Ta høyde for at dette berører faglig og personlig identitet Senter for praksisrettet utdanningsforskning

5 ”Teacher proffessional learning and development” (Timperley 2008):
Muligheter til å bearbeide ny kunnskap sammen med andre. Økt læring Skolekultur Involvering av eksterne veiledere. Expertise external to the group of participating teachers is necessary to challenge existing assumptions and develop the kinds of new knowledge and skills associated with positive outcomes for students. Senter for praksisrettet utdanningsforskning

6 ”Teacher proffessional learning and development” (Timperley 2008):
Aktivt lederskap med skoleledere som støtter og etterspør lærernes utviklingsprosess. Tre roller som må fylles: Utvikle en visjon for nye muligheter. Administrere og organisere læringsmuligheter Prioritere, unngå konkurrerende prosjekter. Opprettholde momentum. Endringsarbeid har en varighet på tre til fem år for å sikre varig endring i praksis. Senter for praksisrettet utdanningsforskning

7 Individuell utvikling
Eirik Irgens Individuell utvikling Individuell drift Kollektiv utvikling Kollektiv drift


Laste ned ppt "Organisasjonslæring i pedagogiske institusjoner – en systemteoretisk tilnærming www.sepu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google