Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold- rådgiversamling 16.12.09 Lena Fekene Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold- rådgiversamling 16.12.09 Lena Fekene Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold- rådgiversamling Lena Fekene Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune

2 Utdanningsavdelingen Skoleseksjon Fagopplæringseksjon, 13 ansatte, Opplæringskontorer 18 kontorer tilknyttet Vestfold + kontorer som er godkjente i Vestfold Medlemsbedrifter Ca 1200 Frittstående bedrifter Ca 300

3 Søknad 1. februar 1.mars Formidle søkere til bedrifter Opprette kontrakter, Oppfølging veiledning Saksbehan dling Prøvenemnder Fag- svennebrev Kompetanse bevis Tidsperioden er normalt over 2 år

4 Godkjenning av bedrifter Fylkeskommunens ansvar å godkjenne bedrifter Årlig rapportering fra bedriftene til FK (på kvalitet ) Formidling -kontraktsopprettelse Ca 80 % formidles til opplæringskontorer ( OK) Resten til frittstående bedrifter Kontraktene tegnes med OK eller frittstående bedrift OK følger opp sine kandidater og FK følger opp de frittstående

5 Utfordringer Bedre helhetlig opplæring – tenke målsetting ved inntak til vgs - utdanningsvalg Gi god og riktig veiledning – fagvalg - egnethet Tverretatlig samarbeid Informere om de ulike veiene fram Skaffe gode opplæringsbedrifter Følge kandidatene etter avlagt kompetanseprøve God oppfølging for å hindre frafall – for mange hever kontrakten

6 Grunnskolen Praksis Kandidat 25% lengre tid Elev 2 år Elev 1 år Lærling/ Lærekandidat 3 år Lærling/ Lærekandidat 4 år Praksis brev kandidat 2 år Praksisbrev Lærling 2 år Grunn Kompetanse 2 år Lære Kandidat 2 år Lær ling Kompetanse bevis Fag-/svennebrev Fagskole/høyskole Lærling/ Lære kandidat 2 år

7 2+2, 1+3, 0+4 læreløp Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått Ikke krav om teori for lærekandidaten 1+3, 0+4 løp får tilbud på lærlingskolen Bedriften får tilskudd Lærlingen/lærekandidaten får kontrakt Lærlingen/lærekandidaten skal lønnes Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Lærling/ lærekandidat 4 år Lærling/ lærekandidat 3 år Elev 1 år Elev 2 år Lærling Lærekandidat 2 år

8 PRAKSISBREVKANDIDAT forsøksordning for elever fra 10. klasse som ønsker praktisk arbeid Forsøket sluttføres 2011 Følger godkjente forsøkslæreplaner (vg1,2 og 3 mål) Følger norsk, matematikk og samfunnsfag Tilbys i 16 forskjellige fag Tar praksisbrevprøve etter 2 år Kan tegne ordinær lærekontrakt etter praksisbrevprøven Målgruppe: skolelei, svake karakterer, har forutsetninger.. Praksisbrev kandidat i 2 år Praksisbrev Lærling i 2 år Fag-svenne brev Jobb?

9 Lærekandidat Kan bli lærekandidat fra alle modellene Gjennomført 2 år grunnkompetanse Utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) Planen justeres i løpet av læretiden Ingen krav til teori (programfag og fellesfag) Får opplæringskontrakt Sluttdokumentasjon er kompetansebevis Lønn etter avtale Bedriften får tilskudd som de andre modellene Grunn kompetanse 2 år Lære Kandidat 2 år Lærling 2,5 år Kompetanse bevis

10 Grunnkompetanse - praksis i Vestfold Søkbart direkte fra 10. klasse Tilbud innen programområdene: DH, BA, SS, TP, NA, RM,HS Målgruppen er de som planlegger kompetanse på lavere nivå Enkeltvedtak 2 år på skole med programfag og mye praksis, 4 t kroppsøving Blir lærekandidat etter 2 år Går opp til kompetanseprøve Kan endres og bli lærling

11 Hvem kan bli lærekandidat og hvem kan bli praksisbrevkandidat? Lærekandidaten Generelle lærevansker Har en ”diagnose” Sosiale-emosjonelle vansker Har hatt individuelle planer Fritak for vurdering i fag Tar deler av mål i fag Praksisbrevkandidaten Stort fravær/nedsatt orden og adferd Svake resultater (karakterer) ”Skolelei”- vil jobbe praktisk Har forutsetninger – mål om fag/svennebrev Kan tilpasse seg et voksent miljø

12 LÆREKANDIDATER OG SAMARBEID MED NAV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG FYLKESKOMMUNEN ER UTARBEIDET UTARBEIDET RUTINER I FORHOLD TIL AVTALEN INDIVIDSTØNAD KAN BENYTTES SOM ET HJELPEMIDDEL/STARTPAKKE – ”INGEN SOVEPUTE” CA 60 % HAR INDIVIDSTØNAD MÅLSETTING: STYRKE DELTAGERNES KOMPETANSE OG ARBEIDSEVNE ØKE DELTAGERNES MULIGHET FOR ORDINÆRT ARBEID SKAFFE TIL VEIE KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT FOREBYGGE OG DEMPE SKADEVIRKNINGENE AV ARBEIDSLEDIGHET HINDRE UTSTØTING AV ARBEIDSTAKERE SOM STÅR I FARE FOR Å FALLE UT AV ARBEIDSLIVET

13 Voksne lærlinger Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått ”Restfag” tas som privatist Bedriften får et lavere tilskudd Lærlingen får kontrakt – utarbeides hele året Lærlingen skal lønnes Skal utarbeides arbeidsavtale

14 Praksiskandidat Privatistordning Dokumentere allsidig og relevant praksis i faget – 60mnd. (Er ikke lærling-har ikke kontrakt) 25% lengre praksis Får godskrevet tidligere skole etter fastsatte regler Eneste teorikrav - bestått programfag (vg 2) Kan realkompetansevurderes på teori Yrkesprøving Praksis Kandidat Læretid + 25%


Laste ned ppt "Www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold- rådgiversamling 16.12.09 Lena Fekene Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google