Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Groruddalen: Fortetting i drabantbyene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Groruddalen: Fortetting i drabantbyene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Groruddalen: Fortetting i drabantbyene Innspill med utgangspunkt i Furuset-konkurransen Marius Nygaard Professor Institutt for arkitektur Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

2 The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (Oslo kommune / PBE) Oslo Lille- strøm Lørenskog

3 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen Sammenstilling av kart fra Oslo kommune og ”Systemic reclamation” av Folkedal og Nummedal Oslo Lille- strøm Lørenskog

4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen Sammenstilling av kart fra Oslo kommune og ”Systemic reclamation” av Folkedal og Nummedal I drabantbyene: God off. transport Skoler, barnehager etc. God arealstandard i boliger Store grøntarealer Nær marka Men: Store soner med foruresningsproblemer Nedslitt og kaotisk fysisk miljø i dalbunnen Lille- strøm Lørenskog Oslo

5 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Bebyggelse og funksjoner i Groruddalen Sammenstilling av kart fra Oslo kommune og ”Systemic reclamation” av Folkedal og Nummedal I drabantbyene: God off. transport Skoler, barnehager etc. God arealstandard i boliger Store grøntarealer Nær marka Men: Store soner med foruresningsproblemer Nedslitt og kaotisk fysisk miljø i dalbunnen Lille- strøm Lørenskog Oslo Furuset

6 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia Vinnerutkastet organiseres rundt to hovedakser. Et øst/vestgående strøk med urban karakter, og et nord/sydgående grøntdrag med kontakt mot Østmarka i syd og Grorud og Lillomarka i nord.

7 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Delområdene må utvikles i nært samarbeid med bydeler, borettslag, organisasjoner og beboere. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

8 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Delområdene må utvikles i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

9 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Delområdene må utvikles i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Ressursinnsats må være forutsigbar og forbedringer må komme raskt. 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia

10 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia Delområdene må utvikles i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Ressursinnsats må være forutsigbar og forbedringer må komme raskt. Vi trenger mer nyanserte modeller og forbilder for urbant og suburbant liv.

11 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia Delområdene må utvikles i nært samarbeid med bydeler borettslag, organisasjoner og beboere. Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Ressursinnsats må være forutsigbar og forbedringer må komme raskt. Vi trenger mer nyanserte modeller og forbilder for urbant og suburbant liv. Vinnerutkastet gir det beste utgangspunktet. Andre forslag gir viktige innspill:

12 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen 2. premie: ”Origo”: Tett og tilpasningsdyktig kvartalsstruktur White Arkitekter AB

13 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Innkjøp: ”Verdensteppe”: Utvikling av arkitektonisk potensial ved tilbygg og rehabilitering Lund Hagem Arkitekter AS, Atsite AS landskap, KanEnergi AS, Asplan Viak AS

14 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Innkjøp: ”300 m Furuset”: Knutepunkter distribuert for optimal kollektivbetjening Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS, Studio HP AS Landskapsark. Buro Happold, CSR Consulting

15 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Innkjøp: ”Forén eder - Furuset”: Grøntstruktur basert på omfattende økologisk analyse Studio Ludo AS

16 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Tiltak i eksisterende boligområder Det må tas hensyn til viktige kvaliteter i eksisterende bomiljøer. Også arkitektoniske kvaliteter.

17 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Rehabilitering, tilbygg, påbygg Det må utvikles nye strategier for beboermedvirkning og arkitektonisk oppgradering. Det må søkes robuste løsninger som sikrer langsiktig energi- og ressurseffektivitet Furuset-konkurransen har gitt mange innspill

18 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Furuset – En by i emning. Rehabilitering / påbygg a-lab, COWI AS, Architectopia

19 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen ”Verdensteppe”: Rehabilitering tilbygg / påbygg Lund Hagem Arkitekter AS, Atsite AS landskap, KanEnergi AS, Asplan Viak AS

20 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Tour Bois le Pétre. Rehabilitering tilbygg / påbygg Arkitekter: Durot, Lacaton & Vasall

21 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Fortetting Det må utvikles nye boligtyper som utforsker kombinasjon av høy tetthet, kontakt til terreng /terrasser, og tilpasningsdyktighet Fortettingen må gi et variert tilbud av boliger med høy kvalitet Koordinerte og rasjonelle planprosesser og forutsigelig finansiering må etableres for å klargjøre boligtomter

22 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen ”Verdensteppe”: Skisse tett småhusbebyggelse Lund Hagem Arkitekter AS, Atsite AS landskap, KanEnergi AS, Asplan Viak AS

23 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen ”Origo”: Tett småhusbebyggelse / lavblokkerd White Arkitekter AB

24 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen ”300 m Furuset”: Boligtypologier Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS, Studio HP AS Landskapsark. Buro Happold, CSR Consulting

25 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Nye teknologier og prosesser Ny kunnskap og ny teknologi må søkes utnyttes for å redusere kostnader og øke kvalitet i boligbyggingen. Nye modeller for beboermedvirkning og egeninnsats må utredes.

26 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Utvikling av kollektivknutepunkter Utvikling av kollektiv- knutepunkter betyr ikke bare sentrumsutvikling. Stasjonsområder kan opprustes med fleksible bygg som gir et arkitektonisk løft, synlig for beboere og besøkende i Groruddalen.

27 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen De store prosjektene som oppretter og knytter sammen blågrønne strukturer i dalbunnen er avgjørende for en langsiktig, positiv utvikling i Groruddalen.

28 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Veolia Miljø: Knud Bryns vei før utbygging Arkitektkontoret GASA AS

29 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Veolia Miljø: Knud Bryns vei etter utbygging Arkitektkontoret GASA AS

30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Veolia Miljø: Tak i september 2008 Arkitektkontoret GASA AS

31 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Nytt forbrenningsanlegg på Amager (København) BIG arkitekter

32 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Nytt forbrenningsanlegg på Amager (København) BIG arkitekter

33 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia For at vi skal lykkes i Groruddalen: Politikerne må forplikte seg til langsiktig enighet om viktige planer og tiltak. Groruddalen må ikke være arena for markeringsutspill. Planmyndighetene må gjennomføre spesialtiltak for å sikre rask plan- og byggesaksbehandling Det må sikres stabil og langsiktig finansiering av miljøoppryddingen

34 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen 1. premie: Furuset – En by i emning. Illustrasjonsplan a-lab, COWI AS, Architectopia For at vi skal lykkes i Groruddalen: Arkitektene må videreutvikle kunnskap om boliger og bidra til rasjonell bygging med høy kvalitet. AHOs tverfraglige miljø med arkitekter, byplanleggere og landskapsarkitekter vil fortsette å bidra til denne kunnskaps-utviklingen. Perspektivet i boligproduksjon må skifte fra investororientert til beboer- og miljøorientert.


Laste ned ppt "Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo The Oslo School of Architecture and Design Marius Nygaard : Innspill Groruddalen Groruddalen: Fortetting i drabantbyene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google