Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Velferdsetaten Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011 Avdelingsdirektør Kia Baardseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Velferdsetaten Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011 Avdelingsdirektør Kia Baardseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Velferdsetaten Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011 Avdelingsdirektør Kia Baardseth

2 Oslo kommune Velferdsetaten www.velferdsetaten.oslo.kommune.no 2 Økonomiske boligvirkemidler Startlån til kjøp, reetablering og refinansiering av bolig Tilskudd til kjøp, reetablering og refinansiering av bolig Startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning av bolig Husbankens bostøtteordning Bostøtte for leietakere i kommunale boliger (BKB) Kommunalt boligtilskudd (KBT) Byfornyelsesordninger Husleietilskudd Tilgjengelighetstilskudd til borettslag og sameier Prosjektrettet tilskudd

3 Oslo kommune Velferdsetaten www.velferdsetaten.oslo.kommune.no 3 Startlån og tilskudd i 2011 Oslo kommune lånte inn 900 000 000 fra Husbanken til videreutlån for vanskeligstilte på boligmarkedet. Bydelene innvilget 1059 startlån Gjennomsnittlig lånebeløp var på 900 000 218 av de mest vanskeligstilte søkerne fikk innvilget tilskudd Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp var på 426 000

4 Oslo kommune Velferdsetaten www.velferdsetaten.oslo.kommune.no 4 Utvikling i antall startlån

5 Oslo kommune Velferdsetaten www.velferdsetaten.oslo.kommune.no 5 Antall startlån per bydel i 2011

6 Oslo kommune Velferdsetaten www.velferdsetaten.oslo.kommune.no 6 Antall samfinansieringer per bydel

7 Oslo kommune Velferdsetaten Forbruk av tilskudd per bydel

8 Oslo kommune Velferdsetaten Låntakernes bosettingsmønster

9 Oslo kommune Velferdsetaten Hvem fikk startlån i 2011? 535 av låntakerne var enslige 184 av låntakerne var enslige med barn 186 var familier med ett til fem barn 168 var par uten barn Til sammen ble det innvilget lån til 370 husstander med barn under 18 år

10 Oslo kommune Velferdsetaten For 508 av husstandene med én voksen var fast arbeidsinntekt hovedinntektskilden –gjennomsnittlig årsinntekt var kr 367 824 142 enslige hadde varig trygd som hovedinntektskilde –gjennomsnittlig årsinntekt var kr 211 908 Familiene med to voksne hadde en gjennomsnittlig årsinntekt på kr 582 000 Gjennomsnittlig årsinntekt for de som fikk startlån som toppfinansiering var på kr 420 600 for enslige og kr 636 800 for hustander med to inntekter

11 Oslo kommune Velferdsetaten 112 kommunale leietakere kjøpte egen bolig

12 Oslo kommune Velferdsetaten Avslutningsvis… Oslo kommune benytter startlån og tilskudd i tråd med formålet for ordningene. Oslo har en forsvarlig utlånspraksis! Vi har fokus på sikker saksbehandling og oppfølging av våre lånekunder, og på å forhindre tap for kommunen. Vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre


Laste ned ppt "Oslo kommune Velferdsetaten Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011 Avdelingsdirektør Kia Baardseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google