Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet byplangrep. Tre mulige byplangrep Planstrategi med planprogram Oslotrender 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet byplangrep. Tre mulige byplangrep Planstrategi med planprogram Oslotrender 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet byplangrep

2 Tre mulige byplangrep

3 Planstrategi med planprogram Oslotrender 2011

4 Elementer i byutviklingen – avhengighet av ny omfattende transportinfrastruktur Angitte boligpotensial er grove anslag pr. 2012. Elementene er delvis overlappende

5 Strategisk kart 2030 FORELØPIG

6 Rammer for kommuneplanens framdrift aug/sept 2011: planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn 1. november høringsfrist planstrategi og planprogram april 2012: førsteutkast planforslag september 2012: planforslag oversendes byrådet nov/des 2012: planforslag til offentlig ettersyn april 2013: justert planforslag etter offentlig ettersyn

7 Kommunedelplaner

8 - KDP 1/9 Skøyen (vedtatt 08.06.1994) - KDP 2 Oslos sentrale sjøside (vedtatt 10.05.1988) - KDP 3 Nydalen (vedtatt 12.09.1990) - KDP 4 Akerselva Miljøpark (vedtatt 28.11.1990) - KDP 5 Fjordbruksplan for Oslo (vedtatt 19.06.1991) - KDP 6 Oslo kommunes del av Oslomarka (vedtatt 05.06.1991) - KDP 7 Næringskorridoe Oslo syd (vedtatt 26.05.1993) - KDP 8 Grøntplan for Oslo (vedtatt 15.12.1993) - KDP 10 Lokalisering av gravplassarealer (vedtatt 02.11.1994) - KDP 11 Groruddalens sentrale deler (vedtatt 11.06.1997) - KDP 12 Lofsrud - Mortensrud (vedtatt 17.06.1998) - KDP 13 Indre Oslo – Infrastruktur, Bystruktur, Bymiljø (vedtatt 02.12.1998) - KDP 14 Lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (vedtatt 27.11.02) - KDP 15 Økernområdet (vedtatt 26.05.2004) - KDP 16 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (vedtatt 03.11.2004) - KDP 17 Torg og møteplasser (vedtatt 22.04.2009)

9 Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner – forutsigbar planlegging Målsetting: En bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling En juridisk bindende og tematisk kommunedelplan vedtatt i november 2002 og som fylkesdelplan i april 2003 En strategi for kjøpesentre over 4000 m 2: – bestemmelser om lokalisering etter gitte kriterier – retningslinjer med utredningskrav – dimensjonering/ beregning av senterets størrelse – to typer varehandel - plasskrevende og alle andre Viktige målsettinger: – redusere transportbehovet – styrke eksisterende (og nye) byer/ bysentre

10 Byggeområde for lokalisering av kjøpesentre Kartet viser områder i Oslo der etablering av kjøpesentre over 4000 m2 kan vurderes; enten som videreutvikling av eksisterende handelssentre i ytre by og sentrum/indre by, som nyetablerte sentre iht Kommuneplanens arealbruksstrategi eller som nyetablerte kjøpesentre etter nærmere angitte kriterier.

11 Kommunedelplan for torg og møteplasser Planen består av: plankart i fire deler planrapport med bestemmelser og retningslinjer

12 Økt forståelse for betydningen av det offentlige rom som sosial møteplass nye urbane trender – man møtes oftere ute økt kulturelt og etnisk mangfold – det offentlige uterom er viktigste arena hvor alle møtes økt fortetting – økt konkurranse om byens åpne rom

13 Kommunedelplan for den blågrønne strukturen

14 5 strategier Strategi 1: Sikre et sammenhengende grønt nettverk Strategi 2: Sikre god dekning av grøntområder Strategi 3: Tilrettelegge for et variert tilbud av grøntområder Strategi 4: Videreutvikle den blågrønne strukturen Strategi 5: Utnytte grønnstrukturen for å oppnå bedre lokalklima, luftkvalitet og vannbalanse Planens mål og strategier landskaprekreasjon byøkologi 3 mål

15 Hovedstruktur Kommunedelplan for Alna miljøpark Forslag til gjenåpning

16 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring

17 Områdereguleringer

18 Forslag til områderegulering for Filipstad Filipstad i fremtiden: sentrumsutvidelse og boligbydel Varierte og innholdsrike byrom gjør Filipstad innbydende for fastboende og besøkende. Filipstad er en klimanøytral og mangfoldig bydel med mange attraktive boliger og arbeidsplasser.

19 Kvalitetsprogram - en del av planforslaget Kvalitetsprogrammet er utarbeidet for å sikre en høy miljømessig og estetisk kvalitet på Filipstad Tema: -Arealeffektivitet -Transport -By- og gaterom -Kunst i offentlig rom -Bebyggelse og bokvalitet -Energi -Blågrønn struktur -Materialbruk -Avfall og massehåndtering Veilende plan for offentlige rom -Funksjoner og størrelser -Materialer og vegetasjon

20 2000 PAPYRUSBYGGET? Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset

21 ILL.: a-lab AS, ARCHITECTOPIA, COWI AS VINNER IDEKONKURRANSEN: Furuset - en by i emning a-lab AS, ARCHITECTOPIA, COWI AS

22 MÅL PLANPROGRAM Utvikle Furuset til et forbildeområde innen miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling. Legge grunnlag for markant redusert klimagassutslipp i fremtiden. Fra senter til sentrum – skape og utvikle Furusets offentlige rom og møteplasser. Styrke den blågrønne strukturen. Etablere et robust trafikksystem med fokus på de myke trafikantene og kollektivtransport. Forsterke knutepunktet gjennom boligfortetting – større boligvariasjon og arbeidsplassutvikling. Videreutvikle den offentlige infrastrukturen.

23 Mål for planprogrammet for Furuset Utvikle Furuset til et forbildeområde innen miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling. Legge grunnlag for markant redusert klimagassutslipp i fremtiden. Fra senter til sentrum – skape og utvikle Furusets offentlige rom og møteplasser. Styrke den blågrønne strukturen. Etablere et robust trafikksystem med fokus på de myke trafikantene og kollektivtransport. Forsterke knutepunktet gjennom boligfortetting – større boligvariasjon og arbeidsplassutvikling. Videreutvikle den offentlige infrastrukturen.

24 Områderegulering Ekebergsletta by- og idrettspark

25 Områderegulering for Gjersrud - Stensrud

26 Sentrale problemstillinger Terskelverdi for etablering av infrastruktur – hva er bærekraftig tetthet Varierte boligtyper og variert befolkningssammensetning Robuste gjennomføringsstrategier

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Overordnet byplangrep. Tre mulige byplangrep Planstrategi med planprogram Oslotrender 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google