Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEKO - bransjen IT som strategisk virkemiddel Et eksempel fra konfeksjonsindustrien Djupvik AS Produsent av arbeidstøy og vernetøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEKO - bransjen IT som strategisk virkemiddel Et eksempel fra konfeksjonsindustrien Djupvik AS Produsent av arbeidstøy og vernetøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEKO - bransjen IT som strategisk virkemiddel Et eksempel fra konfeksjonsindustrien Djupvik AS Produsent av arbeidstøy og vernetøy

2 STRATEGISK UTGANGSPUNKT Utenlandsk produksjon Mål: lavest mulig sømkostnader Masseproduksjon Lang ledetid Spredd på ulike anlegg i ulike land Etterspørselsituasjon: Kunde ønsker billigst mulig produkt levert omgående (fra lager) Norsk produksjon Mål: fleksibilitet Kundetilpassede løs- ninger Kort leveringstid Små serier (1-100 stk) Etterspørselsituasjon: Kunde ønsker en tilpasset løsning (design, funk- sjonalitet osv.)

3 ETTERSPØRSELSITUASJON ER A B DE C Kjent modellUkjent modell Lagerførte råvarer Ikke lagerførte råvarer Lagerført modell  Norsk produksjon Rigid fleksibilitet Fordrer system som kan styre og forenkle ”mulighetenes verden” Avhengig av automatisk kommunikasjon mellom innkjøp, kundeordre og produksjon Avhengig av konfigurering  Utenlandsk produksjon Logistikkutfordringer - flere råvarelager Produksjonsplanlegging

4 HOVEDUTFORDRINGER Definere ”riktig” behov for IT-løsning i forhold til –aktuelle IT-leverandører –bedriftens strategi og mål –egen kompetanse og evne til gjennomføring –tilgjengelig tid til utvikling/implementering –kostnadsrammer

5 IMPLEMENTERING Hovedinntrykk underveis i prosessen BLOD...SVETTE...OG TÅRER...

6 IMPLEMENTERING Problemer: Dra prosessen i gang og holde kontinuitet Ta riktig utgangs- punkt Internt personell til å jobbe med utvikling –tid –kompetanse Løsninger? Større prosjektfaglig kompetanse hos leverandør? Større forståelse for bedriftsspesifikke problemstillinger? Bedre evne til å se løsningsforslag i ”5. konsekvens”?

7 BRANSJEKUNNSKAP Innser vanskeligheten for en IT- leverandør å kjenne alle bransjer ”godt nok” Etterlyser likevel bedre kommunikasjon med IT-leverandør –kommunikasjon foregikk ofte med svært ulikt syn på og utgangspunkt om saker

8 INVOLVERING HOS DJUPVIK Prosjektorganisasjon = brukerne Brukerne var selv med på utvikling og implementering –utfordring å vekte mellom daglige oppgaver og prosjektoppgaver i ulike faser av implementeringen

9 FUNKSJONALITET ”Katastrofe”-tilstander underveis –gap mellom ønsket og reell funksjonalitet Funksjonalitet oppfyller i dag konseptet på de mest kritiske områder –kostnads- og tidkrevende å oppnå full funksjonalitet - 90% løsninger ”godt nok” –utviklingen tar oss igjen i nye releaser

10 POSITIVE RESULTAT Oppfyllelse av strategi om ordrestyrt produksjon på anlegget i Norge Movex som ”mor” med integrasjon mot ulike system Tidsbesparelser og bedre kontroll vedr. ordre / fakturering / lagerhåndtering Automatikk fra kundeordre til oppbygging av arbeidsordre for produksjon

11 EFFEKT AV BIT- PROGRAMMET + Lavere økonomisk risiko Oppnår høyere prioritet hos leverandør Større ambisjonsnivå Understøtter bedriftens ønske om å være utviklingsorientert - Inkluderer flere parter –tungt i forhold til prosessen Usikre rammebetingelser –tilskudd gis i flere faser Krevende å være innovatør –går på bekostning av daglig drift / andre prosjekt

12 FRAMTIDEN OG IT LOGISTIKK Styring av material og produksjon på flere anlegg MARKED E-handel Markedskrav om IKT


Laste ned ppt "TEKO - bransjen IT som strategisk virkemiddel Et eksempel fra konfeksjonsindustrien Djupvik AS Produsent av arbeidstøy og vernetøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google