Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011
Avdelingsdirektør Kia Baardseth

2 Økonomiske boligvirkemidler
Startlån til kjøp, reetablering og refinansiering av bolig Tilskudd til kjøp, reetablering og refinansiering av bolig Startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning av bolig Husbankens bostøtteordning Bostøtte for leietakere i kommunale boliger (BKB) Kommunalt boligtilskudd (KBT) Byfornyelsesordninger Husleietilskudd Tilgjengelighetstilskudd til borettslag og sameier Prosjektrettet tilskudd

3 Startlån og tilskudd i 2011 Oslo kommune lånte inn fra Husbanken til videreutlån for vanskeligstilte på boligmarkedet. Bydelene innvilget 1059 startlån Gjennomsnittlig lånebeløp var på 218 av de mest vanskeligstilte søkerne fikk innvilget tilskudd Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp var på

4 Utvikling i antall startlån

5 Antall startlån per bydel i 2011

6 Antall samfinansieringer per bydel

7 Forbruk av tilskudd per bydel

8 Låntakernes bosettingsmønster

9 Hvem fikk startlån i 2011? 535 av låntakerne var enslige
184 av låntakerne var enslige med barn 186 var familier med ett til fem barn 168 var par uten barn Til sammen ble det innvilget lån til 370 husstander med barn under 18 år

10 For 508 av husstandene med én voksen var fast arbeidsinntekt hovedinntektskilden
gjennomsnittlig årsinntekt var kr 142 enslige hadde varig trygd som hovedinntektskilde gjennomsnittlig årsinntekt var kr Familiene med to voksne hadde en gjennomsnittlig årsinntekt på kr Gjennomsnittlig årsinntekt for de som fikk startlån som toppfinansiering var på kr for enslige og kr for hustander med to inntekter

11 112 kommunale leietakere kjøpte egen bolig

12 Avslutningsvis… Oslo kommune benytter startlån og tilskudd i tråd med formålet for ordningene. Oslo har en forsvarlig utlånspraksis! Vi har fokus på sikker saksbehandling og oppfølging av våre lånekunder, og på å forhindre tap for kommunen. Vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre 


Laste ned ppt "Rapport over bruken av økonomiske boligvirkemidler 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google