Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Da klokka klang, så fort vi sprang og ingen sto igjen og hang”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Da klokka klang, så fort vi sprang og ingen sto igjen og hang”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Da klokka klang, så fort vi sprang og ingen sto igjen og hang”
-behandling av overvekt hos barn og ungdom ved St. Olavs Hospital Fysioterapeut Siri Fossan Petersen Klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

2 10% av barn og unge på verdensbasis er overvektige
tilsvarer ca. 155 millioner barn !! Oslo 20001 13 % av 9-åringene 10 % av 15-åringene Bakgrunnen for pilotprosjektet Mandagsklubben Stadig økende antall barn henvises Barneklinikken for utredning og behandling av overvekt. Ønske om å gi mer effektiv behandling og bedre ressursutnyttelse 1Klasson-Heggebø 2000 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

3 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

4 Hva er overvekt? Body Mass Index (kg/m2) BMI <25 normal
BMI 25 – 30 overvekt BMI >30 alvorlig overvekt Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

5

6 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

7 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Hva er problemet ??? Utseende -venner etc -klær Idrett -prestasjoner Henger ikke med i leiken Diabetes Type 2 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

8 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Årsaker ARV Aktivitet Kosthold/ernæring Psykososiale faktorer Sosioøkonomisk status Miljø Kulturelle faktorer Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

9 Hvem skal tilbys behandling?
Alle med iso-BMI > 30 ! 4-års kontroll: En forelder med BMI > 30 & barnet iso-BMI >30 ? To forelder med BMI > 30 ? 6-år: Forelder BMI > 30 & barn iso-BMI > 25 ? Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

10 Mål for vektreduksjon:
Barn/ungdom i vekst: Stoppe vektoppgangen Ferdigutvokst: Max 2 kg fettforbrenning pr. måned - ? = verdensmesterskap i tålmodighet !!! Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

11 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
L: 1.40 m V: 50 kg 12 år: L: 1.50 m V: 50 kg 13 år: L: 1.60 m V: 55 kg (år) 6-7 16 0-1 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

12 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Internasjonal erfaring: 10 intervensjonsstudier, - ingen god nok kvalitet til å vise effekt av behandlingsregime. (Campell et al., The Cochrane Library 2002) Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

13 1) Oppnå normal vekt (isoBMI < 30)
Mål med prosjektet 1) Oppnå normal vekt (isoBMI < 30) 2) Økt fysisk aktivitet Riktigere sammensatt kosthold Bedre livskvalitet Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

14 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
”Mandagsklubb” 1) Foreldreopplæringsdag - kosthold og fysisk aktivitet - hvordan få til endring - grensesetting 2) Tverrfaglig gruppebehandling - gruppesamlinger hver måned Barne- og foreldregrupper - individuell oppfølging hver måned Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

15 Erfaringer fra pilotprosjekt 2003 – 2005:
Gruppesamlinger er mer motiverende enn individuell behandling Motivasjon nødvendig Fysisk aktivitet sitter langt inne, spesielt hos ungdommene… Jobbe langsiktig Flere sammen – team Det er fryktelig langt fra teori til praksis Samarbeid sykehus og kommune Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

16 ”Akkurat passe” ”Akkurat passe” ”Akkurat passe” BARN 7-12 år
Studier i 2005: ”Akkurat passe” -2 klinisk randomiserte studier på overvektsbehandling av barn og ungdom ”Akkurat passe” BARN 7-12 år ”Akkurat passe” UNGDOM 13 år + Inklusjonskriterier: alder, motivasjon, egnet for gruppebehandling, + 2 SD Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

17 Barnestudien: 7-12 år Hensikt: Teste effekt av strukturert foreldreopplæring på endring i BMI Strukturert foreldre- opplæring v/psykolog Foreldre i selvhjelpsgrupper Barn i tverrfaglige grupper Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

18 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Organisering 10 samlinger, hver 14.dag Behandlingsperiode på 2 år Siste 1,5 år: månedlige oppfølging hvor hver 3. samling foregår på sykehuset Foreldre til 5-8 barn i hver gr. Ønskelig at begge foreldre/foresatte deltar Foreldregruppe parallelt med barnegruppe Månedlig individuell oppfølging v/KEF og fysio. Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

19 Ungdomsstudien 13 år + Hensikt: Oppnå normal BMI vha økt fysisk aktivitet Randomisering
Kondisjonstrening Idrettsfysiologer Tverrfaglig gruppebehandling Fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

20 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Ungdomsgruppen 13 år + Intervalltrening på tredemølle 90-95% av max O2 standardisert Grunnleggende kostråd Trening 2-3 g/uke i 3 mnd Tverrfaglig Gruppebehandling Gruppesamtaler Variert aktivitet Kost Foreldregrupper Individuell oppfølg. Gruppesamling hver 14.dag Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

21 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Organisering 1. behandlingsår: samling hver 14.dag 2. Behandlingsår: samling hver 3. mnd. + oppfølging lokalt Behandlingsperiode på 2 år Fokus på aktivitet, kost og gruppedynamikk Egne foreldregrupper Månedlig individuell oppfølging Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

22 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Målsetting Oppnå normal vekt (isoBMI < 30) Varig endring av livsstil Økt fysisk aktivitet Riktigere sammensatt kosthold Lavgradig intervensjon Foreldreinvolvering Styrking av generell foreldrekompetanse Mestringsfokus Gruppebasert Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

23 Fysisk aktivitet - behandlingsmål
økt aktivitet i hverdagen familien mer aktiv opplevelse av mestring redusere tid på TV/data/Playstation gode opplevelser med å være i aktivitet Fokus på utelek og uteaktiviteter Sette grenser for TV, data og lignende Mestring! Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

24 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
Oppfordrer til minst 1 time utelek for barn Øke hverdagsaktiviteten Gå/sykle til skolen Bruke beina mest mulig Trapper Andpusten og svett Evt. delta på organisert aktivitet Styrke- og utholdenhetstrening for ungdommer Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

25 Veiledning av foreldre
Hvordan snakke med barn/unge om overvekt Grensesetting/styring God omsorg å stoppe vektoppgang Konkrete råd om aktivitet og kost Hvordan påvirker egne erfaringer med overvekt? Hvem skal involveres ? Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

26 Kosthold -behandlingsmål
Et balansert kosthold som gir Vektregulering God helse Følger norske anbefalinger Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

27 Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital
”Basiskosten” 5 om dagen 4 måltid Vann som tørstedrikk Mindre fett og sukker Sult og sug Mettehetsfølelse etter 20 min Regelmessige måltid Vann som tørstedrikk Én porsjon Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

28 Tannpleiers utfordring…
Hva kan tannpleier bidra med? ”Oppdage” barna i tidlig alder og ta tak i problemet Følge dem opp, gi råd og veiledning Henvise videre til behandling via fastlegen Forebyggende informasjon Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital

29 Takk for oppmerksomheten!
Siri Fossan Petersen fysioterapeut St. Olavs Hospital


Laste ned ppt "”Da klokka klang, så fort vi sprang og ingen sto igjen og hang”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google