Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Groruddalen: Fortetting i drabantbyene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Groruddalen: Fortetting i drabantbyene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Groruddalen: Fortetting i drabantbyene
Innspill med utgangspunkt i Furuset-konkurransen Marius Nygaard Professor Institutt for arkitektur Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

2 Oslo Lille- strøm Lørenskog
Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (Oslo kommune / PBE)

3 Oslo Lille- strøm Lørenskog Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen
Sammenstilling av kart fra Oslo kommune og ”Systemic reclamation” av Folkedal og Nummedal

4 Oslo Lille- strøm Lørenskog Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen
I drabantbyene: God off. transport Skoler, barnehager etc. God arealstandard i boliger Store grøntarealer Nær marka Lille- strøm Lørenskog Oslo Men: Store soner med foruresningsproblemer Nedslitt og kaotisk fysisk miljø i dalbunnen Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen Sammenstilling av kart fra Oslo kommune og ”Systemic reclamation” av Folkedal og Nummedal

5 Oslo Lille- strøm Lørenskog Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen
I drabantbyene: God off. transport Skoler, barnehager etc. God arealstandard i boliger Store grøntarealer Nær marka Furuset Lille- strøm Lørenskog Oslo Men: Store soner med foruresningsproblemer Nedslitt og kaotisk fysisk miljø i dalbunnen Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen Sammenstilling av kart fra Oslo kommune og ”Systemic reclamation” av Folkedal og Nummedal

6 Vinnerutkastet organiseres rundt to hovedakser.
Et øst/vestgående strøk med urban karakter, og et nord/sydgående grøntdrag med kontakt mot Østmarka i syd og Grorud og Lillomarka i nord. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

7 Delområdene må utvikles
i nært samarbeid med bydeler, borettslag, organisasjoner og beboere. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

8 Delområdene må utvikles
i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

9 Delområdene må utvikles
i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Ressursinnsats må være forutsigbar og forbedringer må komme raskt. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

10 Delområdene må utvikles
i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Ressursinnsats må være forutsigbar og forbedringer må komme raskt. Vi trenger mer nyanserte modeller og forbilder for urbant og suburbant liv. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

11 Delområdene må utvikles
i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Ressursinnsats må være forutsigbar og forbedringer må komme raskt. Vi trenger mer nyanserte modeller og forbilder for urbant og suburbant liv. Vinnerutkastet gir det beste utgangspunktet. Andre forslag gir viktige innspill: 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

12 2. premie: ”Origo”: Tett og tilpasningsdyktig kvartalsstruktur
White Arkitekter AB

13 Innkjøp: ”Verdensteppe”: Utvikling av arkitektonisk potensial ved tilbygg og rehabilitering
Lund Hagem Arkitekter AS, Atsite AS landskap, KanEnergi AS, Asplan Viak AS

14 Innkjøp: ”300 m Furuset”: Knutepunkter distribuert for optimal kollektivbetjening
Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS, Studio HP AS Landskapsark. Buro Happold, CSR Consulting

15 Innkjøp: ”Forén eder - Furuset”: Grøntstruktur basert på omfattende økologisk analyse
Studio Ludo AS

16 Tiltak i eksisterende boligområder
Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Også arkitektoniske kvaliteter. Tiltak i eksisterende boligområder

17 Rehabilitering, tilbygg, påbygg
Det må utvikles nye strategier for beboermedvirkning og arkitektonisk oppgradering. Det må søkes robuste løsninger som sikrer langsiktig energi- og ressurseffektivitet Furuset-konkurransen har gitt mange innspill Rehabilitering, tilbygg, påbygg

18 Furuset – En by i emning. Rehabilitering / påbygg
a-lab, COWI AS, Architectopia

19 ”Verdensteppe”: Rehabilitering tilbygg / påbygg
Lund Hagem Arkitekter AS, Atsite AS landskap, KanEnergi AS, Asplan Viak AS

20 Tour Bois le Pétre. Rehabilitering tilbygg / påbygg
Arkitekter: Durot, Lacaton & Vasall

21 Fortetting Det må utvikles nye boligtyper som utforsker
kombinasjon av høy tetthet, kontakt til terreng /terrasser, og tilpasningsdyktighet Fortettingen må gi et variert tilbud av boliger med høy kvalitet Koordinerte og rasjonelle planprosesser og forutsigelig finansiering må etableres for å klargjøre boligtomter Fortetting

22 ”Verdensteppe”: Skisse tett småhusbebyggelse
Lund Hagem Arkitekter AS, Atsite AS landskap, KanEnergi AS, Asplan Viak AS

23 ”Origo”: Tett småhusbebyggelse / lavblokkerd
White Arkitekter AB

24 ”300 m Furuset”: Boligtypologier
Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS, Studio HP AS Landskapsark. Buro Happold, CSR Consulting

25 Nye teknologier og prosesser
Ny kunnskap og ny teknologi må søkes utnyttes for å redusere kostnader og øke kvalitet i boligbyggingen. Nye modeller for beboermedvirkning og egeninnsats må utredes. Nye teknologier og prosesser

26 Utvikling av kollektivknutepunkter
Utvikling av kollektiv-knutepunkter betyr ikke bare sentrumsutvikling. Stasjonsområder kan opprustes med fleksible bygg som gir et arkitektonisk løft, synlig for beboere og besøkende i Groruddalen. Utvikling av kollektivknutepunkter

27 De store prosjektene som oppretter og knytter sammen blågrønne strukturer i dalbunnen er avgjørende for en langsiktig, positiv utvikling i Groruddalen.

28 Veolia Miljø: Knud Bryns vei før utbygging
Arkitektkontoret GASA AS

29 Veolia Miljø: Knud Bryns vei etter utbygging
Arkitektkontoret GASA AS

30 Veolia Miljø: Tak i september 2008
Arkitektkontoret GASA AS

31 Nytt forbrenningsanlegg på Amager (København)
BIG arkitekter

32 Nytt forbrenningsanlegg på Amager (København)
BIG arkitekter

33 For at vi skal lykkes i Groruddalen:
Politikerne må forplikte seg til langsiktig enighet om viktige planer og tiltak. Groruddalen må ikke være arena for markeringsutspill. Planmyndighetene må gjennomføre spesialtiltak for å sikre rask plan- og byggesaksbehandling Det må sikres stabil og langsiktig finansiering av miljøoppryddingen 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

34 For at vi skal lykkes i Groruddalen:
Arkitektene må videreutvikle kunnskap om boliger og bidra til rasjonell bygging med høy kvalitet. AHOs tverfraglige miljø med arkitekter, byplanleggere og landskapsarkitekter vil fortsette å bidra til denne kunnskaps-utviklingen. Perspektivet i boligproduksjon må skifte fra investororientert til beboer- og miljøorientert. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia


Laste ned ppt "Groruddalen: Fortetting i drabantbyene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google