Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29. jun. 2014 ØKERN SENTRUM Et urbant bysentrum i Groruddalen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29. jun. 2014 ØKERN SENTRUM Et urbant bysentrum i Groruddalen."— Utskrift av presentasjonen:

1 29. jun. 2014 ØKERN SENTRUM Et urbant bysentrum i Groruddalen

2 Steen & Strøm • Steen & Strøm er Nordens største kjøpesenter- aktør og er i dag eiet av nederlandske ABP og franske Klèpierre • 54 kjøpesentre i Norge, Sverige og Danmark • 173 millioner besøkende • 400 ansatte • 3.300 leietakere • Visjon for miljø og samfunnsansvar : ”Vi er Skandinavias ledende kjøpesenterselskap og skal også være ledende innen miljø- og samfunnsansvar i vår bransje.”

3 Økern i dag • Sentral beliggenhet i Groruddalen • Økern senter fungerer ikke optimalt i dag • Uryddig område preget av store veianlegg • Stort uutnyttet område med behov for oppgradering og forskjønnelse Potensial for å utvikle en urban og mangfoldig møteplass

4 Økern sentrum – et urbant bysentrum i Groruddalen Økern sentrum skal: –være et fremtidsrettet sted –være bærekraftig samfunnsmessig og miljømessig –være en sterk og gjennomførbar finansiell investering 04

5 Utvikling av knutepunktet Økern 05

6 Et mangfoldig tilbud med handel som motor 06

7 Kollektivknutepunkt

8 Økern senter – bymessig mangfold • Handel og saluhall • Ca. 200 boliger • Barnehage • Badeland • Kulturhus, bibliotek, Oslo barne- museum, fortellerhus, kino, musikk- og kulturskole • NAV og andre offentlige kontorer • Det grønne rommet (helse og velvære) • Hotell – ca 200 rom • Kontor

9 Fremtidens kjøpesenter – åpen bystruktur • Nytenkende arkitektur og en opp- løsning av den tradisjonelle ”lukkede boksen” typisk for kjøpesentre • Kombinerer innendørs handlegater med utendørs torg og kulturelle aktiviteter • Bymessig variasjon og mangfold • Stor variasjon av opplevelser, kulturelle aktiviteter, underholdning og rekreasjon

10 010

11 Boliger • I underkant av 200 leiligheter, alle med 10 m2 terrasser • Beliggenhet i direkte tilknytning til Millenniumsparken • Boligene er utformet og orientert med tanke på å skape optimale sol- og skyggeforhold • Beplantede soner omkring boligblokkene sikrer attraktive uteområder og fungerer som en buffer mellom offentlig og privat

12 Badeland • Økern får nytt folkebad med bredt tilbud innen vannsport og rekreasjon • Inspirerende vannarena for opplevelser, avkobling, rekreasjon og idrett på alle nivåer • Spa-avdeling, treningssenter og restaurant • 500.000 besøkende per år

13 Det grønne rommet - HELSE • Et bredt og faglig forankret helse- og velværekonsept • Informasjon, rådgivning og aktiviteter relatert til helse og ernæring • Møteplass for den lokale helse, velvære og kultur • Helhetlig tilbud med 4 hovedpilarer BehandlingHelsefremmende arbeid og rehabilitering ForebyggingLivsfasetilpasset bomiljø

14 Kultur • Økern vil skille seg ut med et unikt kulturtilbud • Bibliotek, fortellerhus, Oslo barnemuseum, musikkskole, planetarium, kino m.m. • Lokalisert i et av landets største befolkningstyngdepunkt

15 Oslo Barnemuseum på Økern • Et komplementært tilbud til andre planlagte kulturaktører • Nesten 300.000 barn under 13 år vil ha nytte av eget kulturtilbud året rundt • Oslos skoler og barnehager har behov for programmer og læringsmuligheter

16 Et bredt program av samfunnsnyttige funksjoner 016

17 Klimanøytralitet - stasjonær energibruk 017 Klimapositiv strømforsyning Klimanegativ fjernvarmeeksport Årlig strømbehov ca 11 GWh Årlig varmebehov ca 7 GWh Årlig produksjonskapasitet fjernvarme ca 20 GWh

18 Styrking av Groruddalen som satsingsområde 018

19 Økern sentrum vil realisere mye samfunnsnyttig… 019

20 … i tillegg til det kommersielle programmet 020

21 29. jun. 2014 Takk for meg!


Laste ned ppt "29. jun. 2014 ØKERN SENTRUM Et urbant bysentrum i Groruddalen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google